ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,4 εκατ. στην Intertech

Ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,4 εκατ. στην Intertech

Ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην Intertech. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι κάλυψαν την έκδοση περίπου 2,8 εκατομμυρίων νέων μετοχών που διατέθηκαν στην τιμή του 0,5 ευρώ η καθεμιά. Αντλήθηκαν έτσι περίπου 1,4 εκατ. ευρώ που θα διατεθούν στην κάλυψη υποχρεώσεων της εταιρείας.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, μετά την αύξηση αυτή, η συμμετοχή του βασικού μετόχου της εταιρείας, Δημήτρη Κοντομηνά, υποχώρησε στο 30% από 44% που ήταν πριν από την αύξηση. Αντίθετα αυξήθηκε η συμμετοχή του μετόχου Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. στο 28%. Τρίτος μέτοχος παρέμεινε η Tral Ltd με συμμετοχή 5%.

Η αύξηση της συμμετοχής της Aμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. έγινε έπειτα από ανάληψη όλων των αδιάθετων μετοχών της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανέλαβε περίπου 1,42 εκατ. αδιάθετες μετοχές. Ετσι, η συμμετοχή της από 8,7% πριν από την αύξηση, ανήλθε σε 28%.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι εγγραφές από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης καλύφθηκαν κατά 37,7% με την καταβολή συνολικού ποσού 529 χιλ. ευρώ που αντιστοιχεί σε 1.058.510 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. Οι εγγραφές από ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής καλύφθηκαν κατά 11,7% με την καταβολή συνολικού ποσού 163,6 χιλ. ευρώ που αντιστοιχεί σε 327.204 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. Εμειναν έτσι αδιάθετες 1.422.586 μετοχές, οι οποίες με χθεσινή απόφαση της διοίκησης της Intertech διατέθηκαν στην εταιρεία Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.

Η Intertech είναι η αντιπρόσωπος της Panasonic στην Ελλάδα, ενώ η Αμοιρίδης – Σαββίδης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι αντιπρόσωπος της Mοrris, της Daewoo, της F&U κ.ά. Η ανάληψη του ελέγχου της Intertech αναμφίβολα ενδυναμώνει τη θέση της Αμοιρίδης – Σαββίδης στην ελληνική αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών, προσθέτοντας ένα ιδιαίτερα ισχυρό brand name στο πελατολόγιό της.

Στην οικονομική χρήση του 2017 η Aμοιρίδης – Σαββίδης είχε έσοδα 25,8 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 2,5 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία εμφάνισε υποχώρηση εσόδων κατά 8% σε σχέση με τη χρήση του 2016 και αύξηση κερδών κατά 66%. Η Intertech για το 2018 είχε έσοδα ύψους 19 εκατ. ευρώ και ζημία ύψους περίπου 1 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα είναι μειωμένα 46% σε σχέση με το 2017, ενώ είχε ακόμη εμφανίσει ζημίες ύψους 2,5 εκατ. ευρώ.