ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Θυγατρική εταιρεία οπτικών ινών από τη Wind

Στη σύσταση της Hellenic Openfiber προχωράει η Wind Hellas

Θυγατρική εταιρεία οπτικών ινών από τη Wind

Στη σύσταση της Hellenic Openfiber προχωράει η Wind Hellas. Πρόκειται για τη νέα μονοπρόσωπη εταιρεία που προέρχεται από τη διάσπαση και μεταβίβαση σε αυτήν του συνόλου του κλάδου σχεδιασμού, υλοποίησης, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του ενεργού εξοπλισμού του δικτύου πρόσβασης οπτικών ινών (NGA Network), του παθητικού εξοπλισμού (υποδομές και οπτικές ίνες), όπως και των δικτύων κορμού, διανομής και πρόσβασης του παρόχου. Η νέα εταιρεία θα παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες χονδρικής στους αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΟΤΕ, Vodafone, Wind, Nova) με στόχο την επιτάχυνση της κατασκευής δικτύων οπτικών ινών μέχρι την καμπίνα (FTTC) και μέχρι το σπίτι (FTTH).

Η Hellenic Openfiber «ως αυτόνομη εταιρεία θα ενισχύσει τις αγορές χονδρικής, ευρυζωνικών υπηρεσιών και μισθωμένων γραμμών. […] Θα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει εμπορική δραστηριότητα και με άλλους τρίτους παρόχους. Αντανακλώντας τη διεθνή τάση στις τηλεπικοινωνίες και τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενωσης, θα συμβάλλει καθοριστικά στην πραγμάτωση μιας ομαλής, έγκαιρης και αποτελεσματικής μετάβασης από το παραδοσιακό δίκτυο χαλκού στα δίκτυα νέας γενιάς» αναφέρεται στο σχέδιο σύμβασης μερικής διάσπασης.

Στη Hellenic Openfiber, που θα διαθέτει μετοχικό κεφάλαιο ύψους 69,9 εκατ. ευρώ, θα μεταφερθούν οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σήμερα στον κλάδο του δικτύου οπτικών ινών. Η αξία των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων (μόνιμες εγκαταστάσεις οπτικών ινών, εξοπλισμός, καμπίνες, μπαταρίες κ.λπ.) της νέας εταιρείας τοποθετείται στα 54,3 εκατ. Κατά την έκθεση της Deloitte, που συνοδεύει το σχέδιο διάσπασης, οι εταιρείες χονδρικής εμφανίζουν ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης επειδή, μεταξύ άλλων, δεν έχουν στην κυριότητά τους δίκτυα χαλκού και επικεντρώνονται στην εντατικοποίηση των επενδύσεων σε οπτικές ίνες, δραστηριότητα που προσελκύει μακροπρόθεσμους επενδυτές.