ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση καταθέσεων και νέων δανείων τον Δεκέμβριο

Σημαντική αύξηση των καταθέσεων κατά 5 δισ. ευρώ αλλά και των χορηγήσεων δανείων προς επιχειρήσεις κατά 2,9 δισ. ευρώ σημειώθηκε τον Δεκέμβριο

Αύξηση καταθέσεων και νέων δανείων τον Δεκέμβριο

Αύξηση των καταθέσεων κατά 5 δισ. ευρώ αλλά και των χορηγήσεων προς επιχειρήσεις κατά 2,9 δισ. ευρώ σημειώθηκε τον Δεκέμβριο, εκτινάσσοντας τις καταθέσεις που τηρούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά στις τράπεζες στα 188,7 δισ. ευρώ αλλά και τα δανειακά υπόλοιπα στα 115,5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, ισχυρή ήταν η αύξηση των καταθέσεων των νοικοκυριών που ενισχύθηκαν τον Δεκέμβριο κατά 3,2 δισ. ευρώ σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα και ανήλθαν στο τέλος του 2022 στα 141,3 δισ. ευρώ. Η ισχυρή αύξηση του Δεκεμβρίου αποδίδεται σε σημαντικό βαθμό στον 13ο μισθό που αποδίδεται στον ιδιωτικό τομέα και στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ που καταβάλλονται μαζικά στα τέλη του χρόνου. Συνολικά κατά τη διάρκεια του 2022 οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 6,6 δισ. ευρώ, εξέλιξη η οποία συνδέεται με τη γενικότερη ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος που δημιουργεί η ανάπτυξη της χώρας αλλά και η πολιτική στήριξης των εισοδημάτων από την πλευρά της κυβέρνησης. Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, η αύξηση της ρευστότητας που διατηρούν στις τράπεζες ανήλθε στο περίπου 1,8 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο, με συνέπεια οι συνολικές καταθέσεις να ανέλθουν στα 47,4 δισ. ευρώ και είναι αποτέλεσμα της ενίσχυσης των γραμμών πίστωσης από τις τράπεζες για την κάλυψη του αυξημένου κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Το 2022 το σύνολο των καταθέσεων των νοικοκυριών είναι αυξημένο κατά 6,6 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, η έκρηξη των χορηγήσεων με αύξηση της καθαρής ροής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις κατά 2,9 δισ. ευρώ μέσα σε μόλις ένα μήνα αποδίδεται και στην ενεργοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), καθώς και στην επίσπευση των εγκρίσεων στις οποίες παραδοσιακά προχωρούν οι τράπεζες στα τέλη του χρόνου στο πλαίσιο του κλεισίματος της χρονιάς. Να σημειωθεί ότι τα 2,9 δισ. ευρώ προκύπτουν μετά την αφαίρεση των αποπληρωμών υφιστάμενων οφειλών στις οποίες προχώρησαν οι επιχειρήσεις, ενώ συνολικά η καθαρή ροή χρηματοδότησης που υπήρξε το 2022 ανέρχεται στα 7,9 δισ. ευρώ. Συνέπεια της ισχυρής αύξησης των χρηματοδοτήσεων είναι ο ετήσιος ρυθμός καθαρής πιστωτικής επέκτασης για τις επιχειρήσεις να ανέλθει στο 12,3% από 10,4% τον Νοέμβριο, ενώ συνολικά για την οικονομία προσγειώνεται στο 6,3% λόγω των μειωμένων πιστώσεων που κατευθύνονται προς τα νοικοκυριά.

Είναι ενδεικτικό πως σε ό,τι αφορά την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε πρόσφατα το υπουργείο Οικονομίας, έως το τέλος του 2022 είχαν υπογραφεί 68 δανειακές συμβάσεις, προϋπολογισμού επενδυτικών σχεδίων 3,22 δισ. ευρώ. Από αυτά, το 1,2 δισ. ευρώ είναι δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, το 1,28 δισ. ευρώ προέρχεται από τις εμπορικές τράπεζες και τα υπόλοιπα 741 εκατ. ευρώ είναι ίδια συμμετοχή των επενδυτών, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οι συμβασιοποιήσεις στο πλαίσιο του ΤΑΑ θα φθάσουν τα 10 δισ. ευρώ.

Ο μεγάλος ασθενής παραμένει η στεγαστική πίστη, όπου παρά τη δειλή ανάκαμψη των νέων δανείων, με νέες εκταμιεύσεις, που υπολογίζονται στο 1,2 δισ. ευρώ για όλο το 2022, παραμένει σε αρνητικό έδαφος με ρυθμό χρηματοδότησης -3,6% και συνολικά υπόλοιπα 29,7 δισ. ευρώ. Η καταναλωτική πίστη, τέλος, ενισχύθηκε με ρυθμό 1,2% και τα υπόλοιπα των καταναλωτικών δανείων διαμορφώθηκαν στο τέλος του 2022 στα 8,7 δισ. ευρώ.