ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε 3 άξονες η ανάπτυξη της Τεχνικής Ολυμπιακής

Σε 3 άξονες η ανάπτυξη της Τεχνικής Ολυμπιακής

Στα τέλη του 2022 προβλέπει η διοίκηση του ομίλου της Τεχνικής Ολυμπιακής ότι θα έχει επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό η ανάπτυξη της παρουσίας του στους νέους τομείς που σχεδιάζει να τοποθετηθεί μετά την πώληση του Πόρτο Καρράς. Σε πρώτη φάση, η ναυτιλία και η αγορά ακινήτων (κυρίως στον τομέα της φιλοξενίας) αναμένεται να αποτελέσουν τους βασικούς πυλώνες μελλοντικών εσόδων για την Τεχνική Ολυμπιακή, ενώ στόχος είναι επίσης η τοποθέτηση και στην πράσινη ενέργεια. Οσον αφορά τον κατασκευαστικό κλάδο, θα επιδιωχθεί η ανάληψη έργων αποκλειστικά στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων. Τη μελλοντική κατεύθυνση των δραστηριοτήτων του ομίλου θα κληθούν να εγκρίνουν οι μέτοχοι στην έκτακτη γενική συνέλευση που έχει προγραμματιστεί για τις 26 Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η Τεχνική Ολυμπιακή καλείται να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά της έπειτα από την πώληση του Πόρτο Καρράς στον όμιλο Σαββίδη. Από την πώληση αυτή η εταιρεία εκτιμάται ότι θα εισπράξει συνολικά κεφάλαια 106 εκατ. ευρώ, τα οποία και θα αξιοποιηθούν για την είσοδό της στους νέους τομείς δραστηριότητας. Σημειωτέον ότι το συνολικό τίμημα της αγοραπωλησίας ανήλθε σε 205 εκατ. ευρώ, ωστόσο, εξ αυτών, ποσό της τάξεως των 36 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκε για την αποπληρωμή του δανείου που είχε λάβει η «Πόρτο Καρράς» από τη Fortress, ενώ επιπλέον 62,7 εκατ. ευρώ αφορούν δανειακές και άλλες υποχρεώσεις της «Πόρτο Καρράς». Το τελικό τίμημα που θα λάβει η Τεχν. Ολυμπιακή θα οριστικοποιηθεί μετά τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο σύμβουλο, η οποία αναμένεται να παραδοθεί στις 5 Μαρτίου. Ηδη πάντως ο όμιλος της Τεχν. Ολυμπιακής έχει εισπράξει 73 εκατ. ευρώ, με το υπόλοιπο ποσό να έχει κατατεθεί σε λογαριασμό μεσεγγύησης έως ότου ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.

Η ρευστότητα αυτή πρόκειται να διοχετευθεί για την πραγματοποίηση αυξήσεων κεφαλαίων σε νεοσύστατες θυγατρικές εταιρείες, όπως η T.O. Shipping Ltd και η PFC Premier Finance Corporation Ltd. Η πρώτη αποτελεί πλέον το «όχημα» στον κλάδο της ναυτιλίας, όπου ήδη έχουν αποκτηθεί συμμετοχές της τάξεως του 15% σε έξι πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, όπως επίσης και το 85% σε ένα ακόμα πλοίο της ίδιας κατηγορίας. Μέχρι στιγμής, τα κεφάλαια που έχει τοποθετήσει η T.O. Shipping για τις παραπάνω συμμετοχές ανέρχονται σε 16,2 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, η σύσταση της PFC ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιανουαρίου. Στόχος του εν λόγω «οχήματος» είναι να αποκτήσει συμμετοχή σε ήδη αδειοδοτημένη εταιρεία στην Ελλάδα στην αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Πρόθεση του ομίλου είναι να αποκτήσει πρόσβαση σε εγγυήσεις δανείων, κυρίως δε σε ξενοδοχειακά ακίνητα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα επιχειρηθεί η αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών και σε άλλες κατηγορίες, όπως κτίρια γραφείων, κατοικίες, logistics και εμπορικά ακίνητα.

Οσον αφορά τον τομέα της πράσινης ενέργειας, στόχος της διοίκησης είναι να επικεντρωθεί στον κλάδο των φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων μέσω της απόκτησης αδειών ή και ήδη αδειοδοτημένων σχετικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα θα εξεταστεί και η πολλά υποσχόμενη αγορά της αποθήκευσης καθαρής ενέργειας.