ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οδηγός για τη νέα ρύθμιση των χρεών της πανδημίας

Ποιοι και ποιες οφειλές μπορούν να ενταχθούν και σε πόσες δόσεις αποπληρώνονται

Οδηγός για τη νέα ρύθμιση των χρεών της πανδημίας

Ελάχιστη μηνιαία δόση 30 ευρώ για οφειλές έως 1.000 ευρώ και 50 ευρώ για οφειλές άνω των 1.000 ευρώ προβλέπει η νέα ρύθμιση 36 – 72 δόσεων για τα χρέη στην εφορία που δημιουργήθηκαν την περίοδο της πανδημίας. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών που δημιουργήθηκαν αυτό το διάστημα, με ελάχιστο ποσό κάθε δόσης να καθορίζεται στα 50 ευρώ. Συγκεκριμένα, η νέα ρύθμιση αφορά τα χρέη που δημιουργήθηκαν από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021 για το τμήμα της κοινωνίας το οποίο αποδεδειγμένα έχει πληγεί με βάση τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ, αλλά και τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έκαναν δήλωση COVID, τους ανέργους που εγγράφηκαν στον ΟΑΕΔ και τους εργαζομένους που ήταν σε αναστολή ή στο «Συν-εργασία». Στο νέο μέτρο μπορούν να ενταχθούν φορολογικές (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κ.λπ.) και ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 72 δόσεις με επιτόκιο 2,5%, ή 36 δόσεις άτοκα, με καταβολή της 1ης δόσης τον Ιανουάριο του 2022. Σημειώνεται ότι για όσους επιλέξουν έστω και μία περισσότερη δόση πέραν των 36, όλες οι δόσεις θα είναι έντοκες. Δηλαδή, εάν το χρέος αποπληρωθεί –για παράδειγμα– σε 40 δόσεις, το σύνολο των δόσεων θα είναι έντοκες. Επίσης, δεν μπορούν να ενταχθούν ο φετινός φόρος εισοδήματος και ο ΕΝΦΙΑ, καθώς δεν αποτελούν ληξιπρόθεσμα χρέη αλλά βεβαιωθείσες οφειλές. Η «Κ» αναλύει τη νέα ρύθμιση υπό τη μορφή 17 ερωτήσεων – απαντήσεων. 

– Ποιες οφειλές εντάσσονται στη ρύθμιση;
– Ολες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν από τον Μάρτιο 2020 μέχρι και τον Ιούλιο 2021 μπορούν να αποπληρωθούν σε 36 άτοκες δόσεις ή σε 72 έντοκες με επιτόκιο 2,5%. Στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όλες οι φορολογικές (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, φόρος κληρονομιάς, πρόστιμα, κτλ.) και ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του κορωνοϊού και συγκεκριμένα από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι και τον Ιούλιο του 2021. Συγκεκριμένα στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν:
α) Ολες οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και τα ελεγκτικά κέντρα οφειλές (ΦΠΑ, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων), που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες εντός του Ιουλίου.
β) Ολες οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες στις ΔΟΥ και τα ελεγκτικά κέντρα οφειλές.
γ) Ο φόρος εισοδήματος και ο ΕΝΦΙΑ έτους 2020 που έμειναν απλήρωτοι, δηλαδή βρίσκονται σε αναστολή.
δ) Ολες οι ασφαλιστικές εισφορές που δεν έχουν πληρωθεί από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι σήμερα.

– Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση;
Στη νέα ρύθμιση εντάσσονται:
• Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν χαρακτηριστεί ως πληττόμενοι βάσει ΚΑΔ από το υπουργείο Οικονομικών (θα χρησιμοποιηθεί η διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου 2020). Υπολογίζεται ότι στους επιλέξιμους ΚΑΔ περιλαμβάνεται το 78% των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών της χώρας.
• Εργαζόμενοι που η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε προσωρινή αναστολή και έχουν λάβει αποζημίωση ειδικού σκοπού ή είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Συν-εργασία».
• Ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν λάβει μειωμένο μίσθωμα βάσει δήλωσης COVID.
• Ανεργoι, εγγεγραμμένοι για το διάστημα της υγειονομικής κρίσης στον ΟΑΕΔ.

– Πού υποβάλλεται η αίτηση;
– Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη φορολογική διοίκηση. Σε περίπτωση που υφίσταται τεχνική αδυναμία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία η οποία είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

– Σε πόσες δόσεις μπορώ να εξοφλήσω την οφειλή μου;
– Οι οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν σε 36 άτοκες δόσεις ή 72 έντοκες με επιτόκιο 2,5%. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε ποσοστό 5%. Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε 30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, έως 1.000 ευρώ και σε 50 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, άνω των 1.000 ευρώ.

