ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκρίθηκαν από την Ε.Ε. οι μειωμένες χρεώσεις του ΕΤΜΕΑΡ για την ενεργοβόρο βιομηχανία

Εγκρίθηκαν από την Ε.Ε. οι μειωμένες χρεώσεις του ΕΤΜΕΑΡ για την ενεργοβόρο βιομηχανία

Με καθυστέρηση μιας πενταετίας η Ελλάδα προχωράει στην υιοθέτηση μέτρων για την ελάφρυνση της ενεργοβόρου βιομηχανίας από τις προσαυξήσεις που χρηματοδοτούν τη στήριξη της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και συμπαραγωγή.

Η δυνατότητα αυτή θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του πλαισίου των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας από το 2014, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που είναι εκτεθειμένες στον διεθνή ανταγωνισμό.

Η Ελλάδα κοινοποίησε σχετικό σχέδιο στην Κομισιόν μόλις τον Σεπτέμβριο του 2018, το οποίο ενέκρινε με χθεσινή απόφασή της η Ε.Ε. Ο νέος μηχανισμός για την αναπροσαρμογή του βιομηχανικού ΕΤΜΕΑΡ (τέλος για τη χρηματοδότηση της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ) θα ισχύσει από τον Ιανουάριο του 2019, σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμιση που συμπεριέλαβε το υπουργείο Ενέργειας στο νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή και συζητήθηκε τη Δευτέρα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Το σχέδιο αυτό προβλέπει ελάχιστη τιμή ΕΤΜΕΑΡ στα 0,3 ευρώ ανά μεγαβατώρα για κλάδους όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο, η χαρτοβιομηχανία και η κλωστοϋφαντουργία. Για επιχειρήσεις όπου η δαπάνη για ηλεκτρικό ρεύμα ξεπερνάει το 20% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας τους (ΑΠΑ), προβλέπεται ότι θα καταβάλουν κατά ανώτατο όριο για ΕΤΜΕΑΡ το 0,5% της ΑΠΑ. Για τις ενεργοβόρους βιομηχανίες που καταβάλλουν για ρεύμα κάτω από το 20% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας τους, το ΕΤΜΕΑΡ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στο 4% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας τους. Οι μεγάλοι καταναλωτές μέσης τάσης (ξενοδοχεία, αεροδρόμια κλπ.) θα εξακολουθήσουν να καταβάλλουν τις χαμηλές τιμές ΕΤΜΕΑΡ που είχαν εγκριθεί στο παρελθόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μείωση θα φέρει ο νέος μηχανισμός και για τους εμπορικούς καταναλωτές χαμηλής τάσης (καταστήματα, μικρές επιχειρήσεις κλπ.).