Πώς θα δοθεί η προκαταβολή σύνταξης

Πώς θα δοθεί η προκαταβολή σύνταξης

Ανοίγει έως τις 10 Μαρτίου η πλατφόρμα για τις αιτήσεις, aνάσα για 110.000 δικαιούχους που αναμένουν ακόμη και 4 έτη τη σύνταξη

4' 8" χρόνος ανάγνωσης

Αυτόματα, με την υποβολή μιας αίτησης σε ειδική πλατφόρμα που αναμένεται να ανοίξει πιθανότατα έως τις 10 Μαρτίου, από τους περίπου 110.000 εν αναμονή συνταξιούχους, θα δίνεται η προκαταβολή σύνταξη ύψους έως 384 ευρώ. Αλλά και οι νέοι συνταξιούχοι, χωρίς περαιτέρω διαδικασίες, θα δηλώνουν εάν επιθυμούν τη λήψη της προκαταβολής, κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. 

Για τις εκκρεμείς αιτήσεις κύριας σύνταξης, η ειδική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα δημιουργηθεί στην ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου (gov.gr) και αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ανοίξει κοντά στις 10 Μαρτίου. Η σχετική υπουργική απόφαση που ανοίγει τον δρόμο για την προσωρινή ανακούφιση περίπου 100.000 με 110.000 δικαιούχων, που περιμένουν ακόμη και 4 χρόνια τη σύνταξή τους, υπεγράφη χθες από τους υπουργούς Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη. 

Οπως προκύπτει ξεκάθαρα, το ποσό προκαταβολής έναντι της σύνταξης θα χορηγείται με βάση τον έλεγχο της ηλικίας και των ετών ασφάλισης, χωρίς να ακολουθούνται οι κείμενες διαδικασίες έκδοσης συνταξιοδοτικής απόφασης. Το ποσό των 360 ή 384 ευρώ θα δίνεται με την έκδοση βεβαίωσης χορήγησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος του e-ΕΦΚΑ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι διαπιστώνεται δικαίωμα προσωρινής ή οριστικής συνταξιοδότησης. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η βεβαίωση που θα οδηγεί στην προκαταβολή, δεν θα συνιστά συνταξιοδοτική απόφαση.

Η απόφαση ισχύει για τα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης στον e-ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένου του πρώην ΝΑΤ. Εξαιρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι στρατιωτικοί που δικαιούνται ή λαμβάνουν προκαταβολή σύνταξης, καθώς και όσοι έχουν ασφαλιστικές οφειλές.

Η διαδικασία

Αναλυτικά, βάσει της ΚΥΑ, για τους νέους συνταξιούχους προβλέπεται η συμπλήρωση ειδικού πεδίου κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης στον e-ΕΦΚΑ, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, ότι κατά τον χρόνο υποβολής συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Γι’ αυτούς που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης και είναι άλλωστε αυτοί που αναμένουν για χρόνια χωρίς εισόδημα, εφόσον έχουν ηλικία από 62 έως 67 έτη, θα ελέγχεται μόνο (και αρκεί να διαπιστωθεί) η συνδρομή της ηλικίας και των ετών ασφάλισης.

Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, τα άτομα δηλαδή κάτω των 62 ετών καθώς και για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και θανάτου, θα ελέγχεται η συνδρομή των ελάχιστων προϋποθέσεων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από οποιονδήποτε πρώην φορέα κύριας ασφάλισης ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ. Αυτό σημαίνει ότι για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, είναι πιθανό να υπάρξει καθυστέρηση σε σχέση με τις υπόλοιπες περιπτώσεις.

Σε όλες τις περιπτώσεις πάντως, η συνδρομή των προϋποθέσεων θα διαπιστώνεται αποκλειστικά με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ και λοιπών φορέων, προκειμένου η διαδικασία να είναι κατά το δυνατόν σύντομη και ευέλικτη. Δεν θα διενεργείται επιπλέον διασταύρωση των στοιχείων των πληροφοριακών συστημάτων με τον φυσικό φάκελο του ασφαλισμένου.

Τα αναγκαία έγγραφα ή στοιχεία που απαιτούνται για να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της προκαταβολής (ημερομηνία γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη θανάτου, η απόφαση πιστοποίησης του ποσοστού αναπηρίας κ.ά.) αν μπορούν να αντληθούν με ηλεκτρονικά μέσα, θα αντλούνται χωρίς συμμετοχή του αιτούντος και χωρίς προσκόμισή του σε φυσική μορφή.

Σε περίπτωση που δεν προκύπτει η συνδρομή των προϋποθέσεων του χρόνου ασφάλισης από τα πληροφοριακά συστήματα, αρκεί η υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος. 

Οσοι ήδη έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης για κύρια ασφάλιση, η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για τη συνδρομή όλων των προϋποθέσεων και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

α) Τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης συνταξιοδότησης.

β) ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και IBAN του αιτούντος.

γ) ΑΜΚΑ και ΑΦΜ θανόντος, όπου απαιτείται.

Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, θα εκδίδεται αυτοματοποιημένα βεβαίωση χορήγησης προκαταβολής, η οποία θα κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον αιτούντα. 

Οι πληρωμές

Το ποσό της προκαταβολής θα καταβάλλεται κάθε μήνα. Την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης, η ΚΥΑ προβλέπει και την καταβολή αναδρομικών που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα αναμονής. Η προκαταβολή θα καταβάλλεται κάθε μήνα, έως ότου εκδοθεί η προσωρινή ή οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.

Τυχόν οφειλές του ασφαλισμένου στον e-ΕΦΚΑ δεν θα παρακρατούνται από το ποσό της προκαταβολής, αλλά από τα ποσά της προσωρινής και οριστικής σύνταξης.

Αφού εκδοθεί η προσωρινή ή οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, η προκαταβολή σύνταξης θα συμψηφίζεται με τα αναδρομικά ποσά σύνταξης που θα χορηγηθούν.

Οι κατηγορίες δικαιούχων 

Τα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, δικαιούνται ποσό προκαταβολής ως εξής:

• 384 ευρώ, εφόσον έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης το 67ο έτος της ηλικίας τους και 15 έτη ασφάλισης ή 4.500 ημέρες ασφάλισης (αυτοτελώς ή διαδοχικά) σε οποιοδήποτε ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ τέως φορέα κύριας ασφάλισης ή το 62ο έτος της ηλικίας τους και 20 έτη ή 6.000 ημέρες ασφάλισης (αυτοτελώς ή διαδοχικά) σε οποιοδήποτε ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ τέως φορέα κύριας ασφάλισης.

• 360 ευρώ, εφόσον έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης το 62ο έτος της ηλικίας τους και 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης ή και χωρίς να έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον πληρούν τη στιγμή της αίτησης τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με βάση τις διατάξεις των ενταγμένων στον e-ΕΦΚΑ τέως φορέων κύριας ασφάλισης.

Πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, δικαιούνται ποσό 384 ευρώ, όπως επίσης και όσοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή θανάτου συνταξιούχου.