ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρέμειναν στον νόμο Κατσέλη 49.000 οφειλέτες

Παρέμειναν στον νόμο Κατσέλη 49.000 οφειλέτες

Σε 49.000 ανήλθαν οι οφειλέτες που επικαιροποίησαν τα στοιχεία τους στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους, προκειμένου να διατηρήσουν το δικαίωμα ρύθμισης των οφειλών τους μέσω του νόμου Κατσέλη. Η υποχρέωση επικαιροποίησης των στοιχείων όσων είχαν εκκρεμείς υποθέσεις και δεν είχαν εκδικαστεί, σήμαινε ουσιαστικά ότι έπρεπε να επανυποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, έτσι ώστε να συνεχίσουν να προστατεύονται από τον νόμο, που έληξε με την έναρξη ισχύος του νέου πτωχευτικού. Οι οφειλέτες που το έπραξαν θα αναμένουν την εκδίκαση της υπόθεσής τους άμεσα, έως τα τέλη του 2021 ή το αργότερο αρχές του 2022, αντί να περιμένουν επί μακρόν, όπως συνέβαινε έως σήμερα. Η υποχρέωση για την επικαιροποίηση των στοιχείων είχε προβλεφθεί σε νόμο του υπουργείου Δικαιοσύνης και η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων έληξε στις 15 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, 49.000 οφειλέτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του νόμου και ανανέωσαν το «ραντεβού» τους με τις τράπεζες ή τα funds ενώπιον των ειρηνοδικείων, προκειμένου να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Ο αριθμός των υποθέσεων θεωρείται υψηλός, καθώς υπερβαίνει την εκτίμηση που είχε συμπεριληφθεί στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, στην οποία γινόταν λόγος για 40.000 εκκρεμείς υποθέσεις. Επιπλέον, αίρει την επιχειρηματολογία ότι πολλοί οφειλέτες που είχαν εκκρεμείς υποθέσεις δεν θα ανταποκρίνονταν στην υποχρέωση επανυποβολής της αίτησης, εξαιτίας του ότι επρόκειτο για στρατηγικούς κακοπληρωτές, οι οποίοι λόγω της ηλεκτρονικής διασταύρωσης των στοιχείων τους θα παραιτούνταν από τη διαδικασία.

Η εκδίκαση αυτών των υποθέσεων θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία μαρτύρων και χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, προκειμένου, όπως αναφέρεται στον νόμο, «να παύσει το καθεστώς οι μεν καλόπιστοι δανειολήπτες να τελούν υπό καθεστώς ομηρίας, οι δε στρατηγικοί κακοπληρωτές να τελούν υπό καθεστώς μη ανεκτής από την έννομη τάξη οιονεί προστασίας». Κατ’ εξαίρεση μπορεί ο ειρηνοδίκης έπειτα από τη μελέτη του φακέλου της δικογραφίας και εφόσον κρίνει απολύτως αναγκαία την εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο ή την παροχή διευκρινίσεων από τους διαδίκους, να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο σε συγκεκριμένες προθεσμίες.

Η απόφαση εκδίδεται το αργότερο εντός 6 μηνών από τη συζήτηση της αίτησης επαναπροσδιορισμού και μπορεί να αναρτηθεί και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.