ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση φόρου για νοικοκυριά και αύξηση για επιχειρήσεις

Οι χαμένοι και οι κερδισμένοι των φετινών εκκαθαριστικών της εφορίας

Μείωση φόρου για νοικοκυριά και αύξηση για επιχειρήσεις

Μειωμένος για τους φορολογουμένους και αυξημένος για τις επιχειρήσεις είναι ο φόρος για τα εισοδήματα και τα κέρδη του προηγούμενου έτους σε σύγκριση με τον φόρο που καταβλήθηκε για τα εισοδήματα του 2019.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν μειωμένο φόρο κατά 17,68%, ενώ οι επιχειρήσεις θα καταβάλουν αυξημένο φόρο κατά 33,6% σε σύγκριση αυτόν που κατέβαλαν το περυσινό έτος.

Η πανδημική κρίση και οι μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές για το σύνολο των φορολογουμένων περιόρισαν τις επιβαρύνσεις για τα νοικοκυριά.

Από την άλλη πλευρά, η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της προκαταβολής φόρου οδήγησε σε υψηλότερους φόρους. Δηλαδή πέρυσι, για τα εισοδήματα του 2019, η κυβέρνηση είχε προχωρήσει στη μείωση της προκαταβολής φόρου, έως και στον μηδενισμό της για ορισμένες περιπτώσεις. Για τα εισοδήματα του 2020 η προκαταβολή είναι αυξημένη και διαμορφώνεται στο 70% για τις επιχειρήσεις και στο 55% για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ουσιαστικά η αύξηση των φόρων των επιχειρήσεων είναι αποτέλεσμα των αλλαγών στις προκαταβολές φόρου.

Με βάση τα στοιχεία, επτά στους δέκα φορολογουμένους και μία στις τρεις επιχειρήσεις δεν πλήρωσαν επιπλέον φόρο ή είχαν επιστροφή φόρου για τα εισοδήματα του 2020.

Νομικά πρόσωπα

1. 281.724 (έναντι 275.505 πέρυσι) νομικά πρόσωπα υπέβαλαν φορολογική δήλωση, εκ των οποίων τα 205.153 (έναντι 188.651 πέρυσι) καλούνται να πληρώσουν φόρο. Ο φόρος ανέρχεται στο ποσό των 3,198 δισ. ευρώ, όταν το προηγούμενο έτος είχε διαμορφωθεί στα 2,393 δισ. ευρώ και έναντι 4,2 δισ. ευρώ για τα κέρδη του 2018.

Η αύξηση της προκαταβολής φόρου έφερε μεγαλύτερα φορολογικά βάρη σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

2. 65.176 επιχειρήσεις δεν θα πληρώσουν φόρο στην εφορία έναντι 59.983 πέρυσι. Επίσης, για 19.023 επιχειρήσεις προκύπτει επιστροφή φόρου ύψους 447,6 εκατ. (πέρυσι οι επιστροφές είχαν φθάσει στα 839,7 εκατ. ευρώ).

3. Η προκαταβολή φόρου ανέρχεται σε 1,81 δισ. ευρώ έναντι 1,82 δισ. ευρώ για το 2019 και 3,3 δισ. ευρώ για το 2018.

4. Καθεμία από τις επιχειρήσεις που έλαβε χρεωστικό σημείωμα θα πληρώσει κατά μέσον όρο το ποσό των 15.589 ευρώ, ενώ το περυσινό έτος κατέβαλε κατά μέσον όρο 12.688 ευρώ και το 2019 περί τα 22.630 ευρώ.

Φυσικά πρόσωπα

1. 8.760.634 φορολογήθηκαν για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2020.

2. Το 33% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσει επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησε το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, για 2.878.920 φορολογουμένους το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, με το συνολικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 2,7 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι φορολογούμενοι που καλούνται να πληρώσουν φόρο είναι λιγότεροι κατά 194.159 σε σύγκριση με το περυσινό έτος.

Ο μέσος φόρος για τις δηλώσεις αυτές ανέρχεται στα 952 ευρώ έναντι 1.044 ευρώ πέρυσι. Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό σημείωμα καλούνται να πληρώσουν τον φόρο σε μηνιαίες δόσεις έως και τον Φεβρουάριο του 2022.

3. Το 51% των φορολογουμένων δεν πληρώνει επιπλέον φόρο στο ελληνικό Δημόσιο. Σε σύνολο 8.760.634 εκκαθαριστικών σημειωμάτων, 4.459188 είναι μηδενικά.

4. Για το 16,24% των φορολογουμένων ή 1.422526 φυσικά πρόσωπα προέκυψε επιστροφή φόρου που κατά μέσον όρο φθάνει τα 279 ευρώ.