– Εάν επιλέξω να αποπληρώσω το χρέος μου σε 50 δόσεις, οι πρώτες 36 είναι άτοκες;
– Για όσους επιλέξουν περισσότερες από 36 δόσεις και πάνω, θα είναι όλες έντοκες.

– Στην εφάπαξ αποπληρωμή της οφειλής υπάρχει περίπτωση να «κουρευτεί» το κεφάλαιο;
– Οχι. Η ρύθμιση, όπως αναφέρουν από το υπουργείο Οικονομικών, θεσπίζεται με σκοπό να βοηθηθούν όσοι δεν μπορούν να πληρώσουν τα χρέη τους.

– Ο φόρος εισοδήματος που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση που υπέβαλα τις προηγούμενες μέρες μπορεί να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση;
– Στη ρύθμιση εντάσσονται μόνο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μέχρι και τον Ιούλιο του 2021. Ο φόρος εισοδήματος είναι βεβαιωμένη οφειλή, που δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη. Ως εκ τούτου δεν εντάσσονται ο φόρος εισοδήματος του 2020 και ο ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους.

– Είμαι πληττόμενος και έχω παλαιά χρέη που δημιουργήθηκαν πριν από την πανδημία και χρέη που δημιουργήθηκαν εν μέσω υγειονομικής κρίσης. Μπορώ να εντάξω το σύνολο των οφειλών στη νέα ρύθμιση;
– Οχι. Τα χρέη που δημιουργήθηκαν πριν από τον Μάρτιο του 2020 θα πρέπει είτε να αποπληρωθούν εφάπαξ είτε να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών, που είναι σε 24 έως 48 δόσεις ανάλογα με το είδος της οφειλής. Μόνο τα χρέη της πανδημίας μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 36 – 72 δόσεων.

– Εχω λάβει επιστρεπτέα προκαταβολή. Μπορώ να εντάξω το τμήμα που θα επιστραφεί στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων;
– Οχι. Η επιστρεπτέα προκαταβολή θα αποπληρωθεί σε 60 δόσεις, με την πρώτη στα τέλη Ιανουαρίου.

Tι ισχύει για τον απλήρωτο ΕΝΦΙΑ του 2020 και τις οφειλές προς Ταμεία

Οδηγός για τη νέα ρύθμιση των χρεών της πανδημίας-1
Με την ενεργοποίηση της ρύθμισης, ο οφειλέτης θα λαμβάνει αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας δίμηνης ισχύος.

– Είμαι μισθωτός του ιδιωτικού τομέα και το 2020 είχα τεθεί για έξι μήνες σε αναστολή εργασίας. Πώς μπορώ να ρυθμίσω τον ΕΝΦΙΑ του 2020, τον οποίο δεν έχω πληρώσει;
– Η ληξιπρόθεσμη οφειλή του ΕΝΦΙΑ έτους 2020 μπορεί να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση και να εξοφληθεί σε 36 άτοκες δόσεις ή 72 δόσεις με επιτόκιο 2,5%.

– Αν δεν πληρώσω μία δόση της ρύθμισης, τη χάνω;
– Η ρύθμιση χάνεται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών.

– Μπορώ να εκδώσω φορολογική ενημερότητα;
– Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση παρέχει στον οφειλέτη τη δυνατότητα έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας.

– Είμαι πληττόμενος και οφείλω 3.000 ευρώ στην εφορία. Μπορώ να ρυθμίσω την οφειλή μου σε 36 δόσεις;
– Ναι. Κάθε δόση θα ανέρχεται στο ποσό των 83,3 ευρώ. 
– Είμαι πληττόμενος και οφείλω 1.000 ευρώ. Μπορώ να ρυθμίσω το χρέος μου σε 36 δόσεις;
– Οχι. Το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης είναι 30 ευρώ. Ως εκ τούτου το χρέος μπορεί να εξοφληθεί σε 33 δόσεις των 30 ευρώ.

– Είμαι πληττόμενος, με χρέη που δημιουργήθηκαν στην πανδημία ύψους 50.000 ευρώ. Σε πόσες δόσεις μπορώ να τα ρυθμίσω;
– Στην περίπτωση που ρυθμιστούν τα χρέη σε 36 δόσεις, αυτές θα είναι άτοκες. Το ποσό της κάθε δόσης διαμορφώνεται στα 1.389 ευρώ. Στην περίπτωση που τα χρέη εξοφληθούν σε 72 δόσεις, θα υπάρξει επιβάρυνση 2,5%. Η μηνιαία δόση ανέρχεται στα 748,55 ευρώ. Συνολικά θα καταβληθούν 53.895,68 ευρώ.

