ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πράσινο φως από Ε.Ε. για κρατικές ενισχύσεις 2,27 δισ. σε ΑΠΕ

Mε κρατικές ενισχύσεις ύψους 2,27 δισ. ευρώ θα προχωρήσουν νέα έργα ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας) συνολικής ισχύος 4,2 GW έως το 2025.

Πράσινο φως από Ε.Ε. για κρατικές ενισχύσεις 2,27 δισ. σε ΑΠΕ

Mε κρατικές ενισχύσεις ύψους 2,27 δισ. ευρώ θα προχωρήσουν νέα έργα ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας) συνολικής ισχύος 4,2 GW έως το 2025.

Το πράσινο φως δόθηκε με απόφαση της Ε.Ε., η οποία ενέκρινε χθες τον μηχανισμό που είχε υποβάλει η Ελλάδα, κρίνοντας ότι το μέτρο είναι απαραίτητο για να πετύχει η χώρα τους στόχους της για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χωρίς αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού, και ότι θα συμβάλει στον νέο ευρωπαϊκό στόχο για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.  

Εγκρίθηκε ο μηχανισμός που είχε υποβάλει η Ελλάδα για να υλοποιηθούν έργα 4,2 GW μέχρι το 2025.

Για χερσαίες αιολικές και ηλιακές εγκαταστάσεις, η ενίσχυση θα χορηγηθεί μέσω κοινής διαδικασίας διαγωνισμού. Η απόφαση δίνει τη δυνατότητα χωριστών δημοπρασιών για αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί ελάχιστη διαφοροποίηση στις κοινές δημοπρασίες, ενώ αναφέρει ότι η Ελλάδα σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει και έργα που βρίσκονται εκτός της χώρας. Σε ό,τι αφορά άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, η στήριξη θα χορηγείται απευθείας, με την επιφύλαξη ορισμένων κατώτατων ορίων πάνω από τα οποία θα εφαρμόζονται διαδικασίες διαγωνισμού.

 Οσον αφορά τη στήριξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που θα αποτελέσει αντικείμενο δημοπρασίας, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή πριμοδότησης αμφίδρομης σύμβασης επί διαφοράς. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, όταν η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι χαμηλότερη από μια τιμή αναφοράς που καθορίζεται βάσει δημοπρασίας, το κράτος καταβάλλει στον παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας και της τιμής αναφοράς. Από την άλλη πλευρά, όταν η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας υπερβαίνει την τιμή αναφοράς, ο παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας καταβάλλει στο κράτος τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας και της τιμής αναφοράς. Αυτό εγγυάται μακροπρόθεσμη σταθερότητα των τιμών στους παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τους βοηθάει να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες επενδύσεις, περιορίζοντας παράλληλα το κόστος για το κράτος. «Το εν λόγω ελληνικό καθεστώς θα παράσχει σημαντική στήριξη σε ευρύ φάσμα τεχνολογιών που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε. Θα στηρίξει τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας, συμβάλλοντας στην ουσιαστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου», δήλωσε η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ε.Ε., Μαργκρέτε Βεστάγκερ.