ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιστροφή στα κέρδη για τη Victus Networks στη διάρκεια του 2020

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το περυσινό έτος έφθασε στα 59 εκατ. ευρώ.

Επιστροφή στα κέρδη για τη Victus Networks στη διάρκεια του 2020

Βελτιωμένα καθαρά αποτελέσματα εμφάνισε τη χρήση του 2020 η Victus Networks, η εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες μόνο προς τους μετόχους της, τη Vodafone και τη Wind. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ενισχύθηκε, συγκριτικά με το 2019, κατά 0,85% στα 59,2 εκατ. ευρώ, ενώ βελτιώθηκαν ελαφρώς και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία ανήλθαν σε 7,4 εκατ. ευρώ από 7,3 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία επέστρεψε σε κέρδη ύψους 883,6 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών της τάξεως των 193 χιλ. ευρώ. Αυτά αποδίδονται στην απόσχιση κλάδου του παθητικού εξοπλισμού των σταθμών βάσης (π.χ. μεταλλικοί στύλοι κεραιών) και εισφορά του στην Vantage Towers Ελλάδας, θυγατρική της εισηγμένης στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης Vantage Towers, που αγοράζει και κατασκευάζει πύργους τηλεπικοινωνιών, διαθέτοντας 82.000 πύργους σε 10 ευρωπαϊκές χώρες.

Ως εκ τούτου, η Victus υλοποιεί τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μόνο του ενεργού εξοπλισμού (κεραιών, ραδιοδικτύου κ.τ.λ.) και παρέχει υπηρεσίες συντήρησης του παθητικού εξοπλισμού στη Vantage Group, μέσω ξεχωριστής συμφωνίας. «Δεδομένου ότι το πλάνο δραστηριοτήτων της εταιρείας συνεχώς επεκτείνεται σε μεγάλο εύρος υπηρεσιών προς τους δύο μετόχους (ως αναγνώριση της μοναδικής τεχνογνωσίας της), η συνεισφορά της στην οικονομικά βέλτιστη και τεχνολογικά άρτια διαχείριση των δικτύων παραμένει ως εξαιρετικά σημαντική», σημειώνεται στην οικονομική έκθεση της Victus για τα μεγέθη του 2020.

Οπως ακόμη αναφέρεται, το 2020 η Victus Networks εγκατέστησε 154 σταθμούς βάσης, των οποίων ο συνολικός αριθμός ανήλθε σε 2.568 στα τέλη του 2020, ενώ σχεδίασε, ανέπτυξε και έθεσε σε λειτουργία τους πρώτους σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας 5G. H Victus Networks ιδρύθηκε το 2014 με αντικείμενο τη διαχείριση του δικτύου της Vodafone και της Wind, ενώ πέρυσι ιδρύθηκε η Vantage Towers Ελλάδας, στην οποία μεταφέρθηκαν η ιδιοκτησία και η διαχείριση των σταθμών βάσης των δύο εταιρειών. Η Vantage Towers Ελλάδας διαθέτει στη χώρα μας χαρτοφυλάκιο 5.200 πύργων, ενώ όπως ανέφερε τον Ιούνιο, σε συνέντευξη Τύπου, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αθανάσιος Εξαρχος, στόχος είναι η ανάπτυξη μιας νέας αγοράς, δηλαδή της εκμίσθωσης παθητικών υποδομών, που συμβάλλει στην ανάπτυξη των δικτύων.