ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλήγμα στα κεφάλαια της Εθνικής από τη ρύθμιση για το ΛΕΠΕΤΕ

Πλήγμα στα κεφάλαια της Εθνικής από τη ρύθμιση για το ΛΕΠΕΤΕ

 Αμεση θα είναι η επίπτωση στα κεφάλαια της Εθνικής Τράπεζας από την υποχρέωση για εφάπαξ πρόβλεψη ποσού άνω των 250 εκατ. ευρώ, λόγω της ρύθμισης που ψήφισε η κυβέρνηση για την ένταξη των συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ στο ενιαίο επικουρικό όλων των ασφαλισμένων και τη χρηματοδότησή του από την πλευρά της Εθνικής με 40 εκατ. ετησίως για τα επόμενα πέντε χρόνια τουλάχιστον συν τα αναδρομικά από τις αρχές του 2018.

Η κεφαλαιακή επιβάρυνση που θα πρέπει να υπολογιστεί από την τρέχουσα χρήση ανέρχεται στις 70 μονάδες βάσης, μειώνοντας τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας από το 15,7% στο 15%, πρόβλεψη που θέτει εν αμφιβόλω βασικές παραδοχές του σχεδίου μετασχηματισμού που ανακοίνωσε πρόσφατα η διοίκηση της ΕΤΕ στους επενδυτές. Οπως εξηγούν πηγές με γνώση του θέματος, το πλήγμα στα κεφάλαια είναι αποτέλεσμα της σωρευτικής πρόβλεψης για το σύνολο της υποχρέωσης που θα πρέπει να κάνει η Εθνική Τράπεζα εντός του 2019, καθώς βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) θα πρέπει να αναγνωρίσει άμεσα το σύνολο της υποχρέωσης και όχι μόνο την ετήσια επιβάρυνση των 50 εκατ. ευρώ που ορίζει η ρύθμιση που πέρασε στη Βουλή. Με δεδομένο ότι η προβλεπόμενη κερδοφορία της τράπεζας δεν επαρκεί για την κάλυψη αυτής της ζημιάς, το κόστος θα περάσει απευθείας στα κεφάλαια, ακυρώνοντας την ομαλή υλοποίηση του αναπτυξιακού πλάνου της τράπεζας, που ανακοινώθηκε πριν από περίπου ένα μήνα.

Να σημειωθεί ότι η διοίκηση της ΕΤΕ είχε πάρει πρόβλεψη στο πλαίσιο του αναπτυξιακού πλάνου της τράπεζας για την καταβολή στο ενιαίο επικουρικό όλων των ασφαλισμένων, ΕΤΕΑΕΠ, 35 εκατ. ευρώ ετησίως, δηλαδή 165 εκατ. ευρώ σε βάθος πενταετίας, αλλά το ποσό αυτό θα καταβαλλόταν ετησίως και όχι εφάπαξ. Η σωρευτική κάλυψη του ποσού αυτού με τη μορφή πρόβλεψης στα αποτελέσματα του 2019 είναι και η βασική διαφορά που χωρίζει την κυβερνητική ρύθμιση με την πρόταση που είχε κάνει η διοίκηση της ΕΤΕ, στο πλαίσιο των συζητήσεων που είχαν γίνει πριν από δύο μήνες.

Με ανακοίνωσή της χθες η Εθνική Τράπεζα επισημαίνει ότι, αν και ο τρόπος εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης απαιτεί περαιτέρω διευκρινίσεις, η διάταξη προβλέπει μεταξύ άλλων ότι «από 1-1-2019 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) καταβάλλει στο ΕΤΕΑΕΠ τις αναλογούσες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εισφορές επικουρικής ασφάλισής για το σύνολο των ασφαλισμένων του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ, πλέον συμπληρωματικής ασφαλιστικής εισφοράς, η οποία για τα έτη 2019 έως 2023 ανέρχεται στο ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως». Σημειώνεται, συνεχίζει η ανακοίνωση της ΕΤΕ, ότι η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία θεωρείται ότι έρχεται σε αντίθεση με θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις και στο πλαίσιο αυτό η Εθνική Τράπεζα θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, συνεχίζοντας να επιδιώκει την εξεύρεση συναινετικής λύσης που θα κατοχυρώνει τα συμφέροντα της τράπεζας, των εργαζομένων και των συνταξιούχων της». Από την πλευρά της τράπεζας, αφήνεται να εννοηθεί ότι θα προσβάλει τη σχετική ρύθμιση, η οποία καθίσταται άμεσα εκτελεστή με σαφή επίπτωση στην κερδοφορία και στα κεφάλαιά της ήδη από το τρέχον έτος. Με βάση το σκεπτικό της τράπεζας, η ρύθμιση είναι μονομερής και παραβιάζει τις αρχές της οικονομικής ελευθερίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τράπεζα αναμένει για να καθορίσει τη στάση της την υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τη νομοθετική ρύθμιση.

Για το θέμα της κατάργησης του ΛΕΠΕΤΕ έχουν, άλλωστε, υπάρξει δικαστικές προσφυγές και πρωτόδικες αποφάσεις που δικαιώνουν την τράπεζα, αλλά η οριστική λύση αναμένεται να δοθεί από τον Αρειο Πάγο, στον οποίο έχει προσφύγει η ΕΤΕ, κατά τη συζήτηση του θέματος που έχει προσδιοριστεί για τον Δεκέμβριο.