ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Στα καρφιά» η ΔΕΗ για την έρευνα της Ε.Ε.

«Στα καρφιά» η ΔΕΗ για την έρευνα της Ε.Ε.

Ανησυχίες για την τροπή που μπορεί να πάρει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού περί καταχρηστικής συμπεριφοράς στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού, που ξεκίνησε μέσα στον Μάρτιο, καθώς και για τις επιπτώσεις στα οικονομικά της εταιρείας, διατυπώνονται από τη ΔΕΗ στην έκθεση που συνοδεύει τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020. Οι ανησυχίες της ΔΕΗ συνδέονται με το ενδεχόμενο επέκτασης της έρευνας και στη λιανική αγορά και την πιθανή επιβολή περαιτέρω διαρθρωτικών μέτρων ή και προστίμων, εάν διαπιστωθεί ότι δεν έχουν επιτευχθεί εγκαίρως οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει με νόμο για μείωση των μεριδίων της. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πρόστιμο που μπορεί να επιβάλει η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, σε περίπτωση που κρίνει παράβαση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, ανέρχεται μέχρι και το 10% του τζίρου.

Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι το μερίδιο αγοράς τόσο στην παραγωγή όσο και στην προμήθεια θα είχε μειωθεί κάτω από 50% έως το τέλος του 2019. Ενώ έχει επιτευχθεί η επιβεβλημένη μείωση του μεριδίου της στη χονδρική αγορά εντός αυτού του χρονικού πλαισίου, το μερίδιο στην προμήθεια παρέμεινε στο 66,8% στο διασυνδεδεμένο σύστημα στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Η ΔΕΗ εκτιμά ότι ένα σημαντικό τμήμα της λιανικής αγοράς μπορεί να μην επηρεαστεί καθόλου στην πράξη από το άνοιγμα, δεδομένων των δυσκολιών που παρουσιάζονται σε όρους κερδοφορίας και συνέπειας πληρωμών, φωτογραφίζοντας καταναλωτές υψηλής τάσης και κακοπληρωτές. Ως αποτέλεσμα, «δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι θα επιτευχθεί η μείωση του μεριδίου στην αγορά προμήθειας κάτω του 50% και να αποκλειστεί  το ενδεχόμενο, ο όμιλος και η μητρική εταιρεία να υποβληθούν εξαιτίας αυτού σε περαιτέρω διαρθρωτικά, οικονομική ή άλλα μέτρα και/ή να τους επιβληθούν πρόστιμα, εάν διαπιστωθεί ότι δεν επετεύχθη έγκαιρα η μείωση του μεριδίου αγοράς προμήθειας ή η συμμόρφωση με τέτοια μέτρα», αναφέρει στην έκθεσή της η ΔΕΗ και συμπληρώνει: «Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, οι δραστηριότητες, η χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα του ομίλου και της μητρικής εταιρείας θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά».

Η ΔΕΗ συνδέει το θέμα των μεριδίων τόσο με την εκκρεμότητα του λιγνίτη όσο και με τη νέα έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, και εκτιμά μάλιστα ότι δεν είναι βέβαιο ότι η Επιτροπή θα εγκρίνει την πρόταση στην οποία συμφώνησε τον Ιανουάριο του 2021 με την ΥΠΕΝ μετά τη διενέργεια του market test. H πρόταση προβλέπει διμερείς συμβάσεις μεταξύ ΔΕΗ και τρίτων προμηθευτών, πώλησης ενέργειας που θα παράγεται από λιγνίτη για τα επόμενα τρία χρόνια σε τιμές που θα συνδέονται με την αγορά της επόμενης ημέρας. «Δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει επίσημα την πρόταση ως έχει μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών της αγοράς ή ότι οι νόμοι που θα θέσουν σε ισχύ αυτόν τον μηχανισμό δεν θα περιλαμβάνουν άλλους παράγοντες, υποχρεώσεις ή διαδικασίες που θα δεσμεύουν και ενδέχεται να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στις χονδρεμπορικές δραστηριότητές του ομίλου και της μητρικής εταιρείας».

Σε ό,τι αφορά την έρευνα που ξεκίνησε η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Ε. για πιθανή κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης της ΔΕΗ στη χονδρεμπορική αγορά, η ΔΕΗ αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία οριστική ένδειξη ως προς το χρονοδιάγραμμα αυτής της έρευνας, η οποία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί ή να διακοπεί ανά πάσα στιγμή και «δεν υπάρχει καμία εγγύηση σχετικά με την έκβασή της ή και τη δυνατότητα επέκτασης του πεδίου της έρευνας σε άλλα τμήματα της αγοράς», αποτυπώνοντας την ανησυχία της για επέκταση της έρευνας στη λιανική αγορά και στα μερίδια της εταιρείας.