Δυνατότητα για νέες δηλώσεις COVID σε ιδιοκτήτες ακινήτων

Δυνατότητα για νέες δηλώσεις COVID σε ιδιοκτήτες ακινήτων

2' 44" χρόνος ανάγνωσης

Τη δυνατότητα σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, που δεν έχουν λάβει αποζημίωση για τα «κουρεμένα» ενοίκια από τον περασμένο Μάρτιο (μέσω συμψηφισμού) μέχρι και σήμερα, να υποβάλουν νέα δήλωση COVID δρομολογεί η κυβέρνηση σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ. Επίσης, χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν έχουν λάβει αποζημίωση και μήνυμα από την εφορία που να τους εξηγεί τον λόγο για τον οποίο κόπηκαν, θα μπορέσουν να υποβάλουν εκ νέου δήλωση. 

Σημειώνεται ότι πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων δεν κατάφεραν να υποβάλουν τη σχετική δήλωση, καθώς εκ των υστέρων τους ενημέρωσαν ότι τροποποίησαν τον ΚΑΔ (από δευτερεύοντα σε πρώτο) με αποτέλεσμα να τους «κουρέψουν» τα ενοίκια μεταγενέστερα. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αρχικές ή διορθωτικές δηλώσεις. Ειδικότερα:

• Για υποβολή αρχικών δηλώσεων COVID από ιδιοκτήτες ακινήτων που:

– Οι ενοικιαστές τους (της κύριας και φοιτητικής κατοικίας) δηλώθηκαν αναδρομικά από τους εργοδότες τους ως τελούντες σε αναστολή και τους ενημέρωσαν με πολύμηνη καθυστέρηση ότι δικαιούνται μείωση του μισθώματος, την οποία τους επέβαλαν αναγκαστικά με παρακράτηση από τα επόμενα μισθώματα, αδιαφορώντας για το ότι η προθεσμία υποβολής δηλώσεων COVID από τους ιδιοκτήτες αυτούς είχε εν τω μεταξύ εκπνεύσει, ή έχασαν τις προθεσμίες από έλλειψη ενημέρωσης, ειδικά κατά την πρώτη περίοδο μειώσεων.

• Για υποβολή διορθωτικών δηλώσεων COVID που απορρίφθηκαν κυρίως διότι:

– Οι ενοικιαστές τους δεν τους είχαν γνωστοποιήσει ότι είχαν παραχωρήσει τη χρήση και εκμετάλλευση του ακινήτου τους σε τρίτους, συμβατικά ή και μη.

– Ανέγραψαν λανθασμένα ή με μικρή απόκλιση το ποσό του αρχικού (λόγω εν τω μεταξύ αναπροσαρμογής του) ή του μειωμένου ενοικίου, ή συμπεριέλαβαν στο ποσό και το χαρτόσημο.

– Δήλωσαν λανθασμένα τη χρήση του ακινήτου τους.

– Δεν είχαν υποβάλει προηγουμένως δήλωση πληροφοριακών στοιχείων ότι η μίσθωση είναι ενεργή.

Στο μεταξύ, εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης COVID από τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι έχουν υποστεί «κούρεμα» τον Ιανουάριο είτε 100% είτε 40% προκειμένου να λάβουν τη σχετική αποζημίωση. Ωστόσο, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην παράταση της προθεσμίας με στόχο να μπορέσουν όλοι οι ιδιοκτήτες να υποβάλουν τη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Μετά την επεξεργασία των δηλώσεων από την ΑΑΔΕ θα ξεκινήσει και η καταβολή της αποζημίωσης, η οποία ανέρχεται στο 80% του ενοικίου που χάθηκε για τα φυσικά πρόσωπα και στο 60% για τα νομικά πρόσωπα. Οσοι είχαν μείωση ενοικίου κατά 40% θα αποζημιωθούν για το 50% των απωλειών. Η πίστωση στον λογαριασμό των δικαιούχων θα ξεκινήσει στις 15 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί στα τέλη του μήνα. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Οι ιδιοκτήτες – φυσικά πρόσωπα που δεν έλαβαν ενοίκιο τον Ιανουάριο θα αποζημιωθούν για το 80% του μηνιαίου μισθώματος και τα νομικά πρόσωπα για το 60% του μισθώματος. Οσοι είχαν μείωση ενοικίου θα αποζημιωθούν στο 50% των απωλειών.

2. H αποζημίωση δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες.

3. Για τις μη επιτυχείς πληρωμές η ΑΑΔΕ ενημερώνει εκ νέου σχετικά τους δικαιούχους, ώστε να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις κατά την υποβολή της «Δήλωσης COVID» ή της «Δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας», ή να διορθώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό στο Taxisnet.