ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ξεπέρασε τα 800 εκατ. η ζήτηση για το ομόλογο της Eurobank

Στο 2,375% διαμορφώθηκε η απόδοση του τίτλου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας

Ξεπέρασε τα 800 εκατ. η ζήτηση για το ομόλογο της Eurobank

Στο 2,375% διαμορφώθηκε η απόδοση του ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) ύψους 500 εκατ. ευρώ που εξέδωσε χθες η Eurobank. Η ζήτηση ξεπέρασε τα 800 εκατ. ευρώ και με την έκδοση η τράπεζα καλύπτει τις απαιτήσεις για το 2021 που έχει θέσει το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (Single Resolution Board – SRB) για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL). 

Σε ανάλογες εκδόσεις ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ η καθεμία, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων MREL, αναμένεται να προχωρήσουν τόσο η Alpha Bank –πιθανολογείται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου– όσο και η Τράπεζα Πειραιώς. Ο στόχος που έχει θέσει ο SRB έως και το 2025 ανεβάζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις μέχρι και το 25% για κάθε τράπεζα και θα πρέπει να επιτυγχάνεται σταδιακά με πρόσθετες ομολογιακές εκδόσεις κάθε χρόνο. Ο στόχος αυτός υπερβαίνει τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις που επιβάλλει ο SSM και αφορά το πρόσθετο κεφαλαιακό απόθεμα που θα πρέπει να διαθέτει κάθε τράπεζα, προκειμένου να αντιμετωπίσει δυσμενείς εξελίξεις, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν μια τράπεζα στο ακραίο σενάριο της αναδιάρθρωσης. 

Συνολικά εντός του έτους η Eurobank ολοκλήρωσε δύο εκδόσεις senior preferred τίτλων, συνολικής αξίας 1 δισ. ευρώ. Η πρώτη έκδοση, ύψους επίσης 500 εκατ. ευρώ, ήταν τον Απρίλιο και τιμολογήθηκε στο 2,125%. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η χθεσινή συγκυρία ήταν ευνοϊκή καθώς είχε προηγηθεί η αναβάθμιση από τη Fitch των μακροπρόθεσμων τίτλων υψηλής εξασφάλισης της τράπεζας σε B- από CCC, αλλά η έκδοση τιμολογήθηκε οριακά υψηλότερα λόγω της υψηλής προσφοράς που παρατηρείται για εκδόσεις και άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών και ομίλων. Το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) είναι τύπου 6,5ΝC5,5, δηλαδή θα έχει διάρκεια 6,5 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης μετά την πάροδο 5,5 ετών.

Ο στόχος που θα πρέπει να καλύψει η τράπεζα έναντι των υποχρεώσεων που έχει επιβάλει ο SRB για την κάλυψη του MREL διαμορφώνεται στο 17,8% έως και τις αρχές του 2022. Μετά και τη χθεσινή έκδοση η Eurobank αναμένεται να καλύψει τον στόχο, ο οποίος δεν έχει να κάνει με την κεφαλαιακή επάρκεια, αλλά το πρόσθετο μαξιλάρι ρευστότητας (CBR – Combined Buffer Requirements) που πρέπει να τηρεί η τράπεζα με βάση τους κανόνες της προληπτικής εποπτείας. Σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει ο SRB, η τράπεζα εκτιμάται ότι θα πρέπει να φτάσει το 27% έως το 2025, γεγονός που μεταφράζεται σε εκδόσεις ύψους 1 δισ. ευρώ κάθε χρόνο έως και το τέλος του 2025.

Οι δείκτες CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκαν αντίστοιχα σε 13,2% και 15,6% στο τέλος Ιουνίου 2021. Το 15,6% ενισχύεται κατά 2,2% –στο 17,8%– με τις δύο εκδόσεις που υλοποίησε η τράπεζα (του Απριλίου και τη χθεσινή), δημιουργώντας το αναγκαίο μαξιλάρι προκειμένου να καλύψει τον στόχο του MREL. Σε ό,τι αφορά την κεφαλαιακή επίπτωση που θα έχει η νέα τιτλοποίηση Mexico συνολικής αξίας 3,1 δισ. ευρώ, η διοίκηση της τράπεζας ανακοίνωσε ότι η επίπτωση θα περιοριστεί στα 10 bp έναντι αρχικής εκτίμησης για 50 bp, κυρίως λόγω των θετικών εξελίξεων στις τιμές των ακινήτων που επηρεάζουν τη συναλλαγή. Η νέα τιτλοποίηση θα επιτρέψει την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της τράπεζας, μειώνοντας τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs) στο 7,3% pro-forma στο τέλος του α΄ εξαμήνου του 2021.