ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε ΑΕΕΑΠ μετατρέπεται η Premia Properties

Στη μετατροπή της Premia Properties (πρώην Pasal Development) σε εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ) προχωράει η διοίκηση της εταιρείας.

Σε ΑΕΕΑΠ μετατρέπεται η Premia Properties

Στη μετατροπή της Premia Properties (πρώην Pasal Development) σε εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ) προχωράει η διοίκηση της εταιρείας. Ηδη έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στις 10 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τη λήψη σχετικής έγκρισης. Πηγές της διοίκησης αναφέρουν στην «Κ» ότι το εγχείρημα της μετατροπής της εταιρείας σε ΑΕΕΑΠ θα ολοκληρωθεί εντός του 2022, επιτρέποντας στην εισηγμένη τη βέλτιστη αξιοποίηση και διαχείριση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της, χάρη στα σημαντικά φορολογικά πλεονεκτήματα που προσφέρει ο θεσμός των ΑΕΕΑΠ συγκριτικά με τη διατήρηση της λειτουργίας της εταιρείας ως Α.Ε.

Η Premia Properties θα αποτελέσει την πέμπτη κατά σειρά εισηγμένη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, μετά τις Prodea Investments, Trastor, Briq Properties και Intercontinental International ΑΕΕΑΠ. Παράλληλα, στον «προθάλαμο» του Χρηματιστηρίου Αθηνών για εισαγωγή των μετοχών τους βρίσκονται η Noval Property του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ και η Trade Estates του ομίλου Φουρλή, όπως επίσης και η Orilina Properties της Brevan Howard και η Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ της οικογένειας Ευμορφίδη.

Η επιλογή της διοίκησης της Premia για τη μετατροπή σε ΑΕΕΑΠ φάνταζε δεδομένη από τη στιγμή που η εταιρεία είχε μεγεθύνει σημαντικά το χαρτοφυλάκιό της. Μετά και το πέρας του φετινού εννεαμήνου, η αξία των ακινήτων της ανέρχεται σε 131,6 εκατ. ευρώ, από 66 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2020. Παράλληλα, η εταιρεία έχει αποκτήσει και σύμβαση διαχείρισης 10 σχολικών μονάδων, με την αξία τής εν λόγω επένδυσης να ανέρχεται σε 39,5 εκατ. ευρώ.

Στις 10 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Εκτός από τα φορολογικά πλεονεκτήματα των ΑΕΕΑΠ (π.χ. δεν πληρώνουν φόρο μεταβίβασης, δεν φορολογούνται τα κέρδη από την πώληση ακινήτων κ.λπ.), οι εταιρείες του κλάδου προσφέρουν υψηλό επίπεδο διαφάνειας, μπορούν να προσελκύσουν με ευκολία νέους στρατηγικούς επενδυτές και να αντλήσουν κεφάλαια. Επίσης, η μετατροπή της Premia σε ΑΕΕΑΠ θα της επιτρέψει να διευρύνει σημαντικά τη μετοχική της βάση και ως εκ τούτου και την εμπορευσιμότητα της μετοχής της, προσθέτοντας μεγάλο αριθμό νέων μικρομετόχων σε μια μελλοντική αύξηση κεφαλαίου.

Προς το παρόν, η διοίκηση σχεδιάζει την άντληση νέας ρευστότητας μέσω της έκδοσης ομολόγου ύψους της τάξεως των 75 εκατ. ευρώ, χωρίς πάντως να έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις ως προς τον ακριβή χρόνο ή τον τρόπο (αν, δηλαδή, θα γίνει απευθείας με τις τράπεζες ή μέσω του Χρηματιστηρίου). Τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εισηγμένης.

Κατά το φετινό εννεάμηνο, τα ενοποιημένα έσοδα της Premia Properties ανήλθαν σε 6,5 εκατ. ευρώ, από 1,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε 4,3 εκατ. ευρώ, από 1,2 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, η αρνητική επίδραση της πανδημίας περιορίστηκε σε 200.000 ευρώ. Αντίστοιχα, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν φέτος σε 5,2 εκατ. ευρώ, από 1,2 εκατ. ευρώ κατά το περυσινό εννεάμηνο. Χωρίς να υπολογίζεται το κέρδος από την αναπροσαρμογή των ακινήτων στην εύλογη αξία, τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 2,5 εκατ. ευρώ, από 0,5 εκατ. ευρώ πέρυσι. Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 2,95 εκατ. ευρώ, από 1,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.