ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Aegean: Καλύφθηκε η ΑΜΚ κατά 60 εκατ.

Aegean: Καλύφθηκε η ΑΜΚ κατά 60 εκατ.

Πλήρως καλύφθηκε, όπως αναμενόταν, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Aegean με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης 120 εκατ. ευρώ στην αεροπορική εταιρεία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, βάσει όσων προβλέπει ο νόμος 4772/2021. Οπως ανακοίνωσε χθες η εισηγμένη, η διαδικασία, που πραγματοποιήθηκε από τις 27 Μαΐου έως και τις 9 Ιουνίου, ολοκληρώθηκε επιτυχώς με άντληση ποσού 60 εκατ. ευρώ, μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής των δικαιούχων μετόχων.

Η ζήτηση από τους δικαιούχους δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής ανήλθε σε 68.714.349 ευρώ, δηλαδή 21.473.234 μετοχές συνολικά, ενώ δεν έμειναν αδιάθετες μετοχές, με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου να ανέλθει σε 100%. Από αυτό, ποσοστό 95,8% της αύξησης καλύφθηκε μέσω των εγγραφών από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης με την καταβολή συνολικού ποσού 57.492.851,20 ευρώ που αντιστοιχεί σε 17.966.516 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. Το ποσοστό που επέμεινε, 4,2%, καλύφθηκε μέσω της άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής με την καταβολή συνολικού ποσού 2.507.148,80 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 783.484 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. Αυτές διατέθηκαν αναλογικά με βάση τον αριθμό των 3.506.718 νέων μετοχών που ζητήθηκαν συνολικά από επενδυτές μέσω προεγγραφών.

Πλέον, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί κατά 12.187.500 ευρώ με την έκδοση 18.750.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,65 ευρώ εκάστης και ποσό 47.812.500 ευρώ θα πιστωθεί στον λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Ως εκ τούτου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Aegean θα ανέλθει σε 58.608.615 ευρώ διαιρούμενο σε 90.167.100 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,65 ευρώ η καθεμία.

Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στήριξαν, ασκώντας στο σύνολο τα δικαιώματα προτίμησής τους, οι βασικοί μέτοχοι της Aegean, ο όμιλος Βασιλάκη, οι Π. και Θ. Λασκαρίδης και ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος. Αντίστοιχα έπραξαν, ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Aegean, ο Αναστ. Δαυίδ και ο Χρ. Ιωάννου, που κατέχουν το 1,33% και το 0,94% αντίστοιχα του μετοχικού κεφαλαίου της αεροπορικής εταιρείας. Η Aegean, λόγω υψηλότερου κόστους που συνδέεται με την πανδημική κρίση, υπέστη κατά το διάστημα 23 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 2020 ζημία της τάξεως των 139 εκατ. ευρώ, ποσό που υπερκαλύπτει το ύψος της κρατικής ενίσχυσης. Η τελευταία θα καταβληθεί στην Aegean εντός 20 ημερών από την πιστοποίηση της αύξησης κεφαλαίου, με τα 60 εκατ. ευρώ να χρησιμοποιούνται ως κεφάλαιο κίνησης την επόμενη διετία. Κατά το πρώτο τετράμηνο της φετινής χρονιάς η Aegean πραγματοποίησε σχεδόν το ένα τρίτο της δραστηριότητας του 2019, ενώ η επιβατική κίνηση αντιπροσωπεύει περίπου το 20% της αντίστοιχης περιόδου του 2019.