– Τον Ιούνιο του 2020 τέθηκα σε αναστολή εργασίας με αποτέλεσμα να μην μπορώ να πληρώσω τις δόσεις της παλαιάς ρύθμισης –120 δόσεων– που είχα ενταχθεί και να τη χάσω. Μπορώ τώρα να ενταχθώ ξανά στη ρύθμιση;
– Ναι. Οι πληττόμενοι οφειλέτες που έχασαν ρύθμιση τμηματικής καταβολής (π.χ. τις 100 ή τις 120 δόσεις) από τον Μάρτιο του 2020 έως σήμερα, έχουν τη δυνατότητα να επανενταχθούν στις παλαιές ρυθμίσεις τους. Η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Αυγούστου 2021, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Σεπτεμβρίου 2021, μαζί με τη δόση του μηνός Σεπτεμβρίου 2021. Η καταληκτική ημερομηνία της αναβιώσασας ρύθμισης επεκτείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.

– Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση αποπληρωμής ασφαλιστικών εισφορών;
– Tα χρέη από ασφαλιστικές εισφορές που δημιουργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της πανδημίας, δηλαδή από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021, ρυθμίζονται σε έως 72 δόσεις. Στο νέο καθεστώς ρυθμίσεων μπορούν να ενταχθούν τόσο οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές είχαν ήδη λάβει παράταση καταβολής έως 31 Δεκεμβρίου 2021, όσο και οφειλές οι οποίες κατέστησαν απαιτητές από 1η Μαρτίου 2020 έως και 31η Ιουλίου 2021 και αφορούν επιχειρήσεις και επαγγελματίες με ΚΑΔ που θα οριστούν σε σχετική απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ρυθμίσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές σε έως 72 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία δόση τα 50 ευρώ. Οσοι αποπληρώσουν τις οφειλές τους σε 36 δόσεις, αυτές θα είναι άτοκες, ενώ από 36 έως 72 έντοκες, με ετήσιο επιτόκιο 2,5%.

Οπως προκύπτει από τη διάταξη, οι οφειλέτες μπορούν να επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου των ρυθμισμένων οφειλών άτοκα. Η υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται με την καταβολή της πρώτης δόσης έως 31 Ιανουαρίου 2022, έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου (μέσα στην ίδια προθεσμία) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) ή, όπου αυτό δεν είναι δυνατό, μέσω του e-ΕΦΚΑ. Αρμόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση –με την οποία καθορίζονται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια– είναι οι προϊστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιών των ΚΕΑΟ.

Με την ενεργοποίηση της ρύθμισης ο οφειλέτης θα λαμβάνει αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας δίμηνης ισχύος, ενώ αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητής και ακίνητης περιουσίας. Επίσης αναστέλλονται οι ποινικές διώξεις και η εκτέλεση των σχετικών ποινών.

Η ρύθμιση χάνεται στην περίπτωση που δεν καταβληθούν δύο δόσεις, γεγονός που θα έχει ως συνέπεια την απώλεια και όλων των ευεργετημάτων, ενώ το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής θα καθίσταται άμεσα απαιτητό.

Ταυτόχρονα, όσοι έχασαν ρυθμίσεις εξαιτίας της πανδημίας μπορούν να επανενταχθούν. Συγκεκριμένα, μπορούν να ενταχθούν εργοδότες και ελεύθεροι επαγγελματίες για τους οποίους είχε αποφασισθεί η αναστολή καταβολής δόσεων για ρυθμίσεις, αλλά και όσοι έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που θα περιλαμβάνεται σε σχετική απόφαση των αρμόδιων υπουργείων. Παράλληλα και οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις με τους εν λόγω ΚΑΔ, που τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Μαρτίου 2021 και 31 Ιουλίου 2021 θα μπορούν να επανενταχθούν σε τυχόν ρυθμίσεις των ασφαλιστικών τους εισφορών. Προϋπόθεση για την επανένταξη σε ρύθμιση είναι η καταβολή δύο δόσεων (Αυγούστου και Σεπτεμβρίου) μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2021. Η επανένταξη γίνεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της ρύθμισης που χάθηκε αρχικά.