ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπολογισμός: Στον τομέα κοινωνικής προστασίας το 40,5% των δαπανών του 2022

Προϋπολογισμός: Στον τομέα κοινωνικής προστασίας το 40,5% των δαπανών του 2022

To 40,5% των δαπανών του προϋπολογισμού του 2022 προορίζεται για τον τομέα της κοινωνικής προστασίας, όπως προκύπτει από τη νέα, πλήρη παρουσίαση των δημοσίων δαπανών σε όρους προγραμμάτων και λειτουργικής ταξινόμησης.

Ακολουθούν οι γενικές δημόσιες υπηρεσίες, με 22,5% της δαπάνης, η υγεία με 12,1%, οικονομικά θέματα με 8,7%, η εκπαίδευση με 6,4%, η άμυνα με 4%, η δημόσια τάξη και ασφάλεια με 3,5%, η αναψυχή, ο πολιτισμός και η θρησκεία, με 1,2%, η περιβαλλοντική προστασία με 1,1% και η οικιστική μέριμνα με 0,2%.

Τα στοιχεία επικαλείται στη γνώμη του για την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, σημειώνοντας ότι η ταξινόμηση αυτή αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την κατανομή των δημοσίων πόρων μεταξύ εναλλακτικών χρήσεων.

Σχετικά με το προσχέδιο, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή επισημαίνει ότι «η υλοποίηση των προβλεπόμενων δημοσιονομικών μεγεθών εμπεριέχει σημαντικές αβεβαιότητες που προέρχονται από την ανησυχητική εξέλιξη της πανδημίας (με τη χώρα μας να παραμένει στις χειρότερες ευρωπαϊκές θέσεις όσον αφορά τις υγειονομικές επιπτώσεις και την πορεία των εμβολιασμών), τις ενδεχόμενες μόνιμες απώλειες της ύφεσης που προκάλεσε η πανδημία, τον βαθμό ικανότητας των φορολογουμένων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και τέλος, την πιθανότητα μεταστροφής της νομισματικής πολιτικής εξαιτίας των πληθωριστικών πιέσεων».