ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τις 68 έφτασαν οι γυναίκες στα Δ.Σ. των 25 μεγαλύτερων εισηγμένων

Μόνον μία είναι διευθύνουσα σύμβουλος. Ποιες εταιρείες δεν έχουν ακόμα συμμορφωθεί με το νέο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης

Τις 68 έφτασαν οι γυναίκες στα Δ.Σ. των 25 μεγαλύτερων εισηγμένων

Συμμόρφωση, κυρίως όμως τυπική και όχι ουσιαστική, με τις νέες προβλέψεις της νομοθεσίας για την εταιρική διακυβέρνηση, που επιβάλλουν τουλάχιστον το 25% των μελών του διοικητικού συμβουλίου να είναι γυναίκες –και τα ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όπως και των ελεγκτικών επιτροπών, να είναι πραγματικά ανεξάρτητα και όχι συγγενικά ή εξαρτώμενα πρόσωπα–, επιδεικνύουν οι εισηγμένες επιχειρήσεις.

Στο σύνολό τους οι εισηγμένες ξεπέρασαν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά η συμμετοχή γυναικών περιορίζεται σε μη εκτελεστικές θέσεις. Είναι ίσως χαρακτηριστικό πως μόνον μία από τις 25 μεγαλύτερες εταιρείες έχει γυναίκα διευθύνουσα σύμβουλο. Αυτά προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από έρευνα του Hellenic Observatory of Corporate Governance (HOCG), ένα ερευνητικό και εκπαιδευτικό κέντρο με έδρα το Λονδίνο και δραστηριότητες που αφορούν τη μελέτη πρακτικών ορθής εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, και της συμβουλευτικής εταιρείας Corporate Matters. Η έρευνα αφορά την υλοποίηση προβλέψεων του νόμου 4706/2020 σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών. Ειδικά στην περίπτωση συμμετοχής γυναικών στα Δ.Σ. των εισηγμένων εταιρειών, ο νόμος προέβλεπε ότι οι εταιρείες έπρεπε να προσαρμοστούν έως τις 17 Ιουλίου 2021.

Συνολικά τα νέα διοικητικά συμβούλια των 25 εταιρειών του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX 25) αποτελούνται κατά μέσον όρο από περισσότερα από 11 άτομα και συνολικά έχουν 288 άτομα, από τα οποία 68 είναι γυναίκες. Στο σύνολό τους οι εταιρείες του δείκτη ξεπέρασαν τις απαιτήσεις του νόμου, σύμφωνα με τις οποίες είναι υποχρεωτική η παρουσία 61 γυναικών αθροιστικά στα Δ.Σ. Οι περισσότερες εταιρείες έχουν συμμορφωθεί έτσι με την απαίτηση του νόμου που ορίζει ότι 25% των μελών των Δ.Σ. πρέπει να είναι γυναίκες και σε περίπτωση δεκαδικού αριθμού στρογγυλοποιείται προς τον χαμηλότερο ακέραιο. Σημειώνεται ότι οι περισσότερες εταιρείες απέφυγαν να μειώσουν τον αριθμό μελών του Δ.Σ. ώστε να απαιτούνται λιγότερες γυναίκες. Οχι όμως όλες.

Η μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών σε διοικητικό συμβούλιο συναντάται στην «Ελλάκτωρ», καθώς στο επταμελές Δ.Σ. έχουν τοποθετηθεί τρεις γυναίκες, ενώ αντίθετα η ΔΕΗ έχει τη χαμηλότερη ποσοστιαία συμμετοχή γυναικών, επισημαίνει η έρευνα.

Επίσης, τέσσερις εταιρείες του δείκτη δεν κάλυψαν ακόμα τον αριθμό γυναικών που προβλέπονται, και αυτές είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank, η ΔΕΗ και η ΕΥΔΑΠ. Στις εταιρείες αυτές ο αριθμός γυναικών μελών Δ.Σ. υπολείπεται κατά μία από τον προβλεπόμενο. Σημειώνεται ότι στο Δ.Σ. της Alpha Bank υπάρχει μία κενή θέση που αναμένεται να συμπληρωθεί σύντομα. Πάντως, από τις 68 γυναίκες που συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών του δείκτη, μόνον μία είναι πρόεδρος εταιρείας (ΕΥΔΑΠ) και μόνον μία είναι διευθύνουσα σύμβουλος (Jumbo). Από τις γυναίκες μέλη των Δ.Σ., οι 9 έχουν εκτελεστικά καθήκοντα, ενώ η πλειονότητα, 59 άτομα, έχει θέση μη εκτελεστική στα Δ.Σ. και οι περισσότερες από αυτές (46 άτομα) έχουν θέση ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στα Δ.Σ. «Ενδεχομένως οι γυναίκες μέλη των Δ.Σ. δεν αξιοποιούνται σε εκτελεστικά καθήκοντα, αλλά από τα 46 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη των Δ.Σ. που είναι γυναίκες, οι 44 συμμετέχουν σε επιτροπές των Δ.Σ., όπως η επιτροπή ελέγχου, αμοιβών και προσλήψεων», αναφέρουν οι συντάκτες της έρευνας. Οι εταιρείες που έχουν τις περισσότερες γυναίκες (4) σε επιτροπές του Δ.Σ. είναι οι «Μυτιληναίος», Eurobank, Coca-Cola HBC, αντίθετα δεν υπάρχουν γυναίκες μέλη σε επιτροπές Δ.Σ. των εταιρειών ΓΕΚ, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και Fourlis Συμμετοχών.