ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Πράσινη» προθεσμιακή κατάθεση για επιχειρήσεις από τη Eurobank

Τα κεφάλαια αξιοποιούνται για τη χρηματοδότηση αειφόρων επενδύσεων

«Πράσινη» προθεσμιακή κατάθεση για επιχειρήσεις από τη Eurobank

«Πράσινο» χρήμα προσελκύουν πλέον οι τράπεζες μέσω καταθέσεων, τα κεφάλαια των οποίων προορίζονται για τη χρηματοδότηση επενδύσεων φιλικών προς το περιβάλλον. Την αρχή έκανε η Eurobank προωθώντας στην ελληνική αγορά την πρώτη προθεσμιακή κατάθεση ESG Deposits, που απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να τοποθετήσουν τη ρευστότητά τους σε καταθετικά προϊόντα, τα κεφάλαια των οποίων θα αξιοποιούνται για τη χρηματοδότηση αειφόρων επενδύσεων και έργων που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Πρόκειται για μια άλλη διάσταση της αειφορίας που σταδιακά θα κερδίζει έδαφος, παράλληλα με τις δανειοδοτήσεις με βάση ESG κριτήρια, δηλαδή τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που πληρούν συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους, σε συνδυασμό με την τήρηση των κανόνων της εταιρικής διακυβέρνησης. Οι ESG χρηματοδοτήσεις αποτελούν πλέον υποχρέωση των τραπεζών, οι οποίες από το 2022 θα ελέγχονται και εποπτικά ως προς την υιοθέτησή των και εκτός από κοινή πρακτική για επιχειρηματικά δάνεια θα επεκταθούν και στις δανειοδοτήσεις ιδιωτών, εισάγοντας κριτήρια αειφορίας – π.χ. και για στεγαστικά δάνεια, τα οποία θα τιμολογούνται ευνοϊκότερα. Ηδη οι τέσσερις συστημικές τράπεζες προσφέρουν χαμηλότερα επιτόκια για δάνεια επιχειρήσεων που πληρούν τα ESG κριτήρια, ανεξάρτητα από τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται.

Στο σκέλος των καταθέσεων, όπως ανακοίνωσε η Eurobank, 50 ελληνικές επιχειρήσεις – πελάτες της τράπεζας εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους, υπερκαλύπτοντας κατά 2 φορές τον στόχο των 200 εκατ. ευρώ που είχε τεθεί. Τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για να χρηματοδοτήσουν αειφόρες επενδύσεις και έργα που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, με βάση τα κριτήρια του πλαισίου βιώσιμης χρηματοδότησης (Sustainable Finance Framework) που εφαρμόζει η τράπεζα.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο της Eurobank και επικεφαλής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής (Corporate & Investment Banking), Κωνσταντίνο Βασιλείου, πρόκειται για «μια καινοτόμα, σύγχρονη καταθετική λύση για επιχειρήσεις με ESG προσανατολισμό, που ενθαρρύνει τους πελάτες της τράπεζας να τοποθετήσουν την πλεονάζουσα ρευστότητα της επιχείρησής τους σε έργα βιώσιμης ανάπτυξης που πληρούν αυστηρά κριτήρια επιλεξιμότητας». H προθεσμιακή κατάθεση ESG Deposits εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της Eurobank για την ανάπτυξη ESG προϊόντων και υπηρεσιών και:

50 ελληνικές επιχειρήσεις εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους, υπερκαλύπτοντας κατά 2 φορές τον στόχο των 200 εκατ. ευρώ που είχε τεθεί.

• Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να τοποθετήσουν μέσω ESG Deposits τυχόν διαθέσιμη ρευστότητα από 1 εκατ. ευρώ, για διάστημα 6 ή 12 μήνες.

• Παρέχει δυνατότητα πρόωρης εξαγοράς για όλο ή μέρος του ποσού, εάν η επιχείρηση χρειαστεί τη ρευστότητά της για έκτακτες ανάγκες και πριν από τη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης.

• Προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν να εμπλουτίσουν τη δέσμη ESG δράσεών τους, στο πλαίσιο των αρχών υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

H προθεσμιακή κατάθεση ESG Deposits δεν συνοδεύεται με διαφοροποιημένο επιτόκιο σε σχέση με τις παραδοσιακές καταθέσεις. Οπως εξηγεί ο βοηθός γενικός διευθυντής της Eurobank και επικεφαλής Global Transaction Banking, Λευτέρης Βλαχογιάννης, μέσω της ESG Deposits η τράπεζα επιδιώκει να «δημιουργήσει κουλτούρα αειφορίας στις επιχειρήσεις, διαχέοντας τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης στον οποίο πρέπει να συμβάλει όλος ο επιχειρηματικός κόσμος». Οπως σημειώνει ο κ. Βλαχογιάννης, «στόχος είναι να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις και κυρίως να εμπεδωθεί η άποψη ότι πρόκειται για μια νέα πραγματικότητα που ήρθε για να μείνει». Περαιτέρω το όφελος για μια επιχείρηση που διατηρεί καταθέσεις με ESG χαρακτηριστικά, είναι ότι μπορεί να προσμετρηθεί στην αξιολόγησή της για το κατά πόσο υιοθετεί τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και να αποτελέσει στοιχείο διαφοροποίησής της σε σχέση με τον ανταγωνισμό.