ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εισιτήρια επιστροφής τα φορολογικά κίνητρα για Έλληνες μετανάστες

Περισσότεροι από 1.000 Ελληνες που είχαν φύγει από τη χώρα κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους επέστρεψαν αξιοποιώντας τα κίνητρα που παρέχει το θεσμικό πλαίσιο.

Εισιτήρια επιστροφής τα φορολογικά κίνητρα για Έλληνες μετανάστες

Επιστρέφουν στην Ελλάδα περισσότεροι από 1.000 Ελληνες οι οποίοι είχαν φύγει από τη χώρα το 2010, στην αρχή της κρίσης και των μνημονίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, έχουν υποβάλει αιτήσεις για να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, μετά την παροχή φορολογικών κινήτρων που προσέφερε η κυβέρνηση.

Οπως ανέφεραν τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου, το ενδιαφέρον για την υπαγωγή στις νέες διατάξεις ξεπέρασε τις προσδοκίες τους, κάτι που οφείλεται στην απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του 50% του εισοδήματος που θα αποκτούν στην Ελλάδα για μία επταετία. Η σχετική νομοθεσία, όμως, διέπεται από περιορισμούς.

Συγκεκριμένα, όσοι κάνουν αίτηση θα πρέπει:

• Να μην ήταν φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε από τα έξι έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα.

Αποδίδουν καρπούς τα κίνητρα για την προσέλκυση νέων φορολογικών κατοίκων και επενδύσεων στην Ελλάδα.

• Να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα.

• Να παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης που ασκείται είτε σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα. Τα ίδια προνόμια ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως και για τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, με σκοπό να ασκήσουν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα μας.

• Να δηλώσουν ότι θα παραμείνουν στην Ελλάδα τουλάχιστον για μία διετία.

Εισιτήρια επιστροφής τα φορολογικά κίνητρα για Έλληνες μετανάστες-1Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, τον υφυπουργό Απόστολο Βεσυρόπουλο και τη γενική γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής Αθηνά Καλύβα, στη διετία 2020-2021, 75 επενδυτές από 21 χώρες, μεταξύ των οποίων Ελβετία, Βέλγιο, ΗΠΑ, Ομάν, Ισραήλ, Μονακό, Αργεντινή, Αυστραλία, Ρωσία κ.λπ., έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, καταβάλλοντας φόρους 9,4 εκατ. ευρώ. Οπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, στα δύο χρόνια εφαρμογής των διατάξεων για την προσέλκυση νέων φορολογικών κατοίκων και επενδύσεων στην Ελλάδα έχουν εισρεύσει στα δημόσια ταμεία συνολικά έσοδα ύψους 9,4 εκατ. ευρώ, με τελική έγκριση αιτήσεων 75 επενδυτών και 23 συγγενών τους από 21 χώρες, ενώ αναμένονται σημαντικά έσοδα λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων από συνταξιούχους ξένων χωρών και εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων που θέλουν να μετακομίσουν φορολογικά στην Ελλάδα.

Και λόγω Brexit

Οι περισσότεροι «πλούσιοι» αφήνουν το Λονδίνο τόσο εξαιτίας του Brexit όσο και εξαιτίας της λήξης του περιθωρίου που είχαν για να παραμείνουν στη χώρα με ευνοϊκές συνθήκες, ενώ υπάρχουν αιτήσεις από Αυστραλία, ΗΠΑ, Αργεντινή, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ρωσία, ακόμα και από το Μονακό. Η κ. Καλύβα σημείωσε πως η φορολογική πολιτική με το κατάλληλο μείγμα, όταν συνδυάζεται και με τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής νομοθεσίας, συμβάλλει στη δημιουργία ενός ασφαλούς νομικού πλαισίου που ενισχύει την εμπέδωση ενός ελκυστικού και αξιόπιστου επενδυτικού κλίματος, ενισχύοντας την απασχόληση και συναφώς την ανάπτυξη της οικονομίας. Τα τελευταία δύο χρόνια μελετήθηκαν στο υπουργείο Οικονομικών τα φορολογικά συστήματα και ελήφθησαν υπόψη οι βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών, για την εισαγωγή και στη χώρα μας φορολογικών κινήτρων –υιοθετώντας για πρώτη φορά ολιστική προσέγγιση– με στόχο την προσέλκυση νέων φορολογικών κατοίκων και επενδύσεων στην Ελλάδα.

Μαγνήτης τα μέτρα και για ξένους συνταξιούχους

Σημαντική ανταπόκριση φαίνεται να έχει η παροχή κινήτρων και για τους συνταξιούχους. Μόνο το 2021 έχουν υποβληθεί 206 αιτήσεις, εκ των οποίων έχουν εγκριθεί 157 από 21 χώρες, με 13 από αυτές να είναι από την Ευρωπαϊκή Ενωση. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία ο δικαιούχος εισοδήματος από σύνταξη που προκύπτει στην αλλοδαπή, ο οποίος μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, υπάγεται για 15 φορολογικά έτη σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, εφόσον ισχύουν, σωρευτικά, τρεις συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

α) Να είναι δικαιούχος εισοδήματος από σύνταξη που προκύπτει στην αλλοδαπή.
β) Να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα 5 από τα 6 έτη. 
γ) Να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα.

Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, θα καταβάλουν ετησίως φόρο με συντελεστή 7% αυτοτελώς για το σύνολο του εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, ενώ υποχρεούνται να δηλώσουν όλα τα εισοδήματα ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Τα εισοδήματα που αποκτούνται στην Ελλάδα θα φορολογούνται κανονικά με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.