ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αποφασίζει η ΕΤΕ για Εθνική Ασφαλιστική

Αποφασίζει η ΕΤΕ για Εθνική Ασφαλιστική

Το πράσινο φως για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής αναμένεται να ανάψει το διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΕ, που συνεδριάζει αύριο Πέμπτη. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», το θέμα θα συζητηθεί στο αυριανό Δ.Σ., τα μέλη του οποίου φέρονται να συγκλίνουν στην άποψη ότι είναι προς το συμφέρον του ομίλου να προχωρήσει η πώληση στον ένα και μοναδικό υποψήφιο αγοραστή, δηλαδή το CVC Capital Partners, αντί της διάθεσης μετοχών στο Χρηματιστήριο. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η οριστική απόφαση θα ληφθεί αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί η αποτίμηση της εταιρείας που το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει αναθέσει σε εξωτερικό σύμβουλο. Η σύμφωνη γνώμη του ΤΧΣ έχει ζητηθεί δεδομένου ότι το Ταμείο αποτελεί βασικό μέτοχο της ΕΤΕ με ποσοστό 41%, αλλά και υπό το βάρος των διαφορετικών απόψεων που είχαν διατυπωθεί στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΕ όσον αφορά επιμέρους στοιχεία της συμφωνίας σχετικά με το τίμημα που προσφέρει το CVC. Οι διαφωνίες αυτές φέρονται να έχουν καμφθεί και, σύμφωνα με εκτιμήσεις, η συναλλαγή θα κλείσει εντός του Μαρτίου. 

Η τιτλοποίηση

Η επόμενη σημαντική συναλλαγή που δρομολογεί η διοίκηση της ΕΤΕ είναι η τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Frontier συνολικής αξίας 6,1 δισ. ευρώ, για την οποία η προθεσμία υποβολής μη δεσμευτικών προσφορών από τους υποψήφιους επενδυτές μεταφέρθηκε για την επόμενη εβδομάδα –αντί για χθες Τρίτη– και συγκεκριμένα την Παρασκευή 5 Μαρτίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέρον θα εκδηλώσουν μεγάλα επενδυτικά funds, μεταξύ των οποίων η doValue, η Intrum, η Davidson Kempner, η Bain και η Pimco. Η διοίκηση της τράπεζας έχει υποβάλει αίτημα ένταξης της τιτλοποίησης στον «Ηρακλή» για την παροχή εγγύησης από το ελληνικό Δημόσιο για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) συνολικής αξίας έως 3,3 δισ. ευρώ. 

Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται 190.000 δάνεια που προέρχονται από 80.000 πελάτες και το 90% αυτών των δανείων φέρει εξασφαλίσεις σε ακίνητα. Με βάση τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου που αποτελεί την περίμετρο του Frontier, το 77% είναι μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια, το 18% επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια μικρών επιχειρήσεων και το 5% είναι καταναλωτικά δάνεια

Μέσω της τιτλοποίησης η Εθνική Τράπεζα αναμένεται να κάνει ένα ουσιαστικό βήμα για την εξυγίανση του ισολογισμού της, καθώς θα μειώσει κατά 60% το στοκ των κόκκινων δανείων και κατά 80% το στοκ των κόκκινων στεγαστικών δανείων που έχει στο χαρτοφυλάκιό της και τα οποία αποτελούν και τη μεγαλύτερη κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Με βάση τα στοιχεία του 9μήνου, το χαρτοφυλάκιο των κόκκινων δανείων της ΕΤΕ ανέρχεται στα 10,1 δισ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση, από τα οποία τα 9,6 δισ. ευρώ είναι από τη δραστηριότητα στην Ελλάδα. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο τέλος του γ΄ τριμήνου στο 30,1% και ο δείκτης κάλυψης μετά από συσσωρευμένες προβλέψεις στο 56,4%. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) θα υποχωρήσει στα 4 δισ. ευρώ περίπου. Να σημειωθεί ότι η Εθνική Τράπεζα θα υλοποιήσει τη συναλλαγή χωρίς να απαιτηθεί να καταφύγει στο μοντέλο hive down, δηλαδή σε απόσχιση της τραπεζικής δραστηριότητας, απορροφώντας πλήρως τη ζημία από την τιτλοποίηση μέσω της κερδοφορίας της και τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου.