ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε αναζήτηση επενδυτή η διοίκηση της Creta Farms

Σε αναζήτηση επενδυτή η διοίκηση της Creta Farms

Σταθεροποίηση της εταιρείας, η οποία τους τελευταίους μήνες κλυδωνίζεται από την ενδοοικογενειακή διαμάχη, και στη συνέχεια αναζήτηση φρέσκων κεφαλαίων, γεγονός που θα σημάνει στην ουσία και δραστική αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, είναι οι δύο στόχοι της σημερινής διοίκησης της Creta Farms, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο κ. Μάνος Δομαζάκης.

Καθοριστικό, βεβαίως, ρόλο στις επόμενες εξελίξεις θα διαδραματίσει το πόρισμα του ελέγχου των λογιστικών καταστάσεων της εταιρείας, που έχει ανατεθεί από τη διοίκηση στην PwC, και για το οποίο εκφράζεται η προσδοκία ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την επόμενη Παρασκευή 7 Ιουνίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της κρητικής αλλαντοβιομηχανίας.

Σύμφωνα με ανώτατο στέλεχος της διοίκησης της Creta Farms που μίλησε στην «Κ», στην εταιρεία υπάρχει ανάγκη εισροής νέων κεφαλαίων. Στα σχέδια της διοίκησης είναι να συνεχισθούν οι συζητήσεις με ξένα funds που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον, συζητήσεις που είχαν ξεκινήσει πριν από την εκδήλωση της διαμάχης ανάμεσα στον Κωνσταντίνο και τον Μάνο Δομαζάκη. Πέρα από την ανάγκη ενίσχυσης της ρευστότητας της εταιρείας, η πλευρά Μάνου Δομαζάκη εκτιμά ότι δεν μπορεί να συνεχισθεί η δυαρχία στην Creta Farms. Η ίδια πλευρά, μάλιστα, εμφανίζεται διατεθειμένη να μειώσει τη συμμετοχή της στην εταιρεία, εάν αυτό είναι προς το συμφέρον της Creta Farms.

Σε ό,τι αφορά το επίμαχο θέμα, αυτό που αποτέλεσε και την αφορμή για την εκδήλωση της κρίσης και δη ο ισχυρισμός του Κ. Δομαζάκη για δάνειο προς την εταιρεία 11,6 εκατ. ευρώ, η πλευρά Μ. Δομαζάκη δηλώνει ότι δεν υπάρχει καμία οφειλή της εταιρείας προς κανέναν από τους δύο αδερφούς, κάτι, βεβαίως, που μένει να αποδειχθεί και από το πόρισμα της PwC.

Ο Κ. Δομαζάκης, από την άλλη, απέστειλε εξώδικο στη διοίκηση της Creta Farms, που κοινοποιείται στον τακτικό ελεγκτή της εταιρείας, την KPMG και στην PwC που πραγματοποιεί τον «έκτακτο» έλεγχο, με το οποίο προσκομίζει παραστατικά για την πορεία των επίμαχων 11,6 εκατ. ευρώ (το πόρισμα της πλευράς Κ. Δομαζάκη είχε δημοσιεύσει η «Κ» στο φύλλο της 24ης Μαΐου). Στο εξώδικό αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Τα στοιχεία που ενσωματώνονται στα παραστατικά καταμαρτυρούν ότι τα χρήματα κατέληξαν να καλύπτουν υποχρεώσεις της εταιρείας σας και μόνο. Αναμένω λοιπόν να μου γνωστοποιηθεί, ως έχω κάθε νόμιμο δικαίωμα και έννομο συμφέρον προς τούτο, ποιες συγκεκριμένες λογιστικές εγγραφές αποτυπώνουν και περιλαμβάνουν τα κονδύλια αυτά, για να ασκήσω τα κατά νόμο δικαιώματά μου».

Ανώτατος παράγων της διοίκησης της Creta Farms αντέκρουσε τους ισχυρισμούς του Κ. Δομαζάκη ότι δεν του έχουν ζητηθεί τα στοιχεία αυτά από την PwC. Οπως υποστήριξε ο ίδιος παράγοντας, υπάρχουν πέντε επιστολές της διοίκησης προς τον Κ. Δομαζάκη, οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί και προς τις τράπεζες, με τις οποίες του ζητήθηκε να προσκομίσει εντός καταληκτικών προθεσμιών συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά αυτός δεν το έπραξε. Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του πορίσματος της PwC αποδίδεται από τη διοίκηση της εταιρείας στο γεγονός ότι για κάθε στοιχείο που ζητείται από τις τράπεζες, οι τελευταίες, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, πρέπει να λαμβάνουν προηγουμένως έγκριση από τη νομική τους υπηρεσία.

Την ίδια ώρα, οι τράπεζες διατηρούν στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τα δάνεια της Creta Farms, γεγονός που το προηγούμενο διάστημα είχε ως συνέπεια να σφραγιστούν και κάποιες επιταγές, θέμα, όμως, που, σύμφωνα με τη διοίκηση της αλλαντοβιομηχανίας, πλέον έχει τακτοποιηθεί.