ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με έκπτωση 3% το μέρισμα σε μετοχές από ΟΠΑΠ

Με έκπτωση 3% το μέρισμα σε μετοχές από ΟΠΑΠ

Με έκπτωση 3% θα αποκτήσουν μετοχές του ΟΠΑΠ όσοι αποφασίσουν να λάβουν μετοχές αντί μετρητών στην καταβολή μερίσματος. Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος σε μετοχές, η ανταλλαγή του μερίσματος σε μετρητά με μετοχές θα μπορούσε να φτάσει έως και 172 εκατ. ευρώ. Αυτή είναι η οροφή που θα μπορούσε να ανέλθει η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΠΑΠ, εφόσον όλοι οι μέτοχοι αποφασίσουν να κάνουν χρήση του συνόλου του δικαιώματος που τους παρέχει ο Οργανισμός.

Σύμφωνα με τους όρους που κοινοποιήθηκαν χθες, οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ μπορούν να επιλέξουν:

• Λήψη νέων μετοχών όπου κάθε μέτοχος μπορεί να λάβει, χωρίς χρέωση, έναν συγκεκριμένο αριθμό νέων μετοχών ΟΠΑΠ, τις οποίες δικαιούται βάσει του αριθμού των υφιστάμενων μετοχών ΟΠΑΠ που κατέχει.

• Λήψη διανομής σε μετρητά και για το ποσό των 0,60 ευρώ ανά μετοχή.

• Συνδυασμός λήψης νέων μετοχών ΟΠΑΠ και μετρητών μέχρι του ύψους που θα αποφασίσει ο μέτοχος.

Κάθε επιλογή είναι προαιρετική και υπόκειται στην πεποίθηση του κάθε μετόχου. Το πιο πιθανό είναι οι μέτοχοι να κάνουν χρήση της τρίτης επιλογής, δηλαδή να λάβουν συνδυασμό μετρητών και μετοχών. Προς την κατεύθυνση αυτή θετικά συντελεί και το ανοδικό ρεύμα της Σοφοκλέους που ευνοεί την έκδοση μετοχών. Το τι θα συμβεί θα εξαρτηθεί και από τις αποφάσεις του βασικού μετόχου της εταιρείας, Emma Delta. Η τελευταία δεν έχει εκφραστεί ακόμη, αλλά εκτιμάται ότι θα το κάνει κάποια στιγμή στις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση του ΟΠΑΠ, η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η 26η Ιουνίου 2019. Από 28 Ιουνίου μέχρι 4 Ιουλίου 2019, οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να αποφασίσουν ποια από τις τρεις επιλογές που τους δίδεται θα επιλέξουν, δηλαδή τη λήψη μετοχών, μετρητών ή συνδυασμό μετοχών και μετρητών. Στις 5 Ιουλίου θα αποφασιστεί η τιμή αναφοράς της μετοχής, επί της οποίας θα εφαρμοστεί η έκπτωση του 3%. Η τιμή αναφοράς μετοχής θα οριστεί με βάση τον μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής (Volume Weighted Average Price – VWAP) όπως αυτή προσδιορίζεται από το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τη διαπραγμάτευση της μετοχής, την περίοδο επιλογής των μετόχων, δηλαδή από 28 Ιουνίου 2019 έως και 4 Ιουλίου 2019. Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν με τον τρόπο αυτό αναμένεται να εισαχθούν στις 15 Ιουλίου 2019 προς διαπραγμάτευση. Την ίδια ημέρα θα καταβληθεί σε μετρητά το μέρισμα σε όσους μετόχους επιλέξουν να λάβουν σε μετρητά είτε το σύνολο είτε μέρος του δικαιώματος στο μέρισμα της χρήσης του 2018.

Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό μέρισμα για τη χρήση ανέρχεται σε 0,7 ευρώ ανά μετοχή (223,3 εκατ. ευρώ για το σύνολο των μετοχών), εκ των οποίων τα 0,10 ευρώ (31,9 εκατ. ευρώ) ήδη έχουν καταβληθεί με τη μορφή προμερίσματος.

Οι μέτοχοι δικαιούνται το υπόλοιπο μερίσματος, δηλαδή 0,6 ευρώ ανά μετοχή (191,4 εκατ. ευρώ). Αφαιρουμένου του φόρου 10%, οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ μπορεί να ζητήσουν μετοχές που αντιστοιχούν σε 172 εκατ. ευρώ.