ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προαιρετική δημόσια πρόταση εξαγοράς μετοχών του ΟΠΑΠ προς 9,12 ευρώ ανα μετοχή

Προαιρετική δημόσια πρόταση εξαγοράς μετοχών του ΟΠΑΠ προς 9,12 ευρώ ανα μετοχή

Στην υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση μετοχών του ΟΠΑΠ υπέβαλε μέτοχος της Emma Delta. Πρόκειται για τη τσεχική Sazka Group, η οποία ελέγχει το 66,7% της Emma Delta και η οποία με τη σειρά της ελέγχει το 33% του ΟΠΑΠ.

Εμμέσως η εταιρεία ελέγχει το 22% του ΟΠΑΠ και πλέον προτίθεται να αποκτήσει μέχρι και το 100%.

Η τιμή απόκτησης των μετοχών ορίζεται σε 9,12 ευρώ που είναι ο μεσος σταθμισμένος μέσος όρος των συνεδριάσεων του τελευταίου εξαμήνου.

Ακολουθεί η λεπτομερής πρόταση εξαγοράς των μετοχών:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
/