ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συζητήσεις με τον όμιλο Φάις για τη σωτηρία της Notos Com

Συζητήσεις με τον όμιλο Φάις για τη σωτηρία της Notos Com

Στο πρόσωπο του επιχειρηματία Σάμι Φάις, ο οποίος το 2017 αποτέλεσε τη σανίδα σωτηρίας της ιστορικής εταιρείας υποδημάτων «Καλογήρου», φέρεται να αναζητούν οι τράπεζες βιώσιμη λύση για ακόμη μία ιστορική επιχείρηση, τη Notos Com. Οι εμπλεκόμενες πλευρές βρίσκονται για την ώρα σε διερευνητικές συζητήσεις, για τις οποίες, πάντως, διατυπώνεται συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μπορούν να ευοδωθούν, δεδομένου ότι το σήμα παραμένει ισχυρό, παρά τα προβλήματα, ενώ και η διοίκηση της Notos Com εμφανίζεται ανοικτή στην εξεύρεση πιθανής λύσης.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το προηγούμενο διάστημα είχε διερευνηθεί και η συμμετοχή του επενδυτικού fund Fortress, σε συνεργασία με τον όμιλο Φάις, στο εγχείρημα διάσωσης της Notos Com, σχέδιο, όμως, που τελικά δεν τελεσφόρησε. Στις συζητήσεις σχετικά με την εξεύρεση λύσης για τη Notos Com δεν έχει συμμετοχή η «Αττικά Πολυκαταστήματα» (Attica), η οποία στην περίπτωση της «Καλογήρου» είχε συμπράξει με τον όμιλο Φάις.

Το σενάριο που διερευνάται τώρα είναι η είσοδος του ομίλου Φάις στο μετοχικό κεφάλαιο της Notos Com μέσω της συμμετοχής του με ποσό έως 7 εκατ. ευρώ σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και η «επιστροφή» στην Pillarstone των περίπου 7 εκατ. ευρώ, με τα οποία είχε χρηματοδοτήσει μέχρι τώρα τη Notos Com. Το σενάριο της απόκτησης του ελέγχου της Notos Com μέσω της δικαστικής οδού, δηλαδή μέσω συμφωνίας εξυγίανσης και μεταβίβασης της εταιρείας στον όμιλο Φάις βάσει συμφωνίας εξυγίανσης (άρθρο 106β του Πτωχευτικού Κώδικα) δεν είναι κάτι που έχει τεθεί επί τάπητος, τουλάχιστον για την ώρα.

Η ανάγκη για την εξεύρεση νέου επενδυτή για τη Notos Com προέκυψε μετά την πρόσφατη απόφαση της Pillarstone να αποχωρήσει από την ελληνική αγορά. Υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν από 10 μήνες, στις 20 Ιουλίου 2018, είχε ανακοινωθεί πανηγυρικά η συνεργασία της Pillarstone με τις πιστώτριες τράπεζες της Notos Com για τη διαχείριση των δανείων της τελευταίας και την εφαρμογή μακρόπνοου επιχειρηματικού σχεδίου για την αναδιάρθρωση της εταιρείας. Μάλιστα, προβλεπόταν η επένδυση ποσού 25 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες και την Pillarstone για την ανάκαμψη της Notos Com. Τον περασμένο Φεβρουάριο, εξάλλου, στο πλαίσιο εξορθολογισμού δαπανών της Notos έκλεισε το κατάστημα με είδη σπιτιού (Notos Home) στην πλατεία Κοτζιά και μέρος των εμπορευμάτων μεταφέρθηκε στο κεντρικό κατάστημα της εταιρείας, το πολυκατάστημα Notos Galleries στην περιοχή των Χαυτείων (στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου). Η συμφωνία προέβλεπε περαιτέρω εξορθολογισμό της λειτουργίας της εταιρείας, καθώς και διαγραφή των χρεών στις τράπεζες σε ποσοστό 70%. Το σχετικό χρονοδιάγραμμα, μάλιστα, προέβλεπε ότι η όλη διαδικασία θα ολοκληρωνόταν εντός του α΄ τριμήνου του 2019, κάτι που δυστυχώς διαψεύσθηκε από τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Notos Com, οι οποίες αφορούν τη χρήση του 2017, ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε σε 120,56 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 4,29% σε σύγκριση με το 2016, ενώ οι ζημίες μετά φόρων ήταν 35,91 εκατ. ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός της εταιρείας στο τέλος του 2017 είχε διαμορφωθεί σε 154,55 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των υποχρεώσεών της ανερχόταν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 σε 28,75 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων βραχυπρόθεσμες ήταν τα 71,91 εκατ. ευρώ.

Η Notos Com αποτελεί συνέχεια της «Αφοί Λαμπρόπουλοι», η οποία είχε ιδρυθεί το 1906 από τον Ξενοφώντα και τον Βασίλειο Λαμπρόπουλο. Το 1999, εντάχθηκε στον όμιλο εταιρειών Παπαέλληνα και η οικογένεια Λαμπροπούλου έπαψε να έχει μετοχική σχέση. Το 2001, δημιουργήθηκε ο όμιλος Notos Com.