Τέλος σε υψηλές ταρίφες στα μικρά ΑΠΕ

Τέλος σε υψηλές ταρίφες στα μικρά ΑΠΕ

Το ύψος των εγγυημένων τιμών θα καθορίζεται μέσω διαγωνισμών

4' 0" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Τέλος στις εγγυημένες τιμές των μικρών έργων ΑΠΕ χωρίς ανταγωνιστικές διαδικασίες βάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με νομοθετική ρύθμιση στο πολυνομοσχέδιο που αναμένεται να θέσει πιθανότατα και την ερχόμενη εβδομάδα σε δημόσια διαβούλευση, καθιστά υποχρεωτική τη συμμετοχή όλων των μικρών έργων ΑΠΕ σε ανταγωνιστικές διαδικασίες για να λάβουν λειτουργική ενίσχυση, διαδικασία που θα οδηγήσει σε μείωση των εγγυημένων τιμών που λαμβάνουν σήμερα και που κινούνται στα υψηλά επίπεδα των 67,75 ευρώ/MWh για φωτοβολταϊκά έως 500 kW και στα 68,87 ευρώ/MWh για φωτοβολταϊκά έως 1 MW ενεργειακών κοινοτήτων και αγροτών.

Μάλιστα από τη ρύθμιση δεν εξαιρούνται έργα που έχουν πάρει όρους σύνδεσης με το δίκτυο και έχουν «κλειδώσει» λειτουργική ενίσχυση, την οποία βάσει του υφιστάμενου πλαισίου μπορούν να διατηρήσουν εάν έχουν ολοκληρώσει τα έργα τους έως και τον Αύγουστο του 2024. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται έως 31 Δεκεμβρίου 2024 συστήματα του ειδικού προγράμματος φωτοβολταϊκών σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Από 1/1/2025 και αυτά τα έργα θα λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση μέσω διαγωνισμών. Εξαιρούνται επίσης τα φωτοβολταϊκά έως 400 kW που είχαν προκριθεί στους διαγωνισμούς του ΔΕΔΔΗΕ στις κορεσμένες περιοχές της Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και της Κρήτης, που καθυστερούν να πάρουν όρους σύνδεσης λόγω προσφυγών.

«Τελειώνουμε με τις ταρίφες-σκάνδαλο εις βάρος του καταναλωτή. Πάμε σε διαγωνιστικές διαδικασίες», δηλώνει στην «Κ» ο αρμόδιος υπουργός Θ. Σκυλακάκης, διευκρινίζοντας ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού από τα μεγάλα έργα, αφού οι διαγωνισμοί θα είναι ξεχωριστοί.

Το αναμενόμενο πολυνομοσχέδιο φέρνει αλλαγές και στο καθεστώς των διαγωνιστικών διαδικασιών για τα μεγάλα έργα ΑΠΕ. Οι αλλαγές εντάσσονται στις κατ’ αρχήν ρυθμίσεις για την αύξηση του ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο. Για όλα τα νέα έργα ΑΠΕ καθίσταται υποχρεωτική η προσθήκη σταθμού αποθήκευσης για να μπορούν να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς διασφάλισης λειτουργικής ενίσχυσης, ενώ τίθενται και περιορισμοί στην έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας επιπλέον αυτών που ισχύουν σήμερα. Οι επιλέξιμοι σταθμοί που θα υποχρεωθούν να εγκαταστήσουν σταθμό αποθήκευσης θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα σε τροποποίηση των αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την εγκατάσταση. Από την πλευρά τους, οι αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές θα χειρίζονται τις σχετικές αιτήσεις κατά απόλυτη προτεραιότητα. Οι λεπτομέρειες για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τους περιορισμούς έγχυσης ισχύος παραπέμπονται στην έκδοση απόφασης του υπουργού ΠΕΝ έπειτα από γνωμοδότηση της ΡΑΑΕΥ.

