ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δάνεια 8 δισ. από την Αlpha Bank έως το 2024 και μέρισμα το 2023

Δάνεια 8 δισ. από την Αlpha Bank έως το 2024 και μέρισμα το 2023

Διψήφια απόδοση ιδίων κεφαλαίων στο 10% το 2024 (και 7% το 2023) και δυνατότητα διανομής μερίσματος από το 2023 θα εξασφαλίσει το επιχειρησιακό σχέδιο με την κωδική ονομασία «Tomorrow» που ανακοίνωσε η Alpha Bank, μέρος του οποίου αποτελεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 800 εκατ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου.

Η διοίκηση της τράπεζας πραγματοποιεί σειρά επαφών με εγχώριους και ξένους επενδυτές, στοχεύοντας στην προσέλκυση και νέων επενδυτών στο πλαίσιο της αύξησης, που θα μπορούν να κατοχυρώσουν προτιμησιακό δικαίωμα στην ΑΜΚ εφόσον είναι ήδη μέτοχοι. 

Το ΤΧΣ, που ελέγχει το 10,9% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, έχει δηλώσει την «υποστήριξή του» στην αύξηση και το ποσοστό του εναπόκειται στην απόφασή του να συμμετάσχει σε αναπτυξιακές κινήσεις, πέραν των κινήσεων εξυγίανσης που ήταν μέχρι πρόσφατα ο βασικός του ρόλος. Αν και η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα καθοριστεί στην προγραμματισμένη έκτακτη γενική συνέλευση, με δεδομένο ότι η κεφαλαιοποίηση της τράπεζας μετά την ΑΜΚ προσδιορίζεται έως 2,8 δισ. ευρώ, εκτιμάται πως η τιμή της αύξησης θα κινηθεί κοντά στο 1 ευρώ. 

Σε ενημέρωση εκπροσώπων του Τύπου που πραγματοποιήθηκε χθες για το πρόγραμμα «Tomorrow», ο CFO του ομίλου Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου και ο επικεφαλής του IR Δημήτρης Κωστόπουλος ανέλυσαν τους βασικούς άξονες του σχεδίου, που υπηρετεί τον στόχο στήριξης της πιστωτικής επέκτασης κατά 8 δισ. ευρώ έως το 2024 με παράλληλη διατήρηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας πάνω από το 16,5% και επανόδου στην κερδοφορία από το 2022. 

Παράλληλο στόχο αποτελεί η άντληση κεφαλαίων έως 3 δισ. ευρώ μέχρι το 2025 –μέσω εκδόσεων Tier II και senior prefered– στο πλαίσιο των πρόσθετων κεφαλαιακών υποχρεώσεων MREL που επιβάλλει ο SRB.

Η τρέχουσα χρονιά θα αποτελέσει την ενδιάμεση περίοδο κατά την οποία η τράπεζα θα εστιάσει την προσπάθεια στην εξυγίανση του ισολογισμού της με 5 συναλλαγές τιτλοποιήσεων και πωλήσεων συνολικής αξίας 8,1 δισ. Το κόστος αυτών των συναλλαγών υπολογίζεται σε 1,2 δισ. (αθροίζεται στα 2,1 δισ. που είναι το κόστος της συναλλαγής Galaxy) και αναμένεται να καλυφθεί πλήρως από το κεφαλαιακό απόθεμα της τράπεζας, που επιτρέπει την ανάληψη πρόσθετων προβλέψεων έως 1 δισ. εντός του 2021, ενώ άλλα 300 εκατ. έχουν αναληφθεί το α΄ τρίμηνο του έτους. 

Σε συνδυασμό με κινήσεις δημιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου μέσω πωλήσεων δραστηριοτήτων του εξωτερικού (Αλβανία, Λονδίνο), πώλησης της υπηρεσίας διαχείρισης των καρτών κ.ά., η τράπεζα θα αποκομίσει όφελος 1,1% και 0,7% από τη μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού, αντισταθμίζοντας πλήρως την απώλεια του 1,9% στα κεφάλαια από την εξυγίανση του δανειακού της χαρτοφυλακίου. Παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις δανείων και η απομόχλευση του ισολογισμού προσγειώνουν τις προβλέψεις για τα καθαρά έσοδα από τόκους στα ίδια επίπεδα το 2024 (1,4 δισ.), θα πρόκειται για «ποιοτική μεταστροφή», καθώς σε ποσοστό 98% θα προέρχονται από το υγιές χαρτοφυλάκιο, έναντι 74% που είναι σήμερα. Σημαντική αναμένεται να είναι η συνεισφορά των προμηθειών που θα αποφέρουν το 24% των εσόδων της τράπεζας από 13% σήμερα με βασικές πηγές τις προμήθειες από το asset management και το bancassurance, που ενισχύεται μετά τη συμφωνία με τον ασφαλιστικό όμιλο της Generali. Η εξοικονόμηση εξόδων αποτελεί επίσης βασικό πυλώνα του στρατηγικού σχεδίου της Alpha Bank με επιδιωκόμενο δείκτη κόστους προς έσοδα στο 45%.