ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πράσινο φως στη συγχώνευση Eurobank και Grivalia

Πράσινο φως στη συγχώνευση Eurobank και Grivalia

Εγκρίθηκε χθες, από τις γενικές συνελεύσεις των δύο εταιρειών, το σχέδιο συγχώνευσης των Eurobank και Grivalia, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η κεφαλαιακή ενίσχυση του τραπεζικού ομίλου και επιταχύνεται η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Απευθυνόμενος στη γενική συνέλευση των μετόχων της Eurobank, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Φωκίων Καραβίας χαρακτήρισε τη συγχώνευση «υψηλής απόδοσης» και «αμοιβαίως επωφελή» για τους μετόχους και των δύο οργανισμών. Η συμφωνία ενισχύει την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας κατά 210 μονάδες βάσης, οδηγώντας τον pro forma δείκτη συνολικών κεφαλαίων στο 18,7%. Σύμφωνα με τον κ. Καραβία, η απορρόφηση της Grivalia θα προσδώσει στον νέο όμιλο την απαιτούμενη κεφαλαιακή ενίσχυση ώστε να προχωρήσει στην ταχεία αποκλιμάκωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του (NPEs). Οπως εξήγησε, θα συνεισφέρει 60 εκατ. ευρώ στα αποτελέσματα της τράπεζας, ενώ σημαντικά χαρακτήρισε τα οφέλη και για την ακίνητη περιουσία του ομίλου.

Το πλάνο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων προβλέπει την υποχώρηση των NPEs στα 10,1 δισ. μείωσης φέτος, με τον αντίστοιχο δείκτη να υποχωρεί δραστικά στο 16% στο τέλος του έτους, από 37% στο τέλος του 2018. Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, σύμφωνα με το αναθεωρημένο πλάνο που κατέθεσε η διοίκηση της τράπεζας στον SSM,προβλέπεται να υποχωρήσει περαιτέρω στο 8,8% του συνόλου των χορηγήσεων στο τέλος του 2021. «Η Eurobank πέτυχε την προηγούμενη διετία να μειώσει τα NPEs κατά 9% και βρίσκεται σήμερα στο χαμηλότερο συγκριτικά σημείο της αγοράς, πρέπει όμως να βιαστούμε για να επιστρέψουμε στην τραπεζική κανονικότητα», τόνισε ο κ. Καραβίας.

Σημειώνεται ότι η κεφαλαιακή ενίσχυση από την απορρόφηση της Grivalia, καθώς και από την πώληση της εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων που διαθέτει η τράπεζα, της FPS, θα επιτρέψει στη Eurobank να απορροφήσει ζημία μεταξύ 1,1 και 1,4 δισ. από τις δύο τιτλοποιήσεις κόκκινων στεγαστικών δανείων (project Pillar) και καταγγελμένων ή σε βαθιά καθυστέρηση εταιρικών και επαγγελματικών δανείων (project Cairo), αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2019. Στο πλαίσιο του σχεδίου μετασχηματισμού του ομίλου προβλέπεται η δημιουργία δύο διακριτών business units, δηλαδή η νέα Eurobank και τα SPVs, στα οποία θα μεταφερθούν οι ομολογίες πρώτης διαβάθμισης που θα εκδοθούν στο πλαίσιο των δύο τιτλοποιήσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, που τοποθετείται τον Mάιο και τη (συνολική) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank, η σχέση συμμετοχής των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιρειών στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank θα ανέρχεται σε 58,9% (μέτοχοι της Eurobank) και 41,06% (μέτοχοι της Grivalia). Συνεπώς στο νέο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank, ύψους 853,1 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 3,7 δισ. νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και ονομαστικής αξίας 0,23 ευρώ, θα αντιστοιχούν 2,2 δισ. μετοχές στους μετόχους της Eurobank και 1,5 δισ. μετοχές στους μετόχους της Grivalia. Η σχέση ανταλλαγής έχει καθοριστεί 15,8 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Eurobank για κάθε μία κοινή ονομαστική μετοχή της Grivalia, ενώ οι μέτοχοι της Eurobank θα διατηρήσουν τον αριθμό των κοινών μετοχών της που κατέχουν πριν από τη συγχώνευση. Σημειώνεται επίσης ότι, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η συμμετοχή της Fairfax Financial Holdings Limited στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank θα αυξηθεί από 18,4% σε περίπου 33%.