ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Prodea: Επενδύσεις 300 εκατ. σε «πράσινα» κτίρια

Η εταιρεία επικεντρώνεται στις αναπτύξεις ακινήτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης

Prodea: Επενδύσεις 300 εκατ. σε «πράσινα» κτίρια

Επενδύσεις ύψους 300 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη βιοκλιματικών ακινήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας, αλλά και την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων του χαρτοφυλακίου, πρόκειται να χρηματοδοτήσει το νέο «πράσινο» ομόλογο που δρομολογεί η διοίκηση της Prodea Investments ΑΕΕΑΠ. Επίσης, η εταιρεία θα αποπληρώσει και υφιστάμενο δανεισμό, που συνδέεται με το κτίριο γραφείων που στεγάζει την εταιρεία Cosmote e-value στην περιοχή του Κεραμεικού. Πρόκειται για ακίνητο επιφανείας 7.700 τ.μ., το οποίο είναι ένα από τα μόλις επτά σε πανελλαδικό επίπεδο που διαθέτει διεθνή πιστοποίηση κατά Leed σε επίπεδο Gold, για τις επιδόσεις του σε ό,τι αφορά τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός του (κατανάλωση ενέργειας, εκπομπές ρύπων, χρήση νερού, ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος κ.τ.λ.).

Εκτός από τις νέες αναπτύξεις ακινήτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης και βιοκλιματικών χαρακτηριστικών, η διοίκηση της Prodea Investments θα χρηματοδοτήσει και ένα πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και πιστοποίησης υφιστάμενων ακινήτων (κυρίως κτίρια γραφείων) του χαρτοφυλακίου της. Με τον τρόπο αυτό θα προστεθεί επιπλέον αξία τόσο στα ίδια τα ακίνητα όσο και στους ενοίκους/χρήστες τους, καθώς θα μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση και θα βελτιωθεί η ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος.

Στόχος της διοίκησης της Prodea είναι η έκδοση του νέου ομολόγου να «τρέξει» εντός των προσεχών 10 ημερών, ενώ πηγές της αγοράς εκτιμούν ότι πρόθεση είναι το επιτόκιο να είναι αρκετά χαμηλότερο του 3%.

Υπενθυμίζεται ότι η εισηγμένη έχει εκπονήσει και ξεκινήσει να υλοποιεί ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους  400 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2023. Ηδη μάλιστα η εταιρεία έχει υπογράψει συμφωνίες για το 50% του εν λόγω προγράμματος, ενώ σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί και το υπόλοιπο 50% των σχετικών συμφωνιών, που θα προβλέπει σημαντικό όγκο από νέες αναπτύξεις ακινήτων με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, καθώς δεν υπάρχουν σήμερα κτίρια που να διαθέτουν τέτοιες προδιαγραφές.

Αυτό οφείλεται στην υποεπένδυση που καταγράφηκε στην αγορά ακινήτων καθόλη τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας της οικονομικής κρίσης. Ετσι, υπάρχει σημαντική απόσταση που πρέπει να καλυφθεί, με δεδομένο ότι σχεδόν το σύνολο των επιχειρηματικών ομίλων, εγχωρίων και διεθνών, επιθυμούν να μισθώσουν τέτοιους χώρους στο πλαίσιο της κάλυψης των στεγαστικών τους αναγκών, τόσο για λόγους χαμηλού διαχειριστικού κόστους σε βάθος χρόνου, όσο και για να συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις των αρχών της περιβαλλοντικής και κοινωνικής διακυβέρνησης (ESG).

Σύμφωνα με την Prodea, το 80% του εν λόγω επενδυτικού προγράμματος, ή περίπου 320 εκατ. ευρώ, θα αφορά επενδύσεις για την ανάπτυξη νέων υποδομών logistics και κτιρίων γραφείων. Για παράδειγμα, στον τομέα των logistics η εταιρεία έχει ήδη δρομολογήσει επενδύσεις της τάξεως των 50 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2021, που αφορούν την ανάπτυξη νέων κτιρίων συνολικής επιφανείας 75.000 τ.μ. Τα ακίνητα κατασκευάζονται από εξειδικευμένη εταιρεία του κλάδου, με την οποία η Prodea έχει συνάψει προσύμφωνα αγοράς, συμμετέχοντας επενδυτικά και στο σκέλος της ανάπτυξης. Τα υπόλοιπα 80 εκατ. ευρώ πρόκειται να κατανεμηθούν σε άλλες κατηγορίες ακινήτων εισοδήματος, όπως για παράδειγμα τα τουριστικά θέρετρα και τα ξενοδοχεία σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, που αποτελούν τομείς όπου ενδιαφέρεται να επεκταθεί στο άμεσο μέλλον η Prodea Investments.