ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Interamerican: Ενίσχυση κερδών το 2020

Interamerican: Ενίσχυση κερδών το 2020

Υψηλή κερδοφορία και ενίσχυση της θέσης του στην αγορά εμφάνισε το 2020 ο όμιλος της Interamerican, καταγράφοντας αύξηση της οργανικής κερδοφορίας στα 28 εκατ. ευρώ έναντι 18,8 εκατ. ευρώ το 20219. Τα συνολικά ασφάλιστρα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση και ανήλθαν στα 372 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 215,7 εκατ. ευρώ είναι τα ασφάλιστρα του κλάδου ζημιών, στα 110,2 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα ασφάλιστρα του κλάδου υγείας και στα 46,1 εκατ. ευρώ τα ασφάλιστρα του κλάδου ζωής.

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ομίλου για την προηγούμενη οικονομική χρήση ο διευθύνων σύμβουλος της Interamerican Γιάννης Καντώρος έθεσε στο επίκεντρο των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ασφαλιστική αγορά τη διείσδυση της ιδιωτικής ασφάλισης στον τομέα της υγείας και στην ασφάλιση καταστροφικών κινδύνων, εκτιμώντας ότι ο τομέας της υγείας θα αντιμετωπίσει πιέσεις λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της απουσίας συνεργειών μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα υγείας. Οπως σημείωσε ο κ. Καντώρος, οι Ελληνες πληρώνουν 5,8 δισ. ευρώ ετησίως από την τσέπη τους για την αγορά υπηρεσιών υγείας και βασική αιτία αποτελεί το χαμηλό ποσοστό κάλυψης από την ιδιωτική ασφάλιση, μέσω της οποίας επιμερίζεται το κόστος. 

Interamerican: Ενίσχυση κερδών το 2020-1

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή ζωής και υγείας της Interamerican Γιώργο Βελιώτη, «ένας βασικός λόγος για τον οποίο η ιδιωτική ασφάλιση υγείας δεν αναπτύσσεται με τον ρυθμό που θα μπορούσε είναι οι ολιγοπωλιακές συνθήκες που επικρατούν στον τομέα των ιδιωτικών κλινικών και οι οποίες οδηγούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα, φρενάροντας την πρόσβαση σε πιο προσιτά προγράμματα υγείας». Με βάση έρευνα που πραγματοποίησε η Interamerican ως θυγατρική του ολλανδικού ασφαλιστικού ομίλου Αchmea, οι τιμές που ισχύουν για μια σειρά χειρουργικές επεμβάσεις στην Ελλάδα είναι πέντε φορές υψηλότερες σε σχέση με τις τιμές που ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βελιώτης, «διαπιστώθηκε ότι σε αρκετές περιπτώσεις είναι προτιμότερο οι Ελληνες να νοσηλεύονται στην Ολλανδία». Σχολιάζοντας την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από το CVC Capital Partners ο κ. Βελιώτης προέβλεψε «σκλήρυνση των ολιγοπωλιακών συνθηκών και ενίσχυση του φαινομένου της δεσπόζουσας θέσης στον τομέα των παρόχων υπηρεσιών υγείας και ασφαλιστικών προγραμμάτων», τάση που η Interamerican θα αντιμετωπίσει μέσω της καθετοποιημένης παρουσίας της στον χώρο της υγείας και την έμφαση που δίνει μέσω του Medisystem στην πρόληψη της ασθένειας. 

Ο όμιλος επιδιώκει άλλωστε την αξιοποίηση της τεχνολογίας για τη διαφοροποίησή του στον τομέα της παροχής ασφαλιστικών προγραμμάτων και υπηρεσιών και, εκτός από την πολυκαναλική διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων, προωθεί την ψηφιοποιημένη λειτουργία τόσο στις σχέσεις του με τους πελάτες όσο και στην εσωτερική δομή. Με επενδύσεις 10 εκατ. ευρώ ετησίως όλα τα τελευταία χρόνια στον τομέα της τεχνολογίας, ο όμιλος της Interamerican, όπως δήλωσε ο κ. Καντώρος, εφαρμόζει έναν νέο τρόπο λειτουργίας με ευέλικτο μοντέλο εργασίας και αποκεντρωμένη ιεραρχική δομή, που σύμφωνα με τον επικεφαλής του ομίλου μπορεί να προσαρμόζεται αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις της ψηφιοποιημένης οικονομίας.