ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενεργειακό έργο στην Αλβανία ανέλαβε η Mytilineos

Ενεργειακό έργο στην Αλβανία  ανέλαβε η Mytilineos

Με την ανάληψη του πρώτου ενεργειακού έργου στην Αλβανία, η οποία σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, συνεχίζεται η δυναμική εξωστρέφεια του τομέα έργων βιώσιμης ανάπτυξης της Mytilineos. Η εταιρεία ανακοίνωσε χθες την υπογραφή σύμβασης με την Operatori i Sistemit të Transmetimit SH.a. (OST) για την ανάπτυξη και κατασκευή υποσταθμών υψηλής τάσης 400 kV στη Δημοκρατία της Αλβανίας. 

Πρόκειται, όπως αναφέρει η Mytilineos στην ανακοίνωσή της, για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την Αλβανία, το οποίο θα βοηθήσει τη χώρα να συμμετάσχει αποτελεσματικά στο μέλλον στις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας. Με την ανάπτυξη αυτού του δικτύου 400 kV στο νότιο τμήμα της Αλβανίας, το έργο θα συμβάλει στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας τις διασυνδέσεις με τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας των γειτονικών χωρών και θα διευκολύνει τις συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας, επιτυγχάνοντας ένα ασφαλές και αξιόπιστο ενεργειακό σύστημα.

Το στρατηγικής σημασίας έργο συγχρηματοδοτείται από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας μέσω της KfW και από την Ευρωπαϊκή Ενωση στο Επενδυτικό Πλαίσιο των Δυτικών Βαλκανίων. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή του νέου υποσταθμού Elbasan 3 και την ενίσχυση και επέκταση του υποσταθμού Fier. O νέος υποσταθμός Elbasan 3 θα επεκτείνει τον υφιστάμενο υποσταθμό 400/220/30 kV του Elbasan 2 με ένα νέο υποσταθμό 400 kV για τη διασύνδεση των γραμμών μεταφοράς Tirana 2, Zemblak, Fier και της Βόρειας Μακεδονίας, ενώ θα πραγματοποιηθούν και τροποποιήσεις στον υφιστάμενο υποσταθμό 400/220/30 kV του Elbasan 2. Στον υποσταθμό Fier, ο υφιστάμενος υποσταθμός 220 kV θα επεκταθεί με νέες πύλες και έναν νέο μετασχηματιστή 400/220/35 kV. Η εν λόγω σύμβαση έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών, συμπληρωματικά των 12 μηνών της περιόδου εγγύησης, και η συμβατική αξία για τη Mytilineos ανέρχεται σε 21.173.500 ευρώ.

Μέσω του αναβαθμισμένου τομέα έργων βιώσιμης ανάπτυξης, η Mytilineos επενδύει στρατηγικά στους παγκόσμιους στόχους της ενεργειακής μετάβασης, εφαρμόζοντας τη διεθνώς αναγνωρισμένη τεχνογνωσία της στη δυναμική ανάπτυξη βιώσιμων έργων και υποδομών. Η Mytilineos ανακοίνωσε προσφάτως δεσμευτικούς στόχους για μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050. Μέχρι το 2030 η εταιρεία στοχεύει σε μείωση των εκπομπών της πάνω από 75% και μέχρι το 2050 σε μηδενικές εκπομπές. Ο τομέας έργων βιώσιμης ανάπτυξης θα ελαχιστοποιήσει το αποτύπωμά του σε 5 έτη, ο τομέας ηλεκτρισμού θα χρειαστεί μια περίοδο 15 ετών και ο τομέας μεταλλουργίας, που είναι εντάσεως ενέργειας, μέχρι το 2030.