ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη 32,4 εκατ. για Vodafone πρώτη φορά μετά οκτώ έτη

Κέρδη 32,4 εκατ. για Vodafone πρώτη φορά μετά οκτώ έτη

Βελτιώνεται η κατάσταση στις ελληνικές τηλεπικοινωνίες. Με αιχμή κυρίως τις δραστηριότητες των σταθερών επικοινωνιών και του Internet, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών βελτιώνουν αργά αλλά σταθερά τα μεγέθη τους. Τόσο η Vodafone όσο και η Wind, που παρουσίασαν πριν από λίγες ημέρες τις οικονομικές τους καταστάσεις, εμφανίζουν ορατή βελτίωση στα μεγέθη τους.

Οι εταιρείες κατάφεραν να ανακάμψουν σε έσοδα και κυρίως να βελτιώσουν τη λειτουργική κερδοφορία τους, που είναι κρίσιμης σημασίας για τις επερχόμενες επενδύσεις σε δίκτυα νέα γενιάς. Πάντως οι δύο εταιρείες εμφανίζουν υψηλό δανεισμό –έστω και αν αυτός αφορά τους ίδιους τους μετόχους τους– ενώ επιπλέον παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένες επισφαλείς απαιτήσεις. Ειδικότερα, η Vodafone, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής χρήσης που έληξε στις 31 Μαρτίου 2018, παρουσίασε μικρή αύξηση κύκλου εργασιών κατά 2,1% φτάνοντας στα 871,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα σημείωσε αύξηση λειτουργικών κερδών (EBITDA) κατά 11,3% φτάνοντας τα 225,7 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, η εταιρεία εμφάνισε καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους 32,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 11,2 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη προηγούμενη χρήση.

Ο όμιλος Vodafone στην Ελλάδα είναι η πρώτη φορά που εμφανίζει κέρδη μετά το 2010. Ο όμιλος είχε παρουσιάσει και στη χρήση του 2012-13 καθαρό θετικό αποτέλεσμα, αλλά ήταν οριακό, αφού ανήλθε σε μόλις 66 χιλ. ευρώ. Στην πράξη η εταιρεία τηλεπικοινωνιών είναι η πρώτη χρονιά που εμφανίζει ουσιαστικά κέρδη από την εποχή που εισήλθαμε στα μνημόνια.

Αναφορικά με τα έσοδα, τη μεγάλη ώθηση έδωσαν οι δραστηριότητες της σταθερής τηλεφωνίας. Τα έσοδα από υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας διαμορφώθηκαν σε 207,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά περίπου 8%. Πλέον, περίπου το ένα στα τέσσερα ευρώ που εισπράττει η εταιρεία προέρχεται από τη σταθερή τηλεφωνία.

Και η αναλογία αυτή αναμένεται φέτος να μεταβληθεί περαιτέρω προς όφελος της σταθερής τηλεφωνίας, με την απόκτηση της Cyta Hellas.

Η συγκεκριμένη εξαγορά ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2018 (αντί 118 εκατ. ευρώ) και συνεπώς δεν επηρέασε τα έσοδα της χρήσης η οποία έληξε τον περασμένο Μάρτιο. Θα επηρεάσει όμως τη φετινή χρήση και εκτιμάται ότι θα προσθέσει στη Vodafone ετήσια έσοδα της τάξης των 90 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα όμως με τη σταθερή, στην κινητή τηλεφωνία η Vodafone υποχώρησε για άλλη μία χρονιά. Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας υποχώρησαν έστω και οριακά (-1,6%), στα 560,2 εκατ. ευρώ.

Στη θεαματική βελτίωση της κερδοφορίας, εκτός από τη βελτίωση των εσόδων, συνέβαλε επίσης το μειωμένο λειτουργικό κόστος της επιχείρησης, αλλά και η μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων και της επιβαλλόμενης φορολογίας στην εταιρεία. Το μειωμένο λειτουργικό κόστος αποδίδεται κυρίως στις μειωμένες αποσβέσεις (-5%) και στη μείωση του μισθοδοτικού κόστους (-11%). Οι μειώσεις αυτές συντέλεσαν καθοριστικά στη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας (ΕBITDA). Η τελευταία βελτιώθηκε 11% και, σε συνδυασμό με τη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων (21,2 εκατ. ευρώ αντί 25,2 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση) και τον μειωμένο φόρο εισοδήματος (4,8 εκατ. ευρώ αντί 16,6 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση), οδήγησε στην καλυτέρευση του καθαρού αποτελέσματος του ομίλου Vodafone στην Ελλάδα.

Αναφορικά με τον δανεισμό, στο τέλος Μαρτίου 2018 ο όμιλος Vodafone έφερε δανεισμό ύψους 630,9 εκατ. ευρώ, έναντι 671,2 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Η εταιρεία είχε συνάψει δύο δανειακές συμβάσεις, ύψους 625 εκατ. ευρώ και 250 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, οι οποίες έληγαν στις 31 Ιουλίου 2018. Και οι δύο συμβάσεις είχαν συναφθεί με θυγατρική εταιρεία του ομίλου Vodafone στο Λουξεμβούργο.

Τέλος, ο όμιλος Vodafone παρουσίασε επισφαλείς απαιτήσεις ύψους 194 εκατ. ευρώ, έναντι 160 εκατ. ευρώ που ήταν στο τέλος Μαρτίου 2017. Σημειώνεται ότι η χρήση της εταιρείας ξεκινά κάθε χρονιά την 1η Απριλίου και λήγει στις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους.