Άρθρο Γ. Γεωργακόπουλου στην «Κ»: Εταιρείες διαχείρισης και εξυγίανση ιδιωτικού χρέους

Άρθρο Γ. Γεωργακόπουλου στην «Κ»: Εταιρείες διαχείρισης και εξυγίανση ιδιωτικού χρέους

Οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων έχουν ρυθμίσει και διευθετήσει 800.000 περιπτώσεις που αντιστοιχούν σε δάνεια άνω των 40 δισ. ευρώ

4' 8" χρόνος ανάγνωσης

Εχοντας την ευθύνη της διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών της τάξης των 90 δισ. ευρώ, ο κλάδος των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, καθώς οφείλει να συμβάλει στην εξυγίανση και τη διευθέτηση, με τον πιο αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο, μεγάλου μέρους του ιδιωτικού χρέους της χώρας.

Ως κλάδος ανταποκρινόμαστε στην ευθύνη που μας αναλογεί, με συνεχείς επενδύσεις και σε συνεργασία με την πολιτεία. Οι υπηρεσίες που οι μεγάλες εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελλάδα προσφέρουμε σήμερα είναι οι πιο προηγμένες στην Ευρώπη από πλευράς έκτασης και βάθους, ενώ η εξειδίκευση και η τεχνογνωσία των χιλιάδων στελεχών του κλάδου μας είναι επίσης εξαιρετικά υψηλού επιπέδου.

Ολα αυτά τα μοναδικά χαρακτηριστικά των εγχώριων servicers αναπτύχθηκαν γιατί στη χώρα μας έχουμε να λύσουμε το τεράστιο σε μέγεθος και πολυπλοκότητα ζήτημα του ιδιωτικού χρέους. Ενα ζήτημα που δημιουργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια και εντάθηκε την περίοδο της κρίσης και το οποίο επιδιώκουμε να διευθετήσουμε με τα πιο σύγχρονα εργαλεία και εντός του πλαισίου που θέτουν η νομοθεσία και οι εποπτικές αρχές.

Η πρόοδος που καταγράφεται είναι σημαντική: από την έναρξη λειτουργίας του κλάδου στην Ελλάδα έχουμε ρυθμίσει και διευθετήσει 800.000 περιπτώσεις που αντιστοιχούν σε δάνεια άνω των 40 δισ. ευρώ, περιλαμβανομένων δανείων που έχουμε επιστρέψει στις τράπεζες ως εξυπηρετούμενα πλέον. Η συντριπτική μάλιστα πλειονότητα των ανακτήσεων που έχουμε από καθυστερούμενα δάνεια προέρχεται από συναινετικές λύσεις, τις οποίες διαμορφώνουμε σε συνεργασία με τους οφειλέτες, με στόχο να είναι δίκαιες και βιώσιμες.

Αντιστοίχως με το υψηλό επίπεδο των εταιρειών διαχείρισης, και το υπάρχον πλαίσιο λειτουργίας τους, όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και τον νέο νόμο 5072/2023, είναι από τα πλέον προηγμένα στην Ευρώπη, σε σημεία όπως ο Κώδικας Δεοντολογίας, μέσω του οποίου επιδιώκονται η ενίσχυση κλίματος εμπιστοσύνης και η ανταλλαγή της αναγκαίας πληροφόρησης με τους δανειολήπτες, καθώς και το πλαίσιο για τη διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών με αυστηρό χρονοδιάγραμμα, διαφανή προς τον δανειολήπτη ενημέρωση και ευθύνη των servicers για την αναγνώριση και παρακολούθηση των αιτιών που οδηγούν σε αντίστοιχα παράπονα.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα, περιλαμβάνει ως κεντρική απαίτηση την ενίσχυση της διαφάνειας και είναι για τον κλάδο μας πολύ θετική εξέλιξη. Εκτιμώ ότι θα μας βοηθήσει να ενδυναμώσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης που επιδιώκουμε με την πολιτεία, την ελληνική κοινωνία και τους πελάτες μας.