Θ. Σκυλακάκης: Τελειώνουμε με τις ταρίφες-σκάνδαλο εις βάρος του καταναλωτή. Πάμε σε διαγωνιστικές διαδικασίες.

Οι ρυθμίσεις για την αύξηση του ηλεκτρικού χώρου εισάγουν και υποχρεώσεις αναβάθμισης των υποδομών των δικτύων για τους διαχειριστές (ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ) αλλά και για ανάπτυξη υποδομών από τους παραγωγούς ΑΠΕ, αναγκαίες για να μπορούν να γίνονται αποτελεσματικά οι περικοπές έγχυσης ισχύος. Συγκεκριμένα, ο ΔΕΔΔΗΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να εγκαταστήσει κατάλληλα συστήματα τηλεποπτείας και ελέγχου σε όλους τους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 400 kW. Η ίδια ρύθμιση υποχρεώνει τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ να εγκαταστήσουν με δικές τους δαπάνες, έπειτα από υπόδειξη και σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές που θα ανακοινώσει ο ΔΕΔΔΗΕ, εντός των σταθμών τους τον αναγκαίο εξοπλισμό για να καταστεί δυνατή η λήψη και εφαρμογή των εντολών τηλεποπτείας και ελέγχου από τον αρμόδιο διαχειριστή.

Ο ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με άλλη ρύθμιση, θα μπορεί να εκδίδει εντολές περιορισμού έγχυσης προς σταθμούς ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ και σταθμούς αποθήκευσης ή ομάδες σταθμών ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ και σταθμούς αποθήκευσης ή ιδιωτικά δίκτυα μέσης τάσης που έχουν συνάψει συμβάσεις και διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές για τον περιορισμό της ισχύος που εγχέουν στο σύστημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβασή τους, καθώς επίσης να εκδίδει εντολές προς τους διαχειριστές δικτύων διανομής προκειμένου αυτοί να εκδίδουν εντολές περικοπών στις μονάδες ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ που είναι συνδεδεμένες με τα δίκτυά τους.

Στην ίδια ρύθμιση προβλέπεται ότι οι σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και σταθμοί αποθήκευσης ή ομάδες αντίστοιχων σταθμών, όπως και ιδιωτικά δίκτυα με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη από 1 MW, υποχρεούνται να διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές για τον περιορισμό ισχύος που εγχέουν έπειτα από εντολή του διαχειριστή. Σταθμοί αυτής της ισχύος που κατά την έναρξη της εν λόγω ρύθμισης δεν διαθέτουν τέτοιες υποδομές υποχρεούνται να τις εγκαταστήσουν με δαπάνες του παραγωγού σε διάστημα έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της ρύθμισης. Σε περίπτωση μη υλοποίησης των αναγκαίων αυτών υποδομών εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, εφαρμόζονται κυρώσεις.

Ενίσχυση αυτοπαραγωγής

Με σειρά ρυθμίσεων στο ίδιο πολυνομοσχέδιο το ΥΠΕΝ προχωράει στην ενίσχυση της αυτοπαραγωγής και αυτοκατανάλωσης από ΑΠΕ. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ θα μπορούν να προχωρήσουν σε τροποποίηση αδειών ή εγκρίσεων, σε οποιοδήποτε στάδιο αδειοδότησης κι αν βρίσκονται, προκειμένου να λειτουργήσουν ως σταθμοί αυτοπαραγωγής. Η ρύθμιση συμπεριλαμβάνει και νέους σταθμούς εφόσον δεν έχει παρέλθει τετραετία από την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας τους. Ειδική ρύθμιση αναφέρεται στα μη διασυνδεδεμένα νησιά και προβλέπει την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, με ή χωρίς ενσωματωμένη μπαταρία αποθήκευσης για αυτοκατανάλωση χωρίς δυνατότητα έγχυσης ενέργειας στο δίκτυο. Η ισχύς των σταθμών θα μπορεί να ανέρχεται έως και το 100% της συμφωνημένης ισχύος της παροχής κατανάλωσης.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή