Μειώθηκαν στα 7,3 εκατ. οι τουρίστες το 2020

Μειώθηκαν στα 7,3 εκατ. οι τουρίστες το 2020

1' 59" χρόνος ανάγνωσης

Γερμανία και Βρετανία κάλυψαν το 50% αφίξεων και εισπράξεων του τουρισμού το 2020, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το ταξιδιωτικό ισοζύγιο. Το 2020, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εν γένει εμφάνισαν μείωση κατά 76,5% σε σύγκριση με το 2019 και διαμορφώθηκαν στα 4,280 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην πτώση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε.-27 κατά 70,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,840 δισ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της Ε.Ε.-27 κατά 82,0%, οι οποίες έφτασαν σε 1,434 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ζώνης του Ευρώ διαμορφώθηκαν στα 2,390 δισ., μειωμένες κατά 69,1%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε.-27 εκτός της Ζώνης του Ευρώ εμφάνισαν πτώση κατά 77,5% και στα 451 εκατ. 

Μείωση εισπράξεων

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 61,6% και διαμορφώθηκαν στο 1,135 δισ., ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 66,3% και έφτασαν στα 367 εκατ. Από τις χώρες εκτός της Ε.Ε.-27, πτώση κατά 70,8% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 749 εκατ., ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 93,0%, στα 83 εκατ. Οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 96,9% και διαμορφώθηκαν στα 14 εκατ. Το 2020, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 76,5% και διαμορφώθηκε στα 7,375 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 31,348 εκατ. ταξιδιωτών το 2019. 

Η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων μειώθηκε κατά 73,2%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών κατά 83,8%. Κατά την περυσινή χρονιά, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της Ε.Ε.-27 διαμορφώθηκε στα 4,889 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας πτώση κατά 73,6% σε σύγκριση με το 2019, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της Ε.Ε.-27 μειώθηκε κατά 80,6% στα 2,485 εκατ. ταξιδιώτες. 

Η Ευρωζώνη

Η κίνηση από τις χώρες της Ζώνης του Ευρώ μειώθηκε κατά 68,9%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της Ε.Ε.-27 εκτός της Ζώνης του Ευρώ εμφάνισε πτώση κατά 80,7%. Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία μειώθηκε κατά 62,1% και διαμορφώθηκε σε 1,526 εκατ. άτομα, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 69,6% και έφτασε στις 469.000. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της Ε.Ε.-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 69,5% και διαμορφώθηκε στο 1,069 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ παρουσίασε πτώση κατά 91,0% και έφτασε στις 107.000. Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 95,6% και διαμορφώθηκε στις 26.000 ταξιδιώτες.

Μειώθηκαν στα 7,3 εκατ. οι τουρίστες το 2020-1