ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μειώνεται από 60 σε 8 ώρες ο χρόνος για τη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων

Μειώνεται από 60 σε 8 ώρες ο χρόνος για τη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων

Αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας ως κόμβου του διαμετακομιστικού εμπορίου αλλά και ενίσχυση της προσπάθειας ανάδειξής της σε καίριο κρίκο της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας φέρνει η επίσπευση των τελωνειακών ελέγχων που δρομολογεί η ελληνική πολιτεία. Επιπλέον με τις ίδιες ρυθμίσεις, που θα μειώσουν δραστικά τον χρόνο μέσα στον οποίον πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο τελωνειακός έλεγχος των εισερχόμενων στη χώρα φορτίων, μπαίνει και τέλος σε «παράθυρα» που επέτρεπαν σε επίδοξους παραβάτες να εκμεταλλεύονται «νεκρούς χρόνους», όπως τα Σαββατοκύριακα, ώστε να μην ελέγχονται ενδελεχώς τα φορτία τους.

Με απόφαση της ΑΑΔΕ, που αναμένεται να δημοσιευθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, μειώνεται ο διαθέσιμος χρόνος για τους τελωνειακούς ελέγχους από 60 ώρες ή δυόμισι ημέρες σε 8  εργάσιμες ώρες. Μέσα σε αυτόν τον χρόνο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο τελωνειακός έλεγχος. Αυτό σημαίνει εξορθολογισμός της διαδικασίας διεκπεραίωσης των σχετικών διαδικασιών και δραστική μείωση του χρόνου που απαιτούν σε επίπεδα παρόμοια ή και καλύτερα με τις πλέον ανταγωνιστικές ευρωπαϊκές διαδικασίες. Παράλληλα κλείνει το παράθυρο του Σαββατοκύριακου, που με το προηγούμενο καθεστώς επέτρεπε σε δυνητικούς παραβάτες να φέρουν τα φορτία τους αργά το απόγευμα της Παρασκευής και να τα πάρουν τη Δευτέρα, χωρίς αυτά να ελεγχθούν διεξοδικά.

Η απόφαση κατά βάσιν αφορά όλους τους αποθηκευτές, τις ναυτιλιακές εταιρείες και αυτές που δραστηριοποιούνται στο  διαμετακομιστικό εμπόριο, έχουν μεγάλους πελάτες και παραγγελίες, αλλά δεν θέλουν να χρησιμοποιούν το καθεστώς της ελεύθερης ζώνης. Χρησιμοποιούν δηλαδή τα τελωνειακά καθεστώτα από μόνοι τους και έχουν μια χώρα ως κέντρο ή κόμβο για να αποθηκεύουν τα εμπορεύματα και μετά να τα διανέμουν στους πελάτες τους σε όλο τον κόσμο.

Τα προβλήματα που επιλύονται με τη μείωση των ωρών αποθήκευσης από 60 σε 8 αφορούν κυρίως επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη ταχύτερης διακίνησης των εμπορευμάτων, όπως για παράδειγμα ο κλάδος των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν hub και εφοδιαστικά κέντρα και να διαθέτουν ταχύτερα τα εμπορεύματα προς τα πλοία τους ή σε άλλα πλοία.

Συνεπώς, επιχειρήσεις που έχουν σήμερα υποδομές αποθηκών σε άλλα κράτη και εφοδιάζουν τα πλοία τους από εκεί, θα μπορούν από εδώ και στο εξής να εκμεταλλευτούν τη γεωγραφική θέση της χώρας μας, να φέρουν τις υποδομές τους στην Ελλάδα, να αποθηκεύουν εδώ τα προϊόντα που αγοράζουν (με απαλλαγή από επιβαρύνσεις) και να εφοδιάζουν τα πλοία τους με αυτά τα προϊόντα από τη χώρα μας, όπως εξηγούν κύκλοι της αγοράς. 

Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της εγχώριας αλλά και της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και η αναβάθμιση της ευρύτερης περιφέρειας σε παγκόσμιο διαμετακομιστικό κέντρο, ύστερα από την εντυπωσιακή αύξηση των φορτίων που διακινούνται από το λιμάνι του Πειραιά, και όχι μόνο, κατά την τελευταία δεκαετία υπαγόρευσαν αυτές τις αλλαγές.