ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προβληματισμός για τα ταμειακά διαθέσιμα της ΔΕΠΑ

Προβληματισμός για τα ταμειακά διαθέσιμα της ΔΕΠΑ

Το σχέδιο διάσπασης της ΔΕΠΑ εγκρίθηκε με καθυστέρηση 20 ημερών τη Μεγάλη Τετάρτη από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΠΑ, σε μια συνεδρίαση με εντάσεις, όπου εκδηλώθηκαν σοβαρές ενστάσεις από την πλευρά των μετόχων οι οποίες αφορούσαν την έλλειψη τεκμηρίωσης των εισηγήσεων του διευθύνοντος συμβούλου Δημήτρη Τζώρτζη για τα θέματα της στελέχωσης της ΔΕΠΑ Υποδομών και για τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας. Η εισήγηση του κ. Τζώρτζη για τη μεταφορά στη ΔΕΠΑ Υποδομών 15 εργαζομένων, από τους 48 συνολικά μονίμους που απασχολεί η ΔΕΠΑ, απορρίφθηκε, αφού δεν πληρούσαν τα κριτήρια που προβλέπει ο νόμος. Τελικά αποφασίστηκε να μεταφερθούν στη ΔΕΠΑ Υποδομών 5 άτομα, ενώ ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί το καθεστώς εργασίας με τους περίπου 200 εργολαβικούς εργαζομένους. Το σχέδιο Σταθάκη, για πρόσληψη των εργολαβικών εργαζομένων από τις θυγατρικές εταιρείες (Φυσικό Αέριο, ΕΔΑ Αττικής και ΔΕΔΑ) και η ενοικίασή τους στη συνέχεια από τη ΔΕΠΑ, δεν προχώρησε, καθώς δεν βρέθηκε τρόπος νομιμοποίησης μιας τέτοιας διαδικασίας, με αποτέλεσμα στο εσωτερικό της εταιρείας αλλά και στις θυγατρικές να επικρατεί γενικευμένη αναστάτωση. Σε ό,τι αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα της ΔΕΠΑ, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε τη μεταφορά 70 εκατ. ευρώ στη ΔΕΠΑ Υποδομών, με σοβαρές ωστόσο ενστάσεις από την πλευρά των μετόχων (ΕΛΠΕ και ΤΑΙΠΕΔ), οι οποίοι ζήτησαν από τη διοίκηση της ΔΕΠΑ μεγαλύτερη τεκμηρίωση σχετικά με το κατά πόσον διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι οι μέτοχοι προσανατολίζονται στο να διορίσουν εμπειρογνώμονα για να εξακριβώσουν εάν πράγματι διασφαλίζεται η βιωσιμότητα της ΔΕΠΑ Εμπορίας χωρίς τα ταμειακά διαθέσιμα των 70 εκατ. ευρώ.