ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η «Ελλάκτωρ» βελτίωσε αισθητά τη βαθμολογία της στην εταιρική διακυβέρνηση

Η «Ελλάκτωρ» βελτίωσε  αισθητά τη βαθμολογία της στην εταιρική διακυβέρνηση

Τους πρώτους «καρπούς» της προσπάθειας ανάταξης που έχει επιχειρηθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών στα ενδότερα του ομίλου Ελλάκτωρ, «έδρεψε» πριν από λίγες εβδομάδες η διοίκηση. Συγκεκριμένα, η εισηγμένη κατόρθωσε να αναρριχηθεί σημαντικά στη βαθμολογία εταιρικής διακυβέρνησης, που επιμελείται η ISS Corporate (Institutional Shareholder Services), μία από τις κορυφαίες, διεθνώς, ανεξάρτητες εταιρείες παροχής υπηρεσιών εταιρικής διακυβέρνησης. Τη σχετική βαθμολογία συμβουλεύονται ξένοι θεσμικοί επενδυτές και funds, προτού αποφασίσουν να επενδύσουν στις μετοχές συγκεκριμένων εταιρειών, κάτι που σημαίνει ότι όσο καλύτερη είναι η βαθμολογία μιας εταιρείας, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να προσελκύσει σημαντικούς ξένους επενδυτές/μετόχους.

Σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία έκθεση της ISS για την περιοχή της Νοτίου Ευρώπης, η «Ελλάκτωρ» βαθμολογήθηκε με έξι, από 10 που είχε λάβει μέχρι πρότινος. Το 1 αντιπροσωπεύει το καλύτερο επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης και το 10 το χειρότερο. Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η βαθμολόγηση δεν αλλάζει αυτόματα αν μία εταιρεία βελτιώσει την εταιρική της διακυβέρνηση –αν π.χ. αλλάξει τη σύνθεση του Δ.Σ. της– αλλά διαμορφώνεται μετά μία ενδελεχή διαδικασία αξιολόγησης κατά την οποία ζητούνται μία σειρά από στοιχεία κι απτές αποδείξεις για τα όσα ισχυρίζεται μία εταιρεία περί εταιρικής διακυβέρνησης. Με λίγα λόγια, δεν αρκεί μόνο το «φαίνεσθαι» για να αλλάξει η κατάταξη, αλλά να πιστοποιηθεί στην πράξη η αλλαγή. Γι’ αυτό, άλλωστε, στην περίπτωση της ελληνικής κατασκευαστικής εταιρείας, η βαθμολογία δεν άλλαξε τον προηγούμενο Ιούλιο, όταν έγινε η αλλαγή στη διοίκηση της εισηγμένης, αλλά έξι μήνες μετά, όταν δηλαδή είχε συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός αποδείξεων και στοιχείων που να συνηγορεί στο ότι η εταιρεία άλλαξε ουσιαστικά προς το καλύτερο σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες κι όχι απλά επειδή άλλαξε κατ’ όνομα μέλη Δ.Σ.

Σύμφωνα με στελέχη της «Ελλάκτωρ», οι ενέργειες που συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, στην αναβάθμιση της βαθμολογίας της, είναι το μεγάλο ποσοστό ανεξάρτητων μελών στο Δ.Σ., ότι υπάρχει ένας μη εκτελεστικός ανεξάρτητος πρόεδρος Δ.Σ., πως στην Επιτροπή Αμοιβών συμμετέχουν αποκλειστικά μη εκτελεστικά μέλη, ότι στην Επιτροπή Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανεξάρτητων μελών τα οποία ταυτόχρονα δεν είναι μέλη του Δ.Σ., στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων μετέχουν μη εκτελεστικά μέλη καθώς και μεγάλος αριθμός ανεξάρτητων μελών, ενώ σημαντικό κρίθηκε και το ποσοστό γυναικών που μετέχουν στο Δ.Σ. της εταιρείας, όπως και ότι το μοναδικό εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου, ο CEO Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, δεν συμμετέχει σε πολλά άλλα Δ.Σ.