ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενισχύουν την παρουσία τους στα Βαλκάνια οι ελληνικές τράπεζες

Ενισχύουν την παρουσία τους στα Βαλκάνια οι ελληνικές τράπεζες

Την πρώτη εξαγορά ξένης τράπεζας στην αγορά των Βαλκανίων από ελληνικό όμιλο έπειτα από δέκα χρόνια συστηματικής αποεπένδυσης από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σηματοδοτεί η κίνηση της Eurobank που εξαγόρασε την Direktna Bank. 

Η τράπεζα θα συγχωνευθεί με τη Eurobank Serbia και ο ελληνικός όμιλος θα διαθέτει στο νέο σχήμα το 70%. Η κίνηση της Eurobank στοχεύει στην ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά της Σερβίας που έχει επιλεγεί ως μία από τις αγορές στις οποίες ο όμιλος θα διατηρήσει και θα εδραιώσει την παρουσία, στο πλαίσιο της επιλεκτικής ανάπτυξης σε αγορές του εξωτερικού. Ο όμιλος της Eurobank δραστηριοποιείται στις αγορές της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Σερβίας και του Λουξεμβούργου και επενδύει σταθερά στις αγορές του εξωτερικού στις οποίες έχει ή στοχεύει σε ηγετική θέση και στο πλαίσιο αυτό το 2016 η Eurobank Bulgaria (Postbank) απέκτησε τις τραπεζικές υπηρεσίες της Alpha Bank στη Βουλγαρία, ενώ στο τέλος του 2018 απέκτησε τη θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς. Το δίκτυο του εξωτερικού αποτελεί σταθερό τροφοδότη της κερδοφορίας τα τελευταία χρόνια και σύμφωνα με τον στόχο της διοίκησης, η συνεισφορά του θα σταθεροποιηθεί στο 30% της συνολικής κερδοφορίας του ομίλου.

Στην ίδια λογική της επιλεκτικής ανάπτυξης κινείται και η στρατηγική της Alpha Bank, που στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου Tomorrow επικεντρώνει τις δυνάμεις της στην αγορά της Ρουμανίας, που αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές και η τράπεζα διαθέτει ήδη υπολογίσιμη δύναμη που την κατατάσσει στην 6η θέση στην τοπική αγορά με μερίδιο 4,4%. 

Η στρατηγική των ελληνικών τραπεζών στη ΝΑ Ευρώπη σε τίποτα δεν θυμίζει αυτή της εποχής πριν από την κρίση, όπου η επέκταση ήταν μέρος της ευρύτερης αναπτυξιακής προοπτικής που ακολούθησαν οι ελληνικές τράπεζες. Η δημοσιονομική κρίση που μετατράπηκε σε τραπεζική κρίση και οδήγησε τις τράπεζες να δεχθούν την κρατική ενίσχυση συνοδεύτηκε από την υποχρέωση αποεπένδυσης από τις αγορές του εξωτερικού στις οποίες είχαν επενδυθεί σημαντικά κεφάλαια. 

Δέκα χρόνια μετά, το ενεργητικό των ελληνικών τραπεζικών ομίλων συρρικνώθηκε από τα 50 δισ. ευρώ σε περίπου 30 δισ. ευρώ και με εξαίρεση την Eurobank, που αντλεί σημαντικό μέρος της κερδοφορίας της από τις αγορές του εξωτερικού και την Alpha Bank που επικεντρώνεται στην αγορά της Ρουμανίας, οι υπόλοιπες τράπεζες έχουν ολοκληρώσει την πολιτική αποχώρησης. Στη βάση της επιλεκτικής ανάπτυξης σε συγκεκριμένες αγορές και της αποχώρησης από αγορές χωρίς προστιθέμενη αξία, η Alpha Bank σκοπεύει έως τα τέλη του έτους να έχει ολοκληρώσει την αποχώρησή της από την Αλβανία.

Στη λογική της αποεπένδυσης ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας βρίσκεται σε παρατεταμένες συζητήσεις για την αποχώρησή του από την Κύπρο, ενώ η μεγαλύτερη αποεπένδυση αποτέλεσε αυτή της Finansbank στην Τουρκία. Εχει προηγηθεί η αποχώρηση από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, την Αλβανία και άλλες αγορές όπως η Αφρική και η Αίγυπτος και η παρουσία του ομίλου περιορίζεται πλέον στη Βόρεια Μακεδονία. Σημαντική αποεπένδυση έχει υλοποιήσει η Τράπεζα Πειραιώς, πουλώντας τις δραστηριότητες της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Σερβίας, της Αλβανίας, της Κύπρου και της Ουκρανίας.