Ενας δεύτερος, κρίσιμος άξονας του νέου πλαισίου είναι η προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών. Στην Intrum δίνουμε μεγάλο βάρος στην προστασία των ευάλωτων και εντοπίζουμε –και αντιμετωπίζουμε ανάλογα– τις περιπτώσεις οφειλετών αυτής της κατηγορίας, ακόμη και εάν δεν εμπίπτουν στον ορισμό του νομοθετικού πλαισίου.

Σημαντικό είναι όμως να υπάρχει ένα σαφές και υποστηρικτικό πλαίσιο από πλευράς της πολιτείας. Σε αυτή την κατεύθυνση θεωρούμε καίριο επόμενο βήμα για την ολοκλήρωση του νέου πλαισίου τη δημιουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, ο οποίος θα αποτελέσει την πιο ουσιαστική προστασία για τους ευάλωτους δανειολήπτες.

Πολύ θετικές είναι επίσης οι πρωτοβουλίες που λαμβάνει το υπουργείο Οικονομικών για τη συνεχή βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού. Πρόκειται για ένα εργαλείο που εμείς υποστηρίζουμε από την έναρξη λειτουργίας του καθώς θα συμβάλει στην περαιτέρω προώθηση συναινετικών, δίκαιων και διαφανών λύσεων για τους οφειλέτες.

Σε όλο τον κλάδο, οι διευθετήσεις μέσω εξωδικαστικού διαρκώς αυξάνονται, ενώ είναι ενδεικτικό ότι στην Intrum πραγματοποιούμε το ένα τρίτο των ρυθμίσεών μας μέσω του μηχανισμού και εγκρίνουμε το 90% των αιτήσεων σε οφειλές κάτω των 200.000 ευρώ.

Χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι σε έναν όγκο εργασιών, με περισσότερες από 120.000 εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις τον μήνα για το σύνολο του κλάδου, υπάρχουν ενδεχομένως και περιπτώσεις καθυστερήσεων στην εξυπηρέτηση των πελατών, η πρόοδος στην επικοινωνία είναι θεαματική.

Οι επενδύσεις που πραγματοποιεί ο κλάδος για την καλύτερη εξυπηρέτηση των οφειλετών είναι συνεχείς και θα ενισχυθούν περαιτέρω με την υλοποίηση των απαιτήσεων του νέου νόμου, ενώ σε διεθνές επίπεδο η τάση που ακολουθούν οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας για την άμεση και προσωποποιημένη επικοινωνία. Στην Intrum ήδη διαθέτουμε τη διαδικτυακή πλατφόρμα My Intrum Portal για την πλήρη ενημέρωση των πελατών μας πανευρωπαϊκά, και βέβαια και στην Ελλάδα.

Καθώς η ζήτηση για μεγαλύτερη αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση, ευκολία επικοινωνίας και διαφάνεια βαίνει αυξανόμενη, αναπτύσσουμε πανευρωπαϊκά όλο και πιο εξελιγμένες νέες πύλες (portals) για τους πελάτες μας και αξιοποιούμε τις ευκαιρίες για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης, όπως και της ανάλυσης δεδομένων, διατηρώντας εξατομικευμένη προσέγγιση όσον αφορά τις λύσεις που προσφέρουμε.

Ενα πολύ μεγάλο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας σχετίζεται με τη διαχείριση απαιτήσεων και η εξυγίανση και διευθέτησή τους απελευθερώνει δυνάμεις που θα ενισχύουν περαιτέρω την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων αποτελούν έναν κλάδο που μετράει λίγα χρόνια λειτουργίας, αλλά αναπτύχθηκε γοργά, με επενδύσεις μεγάλου ύψους σε τεχνολογία και ενίσχυση της τεχνογνωσίας των στελεχών του. Με τη δραστηριότητά μας συμβάλλουμε καίρια στην επιστροφή σε οικονομική κανονικότητα χιλιάδων ιδιωτών και επιχειρήσεων, και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, ενώ βελτιώνουμε σταθερά τις υπηρεσίες που προσφέρουμε σε συνεργασία με την πολιτεία και την Τράπεζα της Ελλάδος.

*Ο κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος είναι Global Head of Servicing της Intrum και διευθύνων σύμβουλος της Intrum στην Ελλάδα.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT