ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υψηλές επιδόσεις πέτυχε ο ΟΤΕ το τρίτο τρίμηνο

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία του ομίλου ανήλθε στα 352 εκατ. ευρώ

Υψηλές επιδόσεις πέτυχε ο ΟΤΕ το τρίτο τρίμηνο

Κατά 1,8% αυξήθηκαν το τρίτο τρίμηνο του 2021, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2020, τα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου ΟΤΕ που διαμορφώθηκαν σε 861,4 εκατ. ευρώ. Από αυτά ποσό 789,9 εκατ. ευρώ αφορά τον κύκλο εργασιών στην Ελλάδα που είναι αυξημένος (+3,5%) λόγω της ανάκαμψης στον τουρισμό και κατ’ επέκταση της περιαγωγής (roaming) και της ζήτησης για υψηλότερες ταχύτητες στη σταθερή και δεδομένα (data) στην κινητή. Τα έσοδα από υπηρεσίες άγγιξαν το 90% των επιπέδων πριν από την πανδημία.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία Ebitda μετά από μισθώσεις (AL) του ομίλου αυξήθηκε κατά 3,2%, σε 352,5 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε ένα ισχυρό περιθώριο 40,9%, με το αντίστοιχο μέγεθος στην Ελλάδα να ενισχύεται κατά 5%, στα 342 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου το γ΄ τρίμηνο ανήλθαν σε 281,5 εκατ. ευρώ, έχοντας αυξηθεί κατά 271 εκατ. ευρώ, ετησίως. Και αυτό, ως επί το πλείστον, λόγω της απομείωσης κατά 160 εκατ. ευρώ στην κινητή Ρουμανίας το τρίτο τρίμηνο του 2020, καθώς και του αντιλογισμού της πρόβλεψης 132 εκατ. ευρώ στο τρέχον τρίμηνο που σχετίζεται με το συνταξιοδοτικό ταμείο του ΟΤΕ για προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης προηγούμενων ετών. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε μετόχους ενισχύθηκαν κατά 23,5%, στα 160,2 εκατ. ευρώ.

«Χάρη στις συνεχιζόμενες ισχυρές επιδόσεις μας στην Ελλάδα, ο όμιλος ΟΤΕ σημείωσε ένα δυνατό τρίτο τρίμηνο. Εσοδα ομίλου, Ebitda και περιθώριο Ebitda, είναι όλα υψηλότερα από πέρυσι. Tα έσοδα στην Ελλάδα ενισχύθηκαν από την αυξανόμενη ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες και περισσότερα δεδομένα, τόσο στην κινητή όσο και στη σταθερή, καθώς και από την ανάκαμψη στον τουρισμό που οδήγησε σε σημαντική βελτίωση στα έσοδα περιαγωγής. Στη Ρουμανία, ολοκληρώσαμε την πώληση των δραστηριοτήτων μας στη σταθερή και αποκτήσαμε το 100% στην κινητή, οι επιδόσεις της οποίας είναι στη σωστή κατεύθυνση. Οι ισχυρές ταμειακές μας ροές από την αρχή του έτους, μας επιτρέπουν να υλοποιούμε απρόσκοπτα, τόσο την πολιτική αμοιβών προς τους μετόχους, όσο και τις επενδύσεις μας σε υπερσύγχρονες υποδομές, προς όφελος των πελατών μας και της χώρας», ανέφερε, κατά τη δημοσιοποίηση των οικονομικών, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ.

Ενίσχυση λόγω ανάκαμψης τουρισμού και κατ’ επέκταση της περιαγωγής και ζήτησης για υψηλότερες ταχύτητες.

Οπτικές ίνες

Ανά τομείς δραστηριότητας, στη σταθερή τηλεφωνία οι καινούργιες συνδέσεις για υπηρεσίες οπτικών ινών αυξήθηκαν κατά 44.000, με τον συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων να ανέρχεται σε 1.100.000, μέγεθος που αντιστοιχεί στη μισή περίπου πελατειακή βάση ευρυζωνικών συνδέσεων. Καταγράφεται ετήσια άνοδος κατά 7% του βαθμού διείσδυσης των υπηρεσιών οπτικών ινών, με το ποσοστό των συνδρομητών που απολαμβάνουν ταχύτητες 100 Mbps ή υψηλότερες να έχει διπλασιαστεί και να διαμορφώνεται στο 23% των συνδέσεων οπτικών ινών.

Επίσης, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, 479.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση στο δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) του ΟΤΕ, με στόχο να ξεπεράσουν τις 560.000 στο τέλος της χρονιάς. Στην Cosmote TV, όπου οι συνολικοί πελάτες ανέρχονται σε 600.000, κατά το τρίτο τρίμηνο, οι νέες συνδέσεις ανήλθαν σε 21.000, άνοδος που σχετίζεται με τις πρόσφατες συμφωνίες με οκτώ από τις 14 ελληνικές ομάδες της Superleague για την αποκλειστική μετάδοση των εντός έδρας αγώνων τους. Στην κινητή, οι πελάτες ανέρχονται σε 7 εκατ. με τους συνδρομητές συμβολαίου να συνεχίζουν να αυξάνονται.