ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Προειδοποίηση» τραπεζών στην Creta Farms

«Προειδοποίηση» τραπεζών στην Creta Farms

Στην πλέον κρίσιμη στιγμή τής μέχρι τώρα ιστορίας της βρίσκεται η Creta Farms, καθώς η σύγκρουση μεταξύ των δύο βασικών μετόχων της, των αδελφών Μανώλη και Κωνσταντίνου Δομαζάκη, επισημοποιήθηκε με την απομάκρυνση του δεύτερου από τη διοίκηση της εταιρείας. Σε αυτή την εξέλιξη ήρθε να προστεθεί η απόφαση των πιστωτριών τραπεζών να μεταφέρουν τα δάνεια της Creta Farms, άνω των 100 εκατ. ευρώ, στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (Non Performing Exposure Units), θεωρώντας τα αμφιβόλου είσπραξης. Η απόφαση αυτή δεν σημαίνει καταγγελία των δανείων, τουλάχιστον για την ώρα. Σε κάθε περίπτωση όμως, αποτελεί μια πρώτη σημαντική προειδοποίηση προς τους μετόχους και τη διοίκηση της κρητικής αλλαντοβιομηχανίας για τις επόμενες κινήσεις τους.

Σύμφωνα με όσα έγιναν χθες γνωστά, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε την αντικατάσταση του κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη, ο οποίος είχε τη θέση του αντιπροέδρου και του ενός εκ των δύο διευθυνόντων συμβούλων της εταιρείας. Ετσι, πλέον, μοναδικός διευθύνων σύμβουλος είναι ο κ. Μανώλης Δομαζάκης, ο οποίος είναι και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Σε αντιπρόεδρο «αναβαθμίστηκε» ο κ. Πέτρος Παπαδάκης, μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου έως τώρα. Την παραπάνω εξέλιξη επιβεβαίωσε στην «Κ» πηγή με γνώση των όσων συμβαίνουν στην εταιρεία. Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι μέχρι χθες το βράδυ δεν είχε εκδοθεί σχετική ανακοίνωση της Creta Farms στο Χρηματιστήριο Αθηνών, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για εισηγμένη εταιρεία.

Αυτό, βεβαίως, που μένει να δούμε το επόμενο διάστημα είναι πώς θα αντιδράσει ο κ. Κ. Δομαζάκης, καθώς μετά την τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, φέρεται να κατέχει το 42,37% αυτής, έναντι του αδελφού του που κατέχει 41,05%.  Μεγαλύτερο προβληματισμό, ωστόσο, για το μέλλον της εταιρείας προξενεί η απόφαση των τραπεζών για τη μεταφορά των δανείων στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά όσα συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα, όταν δηλαδή στην οικονομική έκθεση της Creta Farms για τη χρήση 2018 περιελήφθη η σημείωση ότι στις 2 Απριλίου 2019 ο Κ. Δομαζάκης απέστειλε επιστολή προς τον ορκωτό ελεγκτή της εταιρείας, με την οποία ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος είχε χρηματοδοτήσει την εταιρεία με κεφάλαια ύψους 11,6 εκατ. ευρώ κατά τα έτη 2005-2006.

Αναφορά, που οδήγησε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην απόφαση να αναστείλει τη διαπραγμάτευση της μετοχής της Creta Farms.

Υπενθυμίζεται ότι το 19% των μετοχών της εταιρείας είναι ενεχυριασμένο στις τράπεζες, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης δανείων συνολικού ύψους 94,82 εκατ. ευρώ που υπεγράφη με την Creta Farms τον Μάρτιο του 2018.

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση της Creta Farms, το σύνολο του δανεισμού του ομίλου στις 31/12/2018 ήταν 109,53 εκατ. ευρώ.

Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ανέρχονταν στις 31/12/2018 σε 44,04 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων του ομίλου ανερχόταν σε 157,57 εκατ. ευρώ.