ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Vivartia: Συστάθηκαν οι τρεις νέες εταιρείες

Σε τρεις νέες εταιρείες συμμετοχών συγκεντρώνονται πλέον οι δραστηριότητες της Vivartia, μία για τον κλάδο των κατεψυγμένων, μία για τον κλάδο των γαλακτοκομικών και μία για τον κλάδο της εστίασης.

Vivartia: Συστάθηκαν οι τρεις νέες εταιρείες

Σε τρεις νέες εταιρείες συμμετοχών συγκεντρώνονται πλέον οι δραστηριότητες της Vivartia, μία για τον κλάδο των κατεψυγμένων, μία για τον κλάδο των γαλακτοκομικών και μία για τον κλάδο της εστίασης. Η απόφαση ελήφθη στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 12 Νοεμβρίου, όπως είχε αποκαλύψει η «Κ», και στόχος της κίνησης αυτής είναι η εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών, αλλά και η δημιουργία οικονομιών κλίμακος, μέσα από τα μεγαλύτερα εταιρικά σχήματα που δημιουργούνται.

Οι τρεις νέες εταιρείες που συστήνονται είναι οι εξής:

• «Dairy Holdings Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» η οποία συστάθηκε με εισφορά σε είδος του συνόλου των μετοχών της Δέλτα Τρόφιμα Μονοπρόσωπη Α.Ε. για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της, το οποίο ορίστηκε σε 252,715 εκατ. ευρώ. Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος, ενώ σύμφωνα με την έκθεση αποτίμησης της PKF Ευρωελεγκτικής Α.Ε., που έχει αναρτηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), το εύρος αξιών για το 100% των μετοχών υπολογίζεται μεταξύ 234,1 και 274 εκατ. ευρώ. Η Δέλτα διαθέτει τρεις μονάδες παραγωγής σε Αγιο Στέφανο Αττικής, Λαμία και Σίνδο και κατέχει επίσης το 100% της εταιρείας United Milk AD Company στη Βουλγαρία και το 100% των μετοχών της Ευρωτροφές Μονοπρόσωπη ΑΒΕΕ, που δραστηριοποιείται κυρίως στην εμπορία ζωοτροφών.

Μία δραστηριο- ποιείται στον κλάδο των κατεψυγμένων, μία στα γαλακτοκομικά και μία στον τομέα της εστίασης.

• «Frozen Holdings Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία συστάθηκε με εισφορά σε είδος του συνόλου των μετοχών της «Μπάρμπα Στάθης» για την κάλυψη του μετοχικού της κεφαλαίου, το οποίο ορίστηκε σε 191,75 εκατ. ευρώ. Η «Μπάρμπα Στάθης» διαθέτει δύο παραγωγικές μονάδες και συνεργάζεται με 735 Ελληνες παραγωγούς. Κατέχει επίσης το 49% των μετοχών της εταιρείας «Μιχάλης Αραμπατζής» και το 51% της εταιρείας «Αλεσις». Υπενθυμίζεται, βεβαίως, ότι τον Σεπτέμβριο ανακοινώθηκε η υπογραφή δεσμευτικού προσυμφώνου ανάμεσα στη Vivartia και τον Μ. Αραμπατζή για αύξηση της συμμετοχής της πρώτης στις δύο παραπάνω εταιρείες στο 75%.

• «Food Services Holdings», στην οποία θα εισφερθεί σε είδος το σύνολο των μετοχών των θυγατρικών Everest A.E. (Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών και Επενδύσεων) και Goody’s Α.Ε. (Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Εστίασης) για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της συσταθείσας, που ορίστηκε σε 82,787 εκατ. ευρώ.

Εδρα και των τριών εταιρειών είναι ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος, ενώ ίδιο είναι το πρώτο διοικητικό συμβούλιο και στις τρεις εταιρείες. Συγκεκριμένα, πρόεδρος ορίστηκε ο Παναγιώτης Θρουβάλας, ο οποίος είναι πρόεδρος της Vivartia, αντιπρόεδρος ο Θ. Παπανικολάου, διευθύνων σύμβουλος της Vivartia και μέλος ο Σπ. Παπαγιάννης, οικονομικός διευθυντής και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Vivartia.