ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συστήματα τεχνητής νοημοσύνης στις εφορίες και αναβάθμιση Taxis

Συστήματα τεχνητής νοημοσύνης στις εφορίες και αναβάθμιση Taxis

Σφίγγει ο κλοιός για τους φοροφυγάδες με τα νέα εργαλεία που σχεδιάζει η ΑΑΔΕ και τα οποία εντάσσονται στο εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνεται το έργο των συνεπών επιχειρήσεων μέσω των ταχύτερων επιστροφών ΦΠΑ. Με έργα συνολικής αξίας 183 εκατ. ευρώ, η εφορία περνάει στην ψηφιακή εποχή από τον Ιούλιο του 2021, ενώ μέχρι το τέλος του ίδιου έτους θα προστεθούν στη φαρέτρα του φοροεισπρακτικού και ελεγκτικού μηχανισμού επιπλέον εργαλεία που θα οδηγήσουν στην ενίσχυση της διαφάνειας στις συναλλαγές. 

Τεχνητή νοημοσύνη, επιτάχυνση επιστροφών ΦΠΑ χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS και την εφορία, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αναβάθμιση του Taxis και ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό της νέας εφορίας. 

Η φορολογική διοίκηση για πρώτη φορά ακολουθεί τις διεθνείς πρακτικές και σε ορισμένες περιπτώσεις βρίσκεται μπροστά από πολλά κράτη της Ε.Ε. που σκέφτονται ή σχεδιάζουν την εφαρμογή εργαλείων όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία ή η ηλεκτρονική τιμολόγηση. Μάλιστα τα ηλεκτρονικά βιβλία και η έκδοση των παραστατικών μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων που συνδέονται με την εφορία θα μπορούσαν να έχουν λειτουργήσει από τα μέσα του προηγούμενου έτους, ωστόσο η υγειονομική κρίση μετέθεσε τον χρόνο εφαρμογής τους για τον Ιουλίου του 2021. Αρκετά από τα μέτρα που συμπεριλαμβάνονται στο εθνικό σχέδιο ανάκαμψης έχουν ήδη ψηφιστεί από τη Βουλή, όπως για παράδειγμα αυτά που αφορούν το λαθρεμπόριο, ενώ σύντομα θα κατατεθούν στη Βουλή οι παρεμβάσεις που προβλέπουν τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την αποκάλυψη και τον εντοπισμό μεγάλης φοροδιαφυγής.

Τα νέα εργαλεία που θα οδηγήσουν την εφορία στην ψηφιακή εποχή είναι:

• Αναβάθμιση των ψηφιακών συστημάτων της ΑΑΔΕ με τη χρήση και τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και άλλων προηγμένων αναλυτικών εργαλείων, ώστε να αξιοποιηθούν οι μεγάλοι όγκοι δεδομένων που διαθέτει και να διευκολυνθεί ο ψηφιακός έλεγχος των οικονομικών συναλλαγών. Το νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα εφαρμοσθεί στο σύνολο της φορολογίας. Συγκεκριμένα, θα καλύπτει περιπτώσεις απάτης στον φόρο εισοδήματος, σε ΦΠΑ, δασμούς, ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ενδοομιλικές απάτες κ.λπ. Σημασία, όπως αναφέρουν στελέχη της φορολογικής διοίκησης, είναι το κατά πόσον το σύστημα θα εξελίσσεται με δεδομένα τα οποία θα προστίθενται στη βάση του, αλλά και πώς θα μάθει να τα χρησιμοποιεί.

• Επιτάχυνση επιστροφών ΦΠΑ. Η πρόταση στοχεύει στην απλοποίηση των διαδικασιών μεταξύ των φορολογικών υπηρεσιών και των επιχειρήσεων. Αναμένεται να εφαρμοστεί σε όλες τις ψηφιακές συναλλαγές με σκοπό την περιορισμένη ανθρώπινη παρέμβαση και τη μέγιστη δυνατή αυτοματοποίηση των επιστροφών του ΦΠΑ. 

• Μέτρα για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Aπλοποίηση των διαδικασιών επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και ΑΑΔΕ, μείωση του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις μέσω των ηλεκτρονικών βιβλίων (myData), ηλεκτρονικών τιμολογίων και τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Την 1η Ιουλίου τίθενται σε εφαρμογή τα ηλεκτρονικά βιβλία και η ηλεκτρονική αποστολή των παραστατικών στην εφορία. Στόχος της φορολογικής διοίκησης είναι σχεδόν το σύνολο των φορολογικών δηλώσεων (έσοδα – έξοδα) να είναι προσυμπληρωμένο και η κατάργηση των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών.

• Διασύνδεση των ταμειακών μηχανών και των POS αλλά και των τιμολογήσεων με τις φορολογικές και ελεγκτικές αρχές, με θέσπιση κινήτρων για την προσαρμογή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις νέες απαιτήσεις και στην προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού. Το έργο θα ενισχύσει τη διαφάνεια και θα καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή. Για να υλοποιηθεί το σχέδιο, θα πρέπει να αντικατασταθούν οι παλαιές ταμειακές μηχανές, που δεν έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης με το Taxisnet.

• Ψηφιακός μετασχηματισμός και εκσυγχρονισμός της ΑΑΔΕ. Ειδικότερα:

α) Ανασχεδιασμός και αναβάθμιση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ (Taxis, Taxisnet, ELENXIS) και η ανάπτυξης νέων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών.

β) Αναβάθμιση της εξυπηρέτησης μέσω ψηφιοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

γ) Αναβάθμιση του εργασιακού, οργανωτικού και υλικοτεχνικού πλαισίου των υπαλλήλων. Στόχος, η αύξηση της αποτελεσματικότητας του κράτους στη συλλογή των φόρων και η φιλικότερη προς τον πολίτη πρόσβαση στα συστήματα της ΑΑΔΕ.

• Κωδικοποίηση και απλούστευση του φορολογικού πλαισίου (κώδικας ΦΠΑ, κώδικας τελωνείων, νόμοι που αφορούν στην έμμεση φορολόγηση, δασμοί κ.λπ.) με τη συνδρομή της ΑΑΔΕ, για να αποτυπωθούν οι αλλαγές της νομοθεσίας. Στοχεύει στη μείωση του διοικητικού βάρους και του κόστους συμμόρφωσης των φορολογουμένων διευκολύνοντας την οικονομική ανάπτυξη και τις επενδύσεις.

• Διαμόρφωση νέου πλαισίου καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνικά, αλκοόλ, ενέργεια) μέσα από τη δημιουργία ενοποιημένου συστήματος παρακολούθησης συναλλαγών και διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο, σύγχρονη υποδομή εντοπισμού εμπορευμάτων και ηλεκτρονική παρακολούθηση μεταφοράς εμπορευμάτων. Το έργο θα καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή και θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό.