ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έφοδος της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε τρεις εταιρείες πληροφορικής

Οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σχετίζονται με παλαιότερο διαγωνισμό του Δημοσίου

Έφοδος της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε τρεις εταιρείες πληροφορικής

Με έναν παλαιότερο διεθνή διαγωνισμό του Δημοσίου για υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων δημόσιου οργανισμού σχετίζονται οι αιφνιδιαστικοί επιτόπιοι έλεγχοι που διενήργησε, πρόσφατα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε εταιρείες του κλάδου της πληροφορικής. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η ανεξάρτητη αρχή πραγματοποίησε ελέγχους σε τρεις μικρές, βάσει κύκλου εργασιών, επιχειρήσεις πληροφορικής και τεχνολογίας, οι οποίες συμμετείχαν σε διεθνή διαγωνισμό του Δημοσίου για έργο της τάξεως του 1,1 εκατ. ευρώ. Το έργο διαθέτει τέσσερα σκέλη και δημοπρατήθηκε το 2020 από φορέα του Δημοσίου που αναζητούσε ανάδοχο για την παροχή, μεταξύ άλλων, υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν τρεις εταιρείες πληροφορικής με τζίρο άνω των 5,5 εκατ. ευρώ η μεγαλύτερη από αυτές και κύκλο εργασιών άνω των 3 εκατ. ευρώ οι υπόλοιπες δύο.

Ωστόσο, ύστερα από προσφυγή στην Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών μιας εκ των τριών εταιρειών, ο διαγωνισμός ματαιώθηκε και επαναδημοπρατήθηκε ύστερα από αρκετούς μήνες. Πέραν της προσφυγής που έγινε δεκτή από την ΑΕΠΠ, κατά πληροφορίες της «Κ», τμήμα των προσφορών δύο εκ των τριών εταιρειών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό υπήρξε κοινό, γεγονός που αποδίδουν πηγές σε εκ παραδρομής σφάλμα που σχετίζεται με την κοινή (ως κοινοπραξία) κάθοδο των δύο αυτών εταιρειών σε διαγωνισμούς. Το γεγονός αυτό δημιούργησε το υπόβαθρο για τους αιφνιδιαστικούς ελέγχους, την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου, της Επιτροπής Ανταγωνισμού «σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων για την παροχή υπηρεσιών πληροφοριακών συστημάτων», όπως ανακοίνωσε η Αρχή.

«Οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι διενεργήθηκαν στις εγκαταστάσεις επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Αττικής και αποτελούν ένα προκαταρκτικό βήμα στο πλαίσιο έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τον εντοπισμό αντιανταγωνιστικών πρακτικών βάσει των διατάξεων του ν. 3959/2011», σημειώνει ο ανεξάρτητος φορέας. Βέβαια, οι έλεγχοι αυτοί, όπως ξεκαθαρίζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, δεν προδικάζουν, επ’ ουδενί, ούτε ότι οι επιχειρήσεις έχουν εμπλακεί σε αντιανταγωνιστική συμπεριφορά ούτε προεξοφλούν το αποτέλεσμα της έρευνας.

Πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι έχουν δημιουργηθεί τα κατάλληλα αντίβαρα προκειμένου να αποτρέπονται αντιανταγωνιστικές συμπεριφορές στον τομέα των έργων πληροφορικής και υποδομών τεχνολογίας, όπου, εξάλλου, ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα οξύς. Αυτό όμως δεν αποτρέπει την εμφάνιση «παιδικών ασθενειών», με τον συγκεκριμένο κλάδο να βρίσκεται αντιμέτωπος με μια άνευ προηγουμένου κινητικότητα ενόψει των έργων που πρόκειται να δημοπρατηθούν, όπως προβλέπει το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Το σχέδιο προβλέπει ένα 20% των συνολικών του επιχορηγήσεων, που πλησιάζει τα 4 δισ. ευρώ, να κατευθυνθεί σε ψηφιακά έργα που αφορούν τη συνδεσιμότητα για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και το κράτος, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και των επιχειρήσεων και τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Σημειώνεται ότι, μέσα καλοκαιριού, εντάχθηκαν τα πρώτα έργα πληροφορικής και υποδομών τεχνολογίας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται διαγωνισμοί εκατοντάδων εκατ. ευρώ.