ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα έργα στο εξωτερικό έφεραν ζημίες στην «Αβαξ»

Τα έργα στο εξωτερικό έφεραν ζημίες στην «Αβαξ»

Πλήγμα στην κερδοφορία του ομίλου «Αβαξ» κατά τη διάρκεια του 2018 κατέφεραν οι αναταράξεις που δημιουργήθηκαν στα έργα του εξωτερικού, τα οποία εκτελούνταν σε συνεργασία με τη μητρική J&P Overseas, μετά την κατάρρευση της τελευταίας πριν από λίγους μήνες. Η στόχευση της ελληνικής εταιρείας ήταν να ολοκληρωθούν τα έργα με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση και ζημία. Ωστόσο, εντέλει δεν αποφεύχθηκαν έκτακτες επιβαρύνσεις, παρότι, σε γενικές γραμμές, τα έργα που έχει αναλάβει η εταιρεία στο εξωτερικό και κυρίως στην Κύπρο είναι κερδοφόρα. Σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της «Αβαξ», το 2018 προέκυψαν νέες ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα, ύψους 25,8 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 10,3 εκατ. ευρώ το 2017. Οπως προκύπτει, τα αποτελέσματα του ομίλου επιβαρύνθηκαν με έκτακτες και μη οργανικές χρεώσεις λόγω διαγραφής επισφαλών απαιτήσεων και άλλων προβλέψεων ύψους 16,7 εκατ. ευρώ, ενώ το 2017 η αντίστοιχη επιβάρυνση για διαγραφές είχε ανέλθει σε 4,6 εκατ. ευρώ.

Ο πυρήνας των προβλημάτων εντοπίζεται εκτός Ελλάδας. Σύμφωνα με την πρόσφατη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της «Αβαξ», το 2018 η δραστηριότητα στην Ελλάδα κατέγραψε λειτουργικά κέρδη 46,5 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 11,3 εκατ. ευρώ, με τον κύκλο εργασιών να αγγίζει τα 377,5 εκατ. ευρώ.

Στον αντίποδα, στο εξωτερικό, παρότι ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 205 εκατ. ευρώ, η λειτουργική κερδοφορία δεν ξεπέρασε τα 3,4 εκατ. ευρώ, ενώ προέκυψαν ζημίες 21,5 εκατ. ευρώ, αντισταθμίζοντας έτσι τη θετική εικόνα εντός συνόρων.

Εκ διαμέτρου αντίθετη ήταν η πορεία των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας το 2017 (όταν δηλαδή δεν είχαν ακόμα εκδηλωθεί τα οικονομικά προβλήματα της μητρικής).  Τότε, στην ελληνική αγορά είχαν καταγραφεί ζημίες 16,7 εκατ. ευρώ, ενώ στο εξωτερικό τα κέρδη προ φόρων είχαν ανέλθει σε 14,4 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, η λειτουργική κερδοφορία από τη δραστηριότητα του εξωτερικού ήταν της τάξεως των 31,4 εκατ. ευρώ, έναντι 18,4 εκατ. ευρώ από την ελληνική αγορά.

Ενδεικτικό των ζητημάτων που έχουν προκύψει εκτός Ελλάδας είναι και η απόφαση της διοίκησης της «Αβαξ» να αναστείλει τις εργασίες κατασκευής του θερμικού σταθμού παραγωγής ενέργειας, ισχύος 590 MW, στην περιοχή Ντέιρ Ααμάρ, κοντά στην πόλη Τρίπολη του Λιβάνου. Παράλληλα, έχει καταθέσει αίτηση διαιτησίας ενώπιον του Διεθνούς Κέντρου Επίλυσης Επενδυτικών Διαφορών (ICSID) για την απαίτηση αποζημίωσης από το κράτος του Λιβάνου. Παράλληλα, στις υπόλοιπες χώρες, όπου εκτελούνταν έργα σε συνεργασία με τον όμιλο J&P που χρεοκόπησε (π.χ. Ιορδανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κατάρ), η «Αβαξ» συνεχίζει αυτόνομη πορεία, τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση των υφιστάμενων κοινοπρακτικών συμβάσεων, ενώ βέβαια εξετάζεται και η δυνατότητα διατήρησης της παρουσίας της στις παραπάνω χώρες, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλη εταιρεία.

Υπενθυμίζεται ότι από τις αρχές Μαΐου η «Αβαξ» έχει αφαιρέσει από την επωνυμία της τα αρχικά J&P, ώστε να σηματοδοτήσει και την εφεξής ανεξάρτητη πορεία της χωρίς τη συμμετοχή του πτωχευμένου κυπριακού ομίλου. Στόχος της διοίκησης της ελληνικής εταιρείας είναι η αποφυγή αρνητικών συσχετισμών και η επανατοποθέτηση του ομίλου σε μια δύσκολη για την «Αβαξ» οικονομική συγκυρία, λόγω των συνεχόμενων ζημιογόνων χρήσεων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η διοίκηση συζητεί πλέον ανοικτά το ενδεχόμενο πώλησης κάποιου ή κάποιων από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, προκειμένου να αντληθεί η απαιτούμενη ρευστότητα για την εντατικοποίηση της συμμετοχής σε νέα έργα παραχώρησης και ΣΔΙΤ, που θα αποτελέσουν τον πυρήνα των δραστηριοτήτων του ομίλου στο άμεσο μέλλον.