ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μελέτη με απευθείας ανάθεση για… δίκτυο περιφερειακών τραπεζών

Μελέτη με απευθείας ανάθεση για… δίκτυο περιφερειακών τραπεζών

Μπορεί να απομένουν δέκα ημέρες έως τις εκλογές, αλλά ο υπουργός Οικονομίας Γιάννης Δραγασάκης συνεχίζει ακάματος να υλοποιεί τη στρατηγική του υπουργείου του για το τραπεζικό σύστημα. Με απόφαση που αναρτήθηκε χθες στη Διαύγεια, ανατίθεται απευθείας στην εταιρεία με την επωνυμία ΕΡΓΑΝΗ Finance Σύμβουλοι Επενδύσεων Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, αντί του ποσού των 19.000 ευρώ, η παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης για την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τη σκοπιμότητα ανάπτυξης δικτύου περιφερειακών πιστωτικών ιδρυμάτων, στη βάση –όπως αναφέρεται– των στρατηγικών επιλογών του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η παραδοτέα μελέτη, όπως προβλέπεται στην απόφαση, θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός τεσσάρων εβδομάδων από την υπογραφή της σύμβασης. Η εταιρεία ΕΡΓΑΝΗ Finance Σύμβουλοι Επενδύσεων Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, που είναι αποδέκτης της προεκλογικής «χορηγίας», καλείται να δώσει σάρκα και οστά στο όραμα του απερχόμενου υπουργού Οικονομίας για τη δημιουργία ενός παράλληλου χρηματοδοτικού συστήματος, αναδεικνύοντας στη σχετική μελέτη τη σκοπιμότητα ανάπτυξης εναλλακτικών συστημάτων χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας, τις δυνατότητες ανάπτυξης ενός νέου συστήματος περιφερειακών πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και τις δυνατότητες κάλυψης του χρηματοδοτικού κενού ανά  περιφέρεια. Ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, που υπέγραψε την απόφαση, είναι και ο εμπνευστής της κυβερνητικής στρατηγικής για τη δημιουργία ενός παράλληλου συστήματος χρηματοδοτικών μέσων, που περιλαμβάνει τις συνεταιριστικές τράπεζες, τα ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία και την αναπτυξιακή τράπεζα, αλλά η απευθείας ανάθεση της μελέτης λίγο πριν τις εκλογές, μόνο στρατηγικό χαρακτήρα δεν φαίνεται να έχει. Με ενδιαφέρον, πάντως, αναμένονται τα αποτελέσματα της μελέτης, στην οποία ο σύμβουλος, εκτός από τα βασικά δημογραφικά και οικονομικά μεγέθη ανά περιφέρεια και την τραπεζική δραστηριότητα ανά περιφέρεια, θα πρέπει επίσης να προσδιορίσει και το χρηματοδοτικό κενό που υπάρχει ανά περιφέρεια.