ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 47 εκατ. τα καθαρά κέρδη των ΕΛΠΕ το πρώτο τρίμηνο

Στα 47 εκατ. τα καθαρά κέρδη των ΕΛΠΕ το πρώτο τρίμηνο

Μετά τα αλλεπάλληλα ρεκόρ κερδοφορίας, τα κέρδη του ομίλου των ΕΛΠΕ υποχώρησαν κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, επηρεασμένα από την αρνητική συγκυρία των σημαντικά μειωμένων διεθνών περιθωρίων διύλισης. Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με τις αναταράξεις στην αγορά αργού λόγω περιφερειακών και γενικότερων γεωπολιτικών εξελίξεων οδήγησαν τα περιθώρια της Μεσογείου στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε ετών, σημειώνοντας πτώση κατά 29%-31%.

Στο πρώτο τρίμηνο του έτους τα συγκρίσιμα κέρδη  ΕΒΙΤDA διαμορφώθηκαν στα 123 εκατ. ευρώ και τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη στα 47 εκατ. ευρώ. Η αρνητική διεθνής συγκυρία σε συνδυασμό με την πραγματοποίηση εργασιών στο πλαίσιο της τακτικής συντήρησης των διυλιστηρίων για το 2019, οδήγησαν σε μείωση της παραγωγής κατά 9%, φτάνοντας στους 3,6 εκατ. τόνους, όπως τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ευστάθιος Τσοτσορός, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα. Παρά τη μειωμένη παραγωγή, οι πωλήσεις στην εσωτερική αγορά αυξήθηκαν σε ποσοστό 4%, ενώ άνοδο της τάξεως του 8% κατέγραψαν και οι όγκοι πωλήσεων της διεθνούς εμπορίας και κατά 26% αυξήθηκαν οι πωλήσεις αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίμων. Οι συνολικές πωλήσεις, ωστόσο, στο πρώτο τρίμηνο του έτους μειώθηκαν σε ποσοστό 8% λόγω της σημαντικής μείωσης των πωλήσεων προς τρίτους ως αποτέλεσμα κυρίως της μειωμένης παραγωγής των διυλιστηρίων.

Η αποκλιμάκωση των χρηματοοικονομικών εξόδων του ομίλου συνεχίστηκε και στο πρώτο τρίμηνο του 2019, τάση που σύμφωνα με τη διοίκηση θα συνεχιστεί, ως αποτέλεσμα της πρόσφατης επαναδιαπραγμάτευσης όρων υφιστάμενων τραπεζικών δανείων αλλά και της αποπληρωμής του ευρωομολόγου των 325 εκατ. ευρώ που λήγει στις 4 Ιουλίου 2019 με χρήση ταμειακών διαθεσίμων. Ο καθαρός δανεισμός διατηρήθηκε στο 1,5 δισ., σε αντίστοιχα επίπεδα με το κλείσιμο του έτους και ο συντελεστής μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 38%. Με την ισχυροποίηση του ισολογισμού του ομίλου, μετά και την περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, «συνεχίζουμε την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων στο πλαίσιο των πενταετών κυλιόμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων, μέσου προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ, για την επιτυχή μετεξέλιξη των δομών για τις παραγωγικές και εμπορικές μας δραστηριότητες, στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης, της ψηφιακής ολοκλήρωσης και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας», δήλωσε ο κ. Τσοτσορός.

Η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του ομίλου, αλλά και η βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης στη χώρα μας επιτρέπουν να εξετάσουμε και να υλοποιήσουμε τη στρατηγική μας στους κλάδους ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου τόνισε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και γενικός διευθυντής οικονομικών του ομίλου Ανδρέας Σιάμισιης. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, είπε, εκτός από την οικονομική απόδοση, «σημαντικά κριτήρια θα είναι η επίπτωση οποιασδήποτε επένδυσης στο χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων μας, καθώς και η δυνατότητα διατήρησης υψηλής απόδοσης προς τους μετόχους του ομίλου, παράλληλα με τις εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο, καθώς και το μοντέλο συνεργασιών και διακυβέρνησης». Αναφερόμενος στο θέμα των υδρογονανθράκων και τις συνεργασίες με τις εταιρείες ΕxxonMobil, Total, Edison, Repsol, o κ. Σιάμισιης σημείωσε ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί σταθερό το θεσμικό πλαίσιο αλλά και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες κύρωσης που βρίσκονται σε εκκρεμότητα για τις περιοχές δυτικά και ΝΔ της Κρήτης.