ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με επιτόκιο 3,6% η Aegean άντλησε 200 εκατ. ευρώ

Με επιτόκιο 3,6% η Aegean άντλησε 200 εκατ. ευρώ

Συνολικά 527,7 εκατομμύρια ευρώ προσφέρθηκαν από το επενδυτικό κοινό κατά τη δημόσια προσφορά του επταετούς εταιρικού ομολόγου της Aegean. Αποτέλεσμα είναι η υπερκάλυψη να είναι υπερδιπλάσια του ποσού που θα αντληθεί. Η ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς χθες επιφύλασσε μια ευχάριστη έκπληξη για την Aegean, η οποία κατέγραψε μία από τις καλύτερες επιδόσεις για εταιρικό ομόλογο που εκδίδει ελληνική εταιρεία. Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε στο 3,60%, το επιτόκιό τους στο 3,60% και η τιμή διάθεσής τους σε 1.000 ευρώ εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της. «Διατέθηκαν συνολικά 200.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 200 εκατ. ευρώ», ανακοίνωσε η Aegean.

Οι ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:

α. 120.000 ομολογίες (60% επί του συνόλου) κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές.

β. 80.0000 ομολογίες (40% επί του συνόλου) κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινωθεί, η διαπραγμάτευση επί των ομολογιών στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα ξεκινήσει στις 13 Μαρτίου.

Τα κεφάλαια που άντλησε η εταιρεία θα διατεθούν κατά 75% για τη χρηματοδότηση μέρους των προγραμματισμένων προκαταβολών στο πλαίσιο της δεσμευτικής συμφωνίας με την Airbus, κατά 14% για τη χρηματοδότηση μέρους της κατασκευής εκπαιδευτικού κέντρου και γραφείων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και κατά 11% για κεφάλαιο κίνησης.

Συγκεκριμένα, ποσό έως 147,1 εκατ. ευρώ, περίπου, θα διατεθεί, από το πρώτο τρίμηνο του 2019 μέχρι και τελευταίο τρίμηνο του 2023, για τη χρηματοδότηση μέρους των προγραμματισμένων προκαταβολών, που θα καταβληθούν βάσει του συμφωνηθέντος προγράμματος απόκτησης συνολικά 30 αεροσκαφών (συμπεριλαμβανομένων και των κινητήρων) νέας γενιάς της οικογένειας Α320neo, δύο τύπων A320neo και Α321neo, με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 12 αεροσκάφη. Η Aegean βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με εκμισθωτές αεροσκαφών σχετικά με τη χρηματοδότηση της παραπάνω παραγγελίας, οι οποίοι και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμφωνίες πώλησης και επαναμίσθωσης. Στο πλαίσιο αυτό, συνήψε δύο συμβάσεις πώλησης και επανεκμίσθωσης αεροσκαφών που σχετίζονται με την παράδοση δύο αεροσκαφών το 2022. Tον περασμένο Σεπτέμβριο, ο όμιλος αριθμούσε 61 αεροσκάφη.

Επίσης, ποσό περίπου 27,5 εκατ. ευρώ θα διατεθεί, εντός της διετίας 2019-2020, για τη χρηματοδότηση μέρους της κατασκευής εκπαιδευτικού κέντρου και γραφείων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Το κέντρο, έκτασης 12.000 τ.μ., θα παρέχει ειδικά διαμορφωμένους χώρους διδασκαλίας και σύγχρονους ιδιόκτητους εξομοιωτές πτήσεων και θα καλύπτει πλέον στην Ελλάδα όλο τον κύκλο των αναγκών του πτητικού προσωπικού του ομίλου (πιλότων και πληρωμάτων καμπίνας).

Τέλος, ποσό έως 21,6 εκατ., περίπου, θα χρησιμοποιηθεί, εντός του 2019, για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν επιστροφές κεφαλαίου και διανομή μερισμάτων προς τους μετόχους της εταιρείας.