ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση κερδοφορίας για την Briq Properties

Καρπούς έχει αρχίσει να αποδίδει η στροφή της Briq Properties προς τον κλάδο των logistics, καθώς η εισηγμένη παρουσίασε αύξηση της καθαρής κερδοφορίας μετά από φόρους κατά 146% σε ετήσια βάση, με τα κέρδη να ανέρχονται σε 4,438 εκατ. ευρώ, από 1,8 εκατ. ευρώ πέρυσι το ίδιο διάστημα.

Αύξηση κερδοφορίας για την Briq Properties

Καρπούς έχει αρχίσει να αποδίδει η στροφή της Briq Properties προς τον κλάδο των logistics, καθώς η εισηγμένη παρουσίασε αύξηση της καθαρής κερδοφορίας μετά από φόρους κατά 146% σε ετήσια βάση, με τα κέρδη να ανέρχονται σε 4,438 εκατ. ευρώ, από 1,8 εκατ. ευρώ πέρυσι το ίδιο διάστημα. Η ανάκαμψη των αξιών των ακινήτων και η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της Briq είναι οι δύο βασικότεροι λόγοι για την παραπάνω εξέλιξη. Χωρίς να υπολογιστούν τα κέρδη από την αναπροσαρμογή των ακινήτων στην εύλογη αξία, η καθαρή κερδοφορία της εταιρείας ανήλθε σε 2,5 εκατ. ευρώ, αύξηση της τάξεως του 78%, από 1,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με το πέρας του εννεαμήνου, η αξία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της εισηγμένης ανερχόταν σε 116,7 εκατ. ευρώ, από 72,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, αύξηση της τάξεως του 61%. Σήμερα, το 48% της αξίας αφορά κτίρια logistics, το 30% γραφεία, το 17% ξενοδοχεία και το 5% λοιπές χρήσεις. Πριν από ένα χρόνο, το μερίδιο των logistics δεν ξεπερνούσε το 14%, με τα γραφεία να καταλαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος με 43%, τα ξενοδοχεία το 27%, ενώ ένα επιπλέον 16% αφορούσε οικόπεδα και άλλες χρήσεις.

Αποδίδει καρπούς η στροφή στον κλάδο των logistics.

Η πιο σημαντική κίνηση αφορά την εξαγορά του 80% της εταιρείας Sarmed Warehouses Α.Ε., η οποία ελέγχει το μεγαλύτερο ενιαίο συγκρότημα logistics της χώρας. Πρόκειται για οκτώ κτίρια συνολικής επιφανείας 58.641 τ.μ., σε έκταση 131 στρεμμάτων στην περιοχή της Μάνδρας, με πρόσοψη στην Αττική Οδό. Η επένδυση αυτή ανήλθε σε 24 εκατ. ευρώ και ολοκληρώθηκε πριν από περίπου ένα χρόνο. Η διοίκηση της εταιρείας έχει επιλέξει τη στρατηγική τοποθέτηση στον τομέα των logistics, καθώς σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός πάρκου logistics, συνολικής επιφανείας 40.000 τ.μ. σε ενιαία έκταση 103 στρεμμάτων στον Ασπρόπυργο. Τον επόμενο μήνα αναμένεται να εγκαινιαστεί το πρώτο από τα κτίρια που έχουν αναπτυχθεί, μια σύγχρονη μονάδα επιφανείας 20.818 τ.μ., η οποία θα μισθωθεί από την Infoquest Technologies, θυγατρική του ομίλου Infoquest. Ο νέος χρήστης πρόκειται να εγκατασταθεί στο ακίνητο από τον προσεχή Φεβρουάριο. Η διοίκηση αναφέρει ότι το συνολικό ύψος της επένδυσης στον Ασπρόπυργο αναμένεται να αγγίξει τα 25 εκατ. ευρώ, ενώ η απόδοση των ακινήτων θα είναι της τάξεως του 8%.

Εντός του 2022 αναμένεται να ξεκινήσει η ανάπτυξη δύο επιπλέον κτιρίων logistics, επιφανείας 10.000 τ.μ. έκαστο, στην ίδια περιοχή. Με την ανάπτυξη και του πάρκου logistics στον Ασπρόπυργο, η Briq θα ελέγχει πάνω από 110.000 τ.μ. νέων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, με τη σχετική κατηγορία ακινήτων να αποτελεί τον πρωταγωνιστή του χαρτοφυλακίου της.