ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Θέμα χρόνου το «ντιλ» Invel – Εθνικής για την Πανγαία

Θέμα χρόνου το «ντιλ» Invel – Εθνικής για την Πανγαία

Θέμα χρόνου θεωρείται η ολοκλήρωση της εξαγοράς του ποσοστού που κατέχει η Εθνική Τράπεζα στην Εθνική Πανγαία από την Invel, βάσει σχετικού συμφωνητικού που έχει υπογραφεί ήδη από το τέλος του 2013, όπως αυτό τροποποιήθηκε τον Αύγουστο του 2015. Οπως σημειώνουν έγκυρες πηγές στην «Κ», η πρόθεση αμφότερων των πλευρών είναι η οριστικοποίηση της συναλλαγής εντός του πρώτου τριμήνου του έτους, γεγονός που εξηγεί και την πρόσφατη τρίμηνη παράταση που χορηγήθηκε, προκειμένου να διευκολυνθεί η σχετική διαδικασία.

Στόχος της παράτασης είναι όχι η εξεύρεση των απαιτούμενων κεφαλαίων από την πλευρά της Invel, αλλά η άντλησή τους με τον αποδοτικότερο τρόπο, ώστε να επιτευχθεί το χαμηλότερο δυνατό χρηματοοικονομικό κόστος για τους μετόχους της Invel. Εν ολίγοις, η τρίμηνη παράταση επιτρέπει στην Invel να καταρτίσει τον βέλτιστο τρόπο χρηματοδότησης της σχετικής συμφωνίας, η οποία, σε κάθε περίπτωση, δεν θα περιλαμβάνει τη λήψη δανείου από την Εθνική Τράπεζα, όπως είχε γίνει κατά την αγορά του αρχικού ποσοστού πλειοψηφίας των μετοχών της Πανγαίας ΑΕΕΑΠ. Υπενθυμίζεται ότι όταν πωλήθηκε το 65,49% της Εθνικής Πανγαίας στην Invel, συμφωνήθηκε ότι εντός πενταετίας, και συγκεκριμένα μέχρι το τέλος του 2018, η Εθνική Τράπεζα θα μπορούσε να αιτηθεί την περαιτέρω μείωση του ποσοστού της στην Πανγαία, με την Invel να διατηρεί δικαίωμα πρώτης προτίμησης (call option) σε μια τέτοια περίπτωση. Ο δε τρόπος υπολογισμού του τιμήματος είναι επίσης προσυμφωνημένος, καθώς θα προσδιοριστεί βάσει της μεσοσταθμικής τιμής της μετοχής της Πανγαίας ΑΕΕΑΠ κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2018. Το σημερινό ποσοστό της Εθνικής Τράπεζας στην Πανγαία είναι 32,66%.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια του τελευταίου 12μήνου, η Εθνική Πανγαία υλοποίησε επενδύσεις συνολικής αξίας της τάξεως των 300 εκατ. ευρώ. Η πιο πρόσφατη αφορά την ολοκλήρωση της αγοράς του νεόδμητου πύργου γραφείων City Tower, που ανέπτυξε ο κατασκευαστικός όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη Σόφια της Βουλγαρίας.

Πρόκειται για κτίριο που αποκτήθηκε έναντι τιμήματος 78,6 εκατ. ευρώ, ωστόσο λόγω της ανάληψης και του σχετικού δανεισμού της ιδιοκτήτριας εταιρείας του ακινήτου, η καθαρή αξία του ακινήτου υπολογίστηκε σε 40,6 εκατ. ευρώ. Η τρέχουσα αγοραία αξία του ακινήτου είναι πιθανόν να ξεπερνά τα 80 εκατ. ευρώ. Το κτίριο είναι πλήρως μισθωμένο σε εταιρείες τεχνολογίας και πληροφορικής, ενώ στο ισόγειό του λειτουργούν εμπορικά καταστήματα. Βασικός μισθωτής σε ποσοστό σχεδόν 50% της επιφάνειας του κτιρίου είναι ο καναδικός τεχνολογικός όμιλος Telus. Το σύνολο των υπό εκμετάλλευση χώρων του ακινήτου ανέρχεται σε 36.000 τ.μ., ενώ περιλαμβάνονται και υπόγειοι χώροι στάθμευσης 17.000 τ.μ., που εκτείνονται σε έξι επιμέρους υπόγεια, συνολικής χωρητικότητας 370 οχημάτων.

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, η διοίκηση της Εθνικής Πανγαίας ανακοίνωσε και την υπογραφή συμφωνίας για την απόκτηση χαρτοφυλακίου 21 ακινήτων συνολικής επιφάνειας 120.000 τ.μ., κυρίως στην Κύπρο. Πρόκειται για συναλλαγή συνολικής αξίας 149 εκατ. ευρώ, με την οποία η εισηγμένη αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το επενδυτικό της προφίλ. Ιδιοκτήτρια των ακινήτων και αντικείμενο της εξαγοράς είναι η εταιρεία CYREIT Variable Investment Company Plc., θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου.